Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Privacy

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze zullen worden behandeld conform de wet. Wij zullen dan ook uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Verder zullen wij de nodige stappen zetten richting de Staatsloterij in uw dossier namens u. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van diensten voor u. Wij kunnen een verzoek tot verwijdering niet eerder dan 7 jaar na afloop van de zaak honoreren. Mede gezien het no cure, no pay percentage en andere tarieven ook van toepassing blijven totdat de zaak is afgerond.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus