Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Loterijverlies vecht tegen corruptie

Loterijverlies vecht tegen corruptie

 

‘Heren’ bij het ministerie van Financiën/de Staat hebben met elkaar afgesproken dat zij een ding willen voorkomen en dat is dat de achterliggende UBO van Loterijverlies, Ferdy Roet, er ook maar iets aan overhoudt. Daartoe bevecht de Staatsloterij Loterijverlies dan ook tot op de vierkante millimeter, tot op het bot. Voorts heeft de fiscus zo’n 20 miljoen euro aan navorderingsaanslagen opgelegd. Dat is plusminus het drievoudige van de alltime omzet van Loterijverlies. De Staat ligt in dat kader goed op koers. De website investigativedesk.com vermeldt namelijk het volgende: Voor zover bekend legde de Nederlandse Belastingdienst niet eerder een claim op die daarbij ook maar in de buurt kwam. Koffieketen Starbucks kreeg in 2016 een naheffing van 25 miljoen euro.[1]

 

Verder vermeldde een bericht over het opleggen van een nooit eerder vertoonde navorderingsaanslag aan British American Tobacco. Wellicht kan een advocaat hier meer duidelijkheid over verschaffen aangezien hetzelfde kantoor de rijksadvocaat van de Belastingdienst levert. Hetzelfde kantoor vermeldt: ‘De Nederlandse Cariben bieden internationaal opererende bedrijven verschillende mogelijkheden voor activiteiten in offshore en freezones.[2]

 

Al dit voorgaande is nog afgezien van andere lopende verplichtingen, zoals het voeren van rechtszaken. Er zijn volledige boekwerken gewisseld met de Staat waarin12.000 uur door Loterijverlies is geïnvesteerd om maar niet levenslang kapot te zijn/worden gemaakt. Daarnaast weet het Functioneel Parket dat zij stukken heeft vervalst, maar dient desondanks een vordering in van 5,6 miljoen euro. Met een truc tracht de Staat de opbrengsten die eigendom zijn van de rechtspersonen van Roet af te pakken. Eenmaal bij Europa Enterprises Limited en eenmaal bij Roet in persoon. Nog nooit in de vaderlandse geschiedenis is van een aandeelhouder en bestuurder van opbrengsten (die de fiscus ook ziet als opbrengsten) van zijn eigen bedrijf met een legale herkomst een ontnemingsvordering ingesteld, laat staan dat een 100% DGA is veroordeeld voor stelen van zichzelf.

 

Loterijverlies kan vermelden dat het veel weg heeft van geestelijke marteling en dat niemand de positie van Loterijverlies hoeft te benijden. Emeritus hoogleraar mathematische statistiek Richard Gill van de Universiteit Leiden heeft de grootste navorderingsaanslagen die gebaseerd zijn op een kans en daaraan een gekoppelde waardering heeft bestudeerd en vindt het gedrag van de Belastingdienst ronduit belachelijk. Belachelijk is een te aardige term, want eigenlijk is het niets anders dan corruptie te meer omdat de Staatsloterij en de minister van Financiën de claim van de deelnemers waardeert op nihil alsmede het hof Amsterdam.[3] Zeer opvallend is dat de rechtbank in eerste aanleg volledig meewaaide met de standpunten van de fiscus (omdat het staatsbelang en het te gronde richten van Loterijverlies blijkbaar prevaleert).

 

Van de toeslagenaffaire heeft de Staat en wat daartoe behoort niks geleerd en de excuses hebben er meer mee van doen dat de Staat betrapt is, maar verbetering van haar gedrag houdt het niet in. De wrakingskamer[4] is ook al tot het oordeel gekomen dat het toch echt niet kan dat een rechter die werkte bij de fiscus, nadere contacten onderhoudt met de raadsheren in beroep, nog los van het feit dat zij een jaar voor de goedkeuring van de navorderingsaanslagen die belastinginspecteurs die dat oplegden haar collegae waren. Loterijverlies heeft inmiddels stuitende corruptie blootgelegd waar je simpelweg en met de beste wil van de wereld redelijkerwijs niet voor kunt wegkijken.

 

Bart Mos van De Telegraaf werd zelfs bedankt voor de samenwerking door Jan Driessen, woordvoerder van de Staatsloterij (productie 249). Samenwerking om Roet telkenmale aan te duiden als iemand die van een Chinese mensenhandelaar die zelfmoord pleegde in zijn cel een auto had gekocht. Terwijl die auto bij de Domeinen, en dus van de Staat was gekocht door Roet.

 

Er woedt een ware hetze met krantenkoppen als: ‘Roet rijp voor opname’, ‘Roet heeft een advocaat met de dood bedreigd’, terwijl hij dat nooit gedaan heeft, ‘Roet heeft een cameraploeg van EenVandaag uitgescholden’, terwijl dat niet zo is en die journalist dat ook ontkent, ‘Loterijverlies is als de verboden club Hells Angels’, Mos heeft zelfs een bericht van Loterijverlies aan een klant gewijzigd met boute teksten, ‘Roet zou zijn medicijnen moeten innemen’, aldus Mos en Roet die paginagroot werd afgebeeld met krukken voor zijn hoofd etc. Zie de bewijzen in productie 249.

 

Het lijkt steeds meer op de alom bekende Stasi: Vanaf de jaren zeventig maakte de Stasi op grote schaal gebruik van Zersetzung om het leven van politieke tegenstanders van de DDR te ontwrichten. In deze ontwrichting speelden de Inoffiziele Mitarbeiter een grote rol. Tegen personen werden tactieken gebruikt als het verspreiden van valse geruchten, chantage en het organiseren van mislukkingen in het beroeps- en privéleven.[5]

 

Al deze onderstreepte tactieken past de Nederlandse Staat toe op Roet/Loterijverlies. Een volledig uiteenzetting gaat hier te ver, maar de feiten zoals hiervoor aangegeven zijn al zeer veelzeggend. Na het lezen van deze memorie zal steeds meer het zeer geraffineerde karakter van handelingen jegens Roet/Loterijverlies duidelijk zijn. Rechtsbescherming is er vrijwel niet.

 

Bij een kort geding om een verkoop van een auto te voorkomen die op basis van manipulatie van ‘bewijs’ door de Staat in beslag was genomen, werd door Roet aangegeven dat hij de verkoop kon voorkomen door ervoor te geven wat de Staat het waard vond. Vaststaande jurisprudentie zegt dat de verkoop dan niet door mag gaan. De schuin en cynisch kijkende rechter Hoekstra-Van Vliet stelde dat men op de veiling van de verkoop uit ging en daarom de verkoop moest doorgaan. Volstrekt bizar en alles volop afgunst. De auto werd vervolgens voor plus minus 70.000 euro verkocht door de rancuneuze ambtenaren terwijl de auto 115.000 euro waard was.

 

Tegen Europa Enterprises Limited werd door de officier van justitie een dossier ingediend waarvan hij wist dat het vals was. Die OvJ probeert nu zelfs de zaak af te doen met dat dossier – wat valsheid in geschrifte is - waarbij hij stelt dat Roet de vennootschap niet mag vertegenwoordigen. Saillant detail: volgens de wet te Isle of Man (IOM) kun je geen rechtszaak starten tegen een dergelijke company na moment van struck-off, hetgeen blijkt uit een opinie van een advocaat uit IOM. De rechtbank te Overijssel vindt dit prima kunnen. Saillant detail is dat de officier van justitie die eerder op de zaak zat ineens afzwaaide. Zij schreef op internet dat zij lijdt aan een psychiatrische aandoening na een leven met mentale strubbelingen. Waarom heeft zij überhaupt ooit officier van justitie kunnen worden?

 

De rechtbank Den Haag is van oordeel dat de rechtspraak een belasterend bericht waarvan de rechtspraak weet dat het niet juist is online mag houden, ‘omdat rechtspraak nu eenmaal met persoonsgegevens bij bekende personen’ moet worden gepubliceerd. De rechtbank geeft dus een titel aan de rechtspraak om laster te plegen. Geen enkele fatsoenlijke rechtsbescherming.

Rechter Van den Emster, Liesker Procesfinanciering en advocaat Hendrik Jan Bos werden betrapt op corruptie. Van den Emster werd door Liesker naar voren geschoven als onafhankelijk, maar werkte in het geheim bij en voor Liesker.

 

De bedoeling was dat Van den Emster over wanbeleid zou rapporteren en hij (en Liesker) daardoor bestuurder werden van Loterijverlies met als doelstelling grip op de geldstromen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad had er geen bezwaar tegen omdat Van den Emster dit deed als privaat persoon. Ben je rechter? Dan mag je jezelf kennelijk corrupt gedragen. Rechter Kortenhorst zei dat hij geen aanwijzingen had gevonden voor strafrechtelijk handelen. Een farce.

 

Daarnaast werkte onder Van den Emster bij Liesker een (latere) rechter (Voorn) fulltime om Roet en Loterijverlies zwart te maken. Na hierover geklaagd te hebben bij de PG bij de Hoge Raad werd snel het nevenzittingsregister aangepast en de eerdere functie van Voorn verwijderd om zo blijkbaar het bewijs daaromtrent verborgen te houden.

 

Voor de goede orde: Roet is universitair geschoold en heeft een IQ van 130 en is volkomen integer. Ook staat een zeer gerenommeerde professor volledig achter Roet over de btw-kwestie en heeft een opinie geschreven dat het standpunt van Roet inderdaad juist is.

 

Het hof Den Haag heeft in rechtsoverwegingen ten overvloede gesteld (waartegen je in cassatie dus niks kunt doen volgens vaststaande jurisprudentie) dat Roet zou hebben erkend dat de prijs niet goed was. Het enige wat Roet had aangegeven is dat je met wetenschap achteraf het altijd achteraf goed kunt vertellen. Dat is natuurlijk helemaal geen erkenning alsof er vooraf niet juist gehandeld zou zijn.

 

Om een akte van cessie aan te tonen zijn er zelfs mensen bij de fiscus gehoord die hebben verklaard dat de akte van cessie inderdaad geregistreerd was. Het horen van ambtenaren is nog nooit gebeurd om de authenticiteit van een akte van cessie aan te tonen. De bewijsrechtelijke vereisten zijn torenhoog en niet meer van een reëel niveau.

En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus