Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Rechten-Disclaimer

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of vacatures die verstrekt worden via loterijverlies.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Loterijverlies.nl B.V. dan wel haar rechtsvoorganger betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Alle intellectuele eigendomsrechten alsmede de inhoud van deze website is eigendom van Loterijverlies.nl B.V.(dus niet van Stichting Loterijverlies.nl). Voorkomend kunnen bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Loterijverlies.nl B.V. heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Loterijverlies.nl B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in de websites van derden. 

Herroepen

De Staatsloterij is gedagvaard om zodoende de schade vast te stellen. Wij hebben u in dat verband gevraagd uw gegevens te actualiseren. Met uw volledige gegevens kan precies worden vastgesteld wanneer u heeft meegespeeld en tegen welke kosten. Vervolgens kan worden bepaald wat voor u de vergoeding zou moeten zijn.

Zoals bekend, gaan wij in onze claim richting de Staatsloterij onder meer uit van terugbetaling van uw inleg voor de staatsloten (onder aftrek van hetgeen u gewonnen heeft) plus de rente daarover. Dit mede gelet op de volgende overweging van de Hoge Raad:

‘Staatsloterij ziet over het hoofd dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van Staatsloterij niet bestaat uit het verlies van de kans op winst (het positief belang), maar uit de kosten van aankoop van een staatslot (het negatief belang) waarvan een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan.’

De gemiddelde deelnemer heeft veelal enkele honderden euro’s aan loten gekocht in de betreffende periode. De wettelijke rente beloopt bij een claim uit 2004 al snel op tot boven de 50% van de inleg.

Indien u zich heeft ingeschreven dan heeft u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na aanmelding daarvan af te zien. Bent u later via onze nieuwsbrief over dat recht geïnformeerd, dan loopt de termijn vanaf dat informatiemoment. Indien u een beroep wilt doen op uw ontbindingsrecht, zou u gebruik kunnen maken van het herroepingsformulier dat u hier aantreft.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus