Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Loterijverlies

Sinds wij tot aan de Hoge Raad gewonnen hebben van de Staatsloterij zijn er bizarre krachten gaan werken. Wij zijn inmiddels tot de conclusie gekomen in een web van corruptie te zijn beland waarbij ambtenaren en rechters bij betrokken zijn. De echte waarheid doet er niet meer toe, alleen maar de gewenste waarheid. Zaken waaruit dat voor ons blijkt zijn:
 
Kwestie 1
De rechtbank Noord-Holland wees de heer Van den Emster aan als zogenaamd onderzoeker bij Stichting Loterijverlies.nl om financiële transacties van een andere rechtspersoon (Loterijverlies.nl B.V.) te onderzoeken. Gezien het gesloten stelsel van het rechtspersonenrecht is dit ongehoord en onmogelijk. De Ondernemingskamer te Amsterdam is immers bij uitsluiting bevoegd over een besloten vennootschap iets dergelijks in te stellen.
 
De heer Van den Emster (voormalig voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en actief rechter) bleek na diepgravend onderzoek door Ferdy Roet echter te werken bij de partij die diezelfde zaak tegen Loterijverlies financierde (Liesker Procesfinanciering). Er kwam een professioneel onderzoek naar deze mogelijke poging tot oplichting, maar op het moment dat het Openbaar Ministerie bij dat onderzoek betrokken werd was het meteen afgelopen met het onderzoek. Het plan was volgens een zogenaamd onafhankelijk onderzoeker om een rapport te laten schrijven waaruit wanbeleid zou moeten blijken én vervolgens kan dan een tijdelijk onderzoeker/bestuurder een aan Liesker gelieerde bestuurder aanwijzen. 
 
Jos Silvis, destijds de hoogste baas van de Hoge Raad, vond het gedrag allemaal prima en wenste niet in te grijpen omdat Van den Emster dit als rechter ook niet zou hebben gedaan. Terwijl Van den Emster als rechtersbaas verschillende rechters heeft geschorst vanwege omstandigheden in de privésfeer.
 
Ondanks dit alles stelde de rechtbank Noord-Holland door de onttrekking van het voormalig bestuur in de gelegenheid een of meer andere bestuurders aan te wijzen. Door een enorme druk
op Van den Emster door Loterijverlies zag Van den Emster daar maar van af.
 
Van den Emster bleek dus op het kantoor bij Liesker te werken, kwam bij Liesker op de bruiloft en inmiddels rechter Voorn bij de rechtbank te Middelburg werkte fulltime aan een door Chris en Sara Liesker beoogde overname van Loterijverlies. Zij werkte onder Van den Emster en in dienst van vder en dochter Liesker.
 
Toen Roet erachter kwam dat een rechter op dit dossier onder Liesker werkte, wraakte Roet die rechter. Die rechter liet aan Roet weten dat die wraking hem niet interesseerde en deed op dezelfde dag alsnog uitspraak. Noot: als je als rechter gewraakt wordt, dan ben je verplicht direct je werk neer
te leggen.
 
De betreffende rechters zijn: 
Saarloos, Eric Van den Emster, M. Voorn, Jongkind-Jonkers Haverkate etc.
 
Kwestie 2
De Belastingdienst vindt dat Roet/Loterijverlies B.V. 10 miljoen aan belasting zou moeten afrekenen, omdat de claim in 2014 (en zonder dat iemand ook maar een euro heeft gezien) honderden miljoenen waard zou zijn.
 
Ondanks dat de rechters waren gewezen op een arrest waaruit blijkt dat de collectieve actie geen bewijsvermoeden zou inhouden, is er volgens de rechters een bewijsvermoeden dat mensen hun geld moeten terugkrijgen als je stelt misleid te zijn.
 
Volgens het gerechtshof Amsterdam was in een andere zaak de waarde nihil over exact dezelfde periode.
 
Met goedkeuring van de minister van Financiën én de Belastingdienst is het jaarverslag van de Staatsloterij vastgesteld over 2013 waarin staat dat de kosten als gevolg van het arrest aan compensatie óók niet schattenderwijs valt te bepalen. Volgens de rechtbank (of eigenlijk de personen die Loterijverlies knock-out willen slaan) was het heel goed mogelijk om het vast te stellen omdat de Belastingdienst dat nu eenmaal vond.
 
Als klap op de vuurpijl verwijst de rechtbank naar rechtsoverwegingen van een strafrechtelijke veroordeling waarvan zij wist dat de dragende argumentatie gebaseerd is op basis van vals bewijs. Nergens vermelden die rechters dat en doen dat vonnis voor als echt en onvervalst.
 
Overduidelijk komt uit het voorgaande het beeld naar voren dat de rechtbank Noord-Holland Loterijverlies te gronde wil richten en een broertje dood heeft aan de waarheid. De rechtbank vindt dat Roet/Loterijverlies 10 miljoen moet betalen terwijl dat de all-time omzet ruimschoots overtreft.
 
Één van deze rechters (mevrouw Ferrier) werkte tot voor kort als cassatie-jurist bij het ministerie van Financiën. Dat is dé partij in fiscale kwesties waartegen je procedeert als je in hoger beroep/cassatie gaat tegen een uitspraak van de belastinginspecteur waartegen je bij de rechtbank (laagste rechtsorgaan) procedeert. Download verderop het CV van rechter Ferrier:
 
Van Walderveen stelde in een artikel verbaasd te zijn dat zo weinig belastingplichtigen in de rechtszaal aanwezig zijn. Met een dergelijke handelswijze is dat natuurlijk niet zo vreemd.
 
De betreffende rechters zijn:
mr. A.A. Fase, , mr. B. van Walderveen en mr. M. Ferrier.
 
Kwestie 3
De rechtbank Overijssel heeft Ferdy Roet veroordeeld op basis van vals bewijs. Roet zou hebben verduisterd van zijn eigen B.V. Er is nog nooit een DGA veroordeeld ‘vanwege’ verduistering van zijn eigen besloten vennootschap. Als het staatsaangelegenheden heeft kunt u blijkbaar door de staat
betaalde rechters alles verwachten.
 
Roet/Loterijverlies had een offerte aangevraagd bij twee bedrijven (niet gelieerd aan Roet/Loterijverlies) onder meer gespecialiseerd in (hardcopy) dataverwerking waar 12,5 uur rekenwerk voor in rekening is gebracht. Die offerte is later uitgevoerd door aan Roet gelieerde ondernemingen. Volgens de rechtbanken Noord-Holland en Overijssel zou die offerte niet zijn uitgevoerd. Terwijl uit allerlei stukken die zijn ingediend blijkt dat dit wel het geval is én de FIOD dat nota bene ook heeft gesteld.
 
Het Openbaar Ministerie én de FIOD hebben vals bewijs ingebracht op basis waarvan Roet is veroordeeld. Ondanks dat Roet dit valse bewijs, nadat hij daar achter kwam door een mail in te voeren in zijn mailzoeksysteem, direct aan het Openbaar Ministerie had gemaild en door een deurwaarder heeft laten betekenen, doet het Openbaar Ministerie net alsof haar neus bloedt. Zo heeft het Openbaar Ministerie dit vonnis als echt en onvervalst voorgedaan door niet te vermelden dat het op basis van vals bewijs is uitgesproken.
 
De rechtbank Overijssel heeft met een groot stuk/verweer helemaal niks gedaan ondanks dat dit zelfs door een deurwaarder was betekend aan de rechtbank met verzoek tot doorname.
 
Wij vinden het ongehoord en ongekend dat er ambtenaren bij de FIOD/het Openbaar Ministerie zijn die op 7 plaatsen de antwoorden op de mails uit het dossier hebben verwijderd. Op die manier trachten deze betreffende ambtenaren (waarvan wij de namen helaas nog niet weten) iemands leven te verwoesten door misleiding en bedrog. Op dit soort misleiding en bedrog zou wat ons betreft de dubbele straf moeten worden gezet die personen daarvoor zouden krijgen.
 
De rechtbank besloot Roet in voorarrest te houden (op basis van vals bewijs) én besloot niet in te grijpen in het feit dat Roet zijn medicijnen niet kreeg tegen de ziekte van Lyme. Dit is ronduit marteling. Ondanks dat dit is aangevoerd heeft de rechtbank hierover niets vermeld in haar uitspraak. De rechters die Roet in volledige beperkingen zonder zijn medicijnen lieten met levensbedreigende ziekte van Lyme waren: G. H. Meijer, M. Aksu én T. van Haaren-Paulus. De betreffende Officier van Justitie is inmiddels uit dienst bij het Openbaar Ministerie.
 
Wij hebben de rechtbank Overijssel gesommeerd hun persbericht over de veroordeling op basis van vals bewijs te verwijderen. Desondanks wenst de rechtbank dit niet te doen en zegt zij dat de rechtbank uit één mond spreekt. Echter niemand – en zeker de rechtbank niet die moet staan voor onkreukbaar gedrag – heeft er een enkel gerechtvaardigd belang bij om dergelijke communicatie in stand te blijven houden. Dit is te meer opmerkelijk nu de rechtbank er over spreekt in haar vonnis jegens Roet over een doortrapte en berekende werkwijze door Roet. Dat terwijl er is geoordeeld op basis van vals bewijs en door honderden pagina’s verweer niet eens te lezen. Wij vragen ons af wie er hier nu eigenlijk doortrapt en berekend is. Wij hebben sterk de indruk dat magistraten geen respect kunnen opbrengen voor het eenmansleger Roet en zijn belangen én hem koste wat kost naar de afgrond willen duwen.
 
De betreffende rechters zijn: Melaard, Werkhoven, Wentink
 
Conclusie
Wij laten ons niet door corruptie naar de afgrond leiden en zullen tot op het bot terugvechten. Nooit zullen wij ons laten intimideren. Wij hebben sterk het idee dat wij met misgunners te maken hebben die ons hoe dan ook willen kielhalen. De waarheid is niet meer belangrijk, maar het belang van de staatskas. Wij kunnen dit gedrag in ieder geval niet meer anders interpreteren.
 
Lees hier meer:
Download hier de bewijsstukken omtrent het valse bewijs:
 
 
Lees hier een nadere uitleg over het valse bewijs:
 
 
Download hier een rapport:
 
Download hier het CV van rechter Ferrier:
Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus