Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Informatiebrief 71 Loterijverlies

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u gewend bent houden wij u op de hoogte middels digitale nieuwsbrieven, hierbij ontvangt u informatiebrief nummer 71.

Zitting 26 november
Op 26 november 2018 is er zaak geweest bij het gerechtshof Den Haag. Wij gaan er vanuit dat het arrest in de eerste helft van 2019 zal worden gewezen. Onder normale omstandigheden kunnen wij ons niet voorstellen dat wij deze zaak verliezen. Zo beroepen wij ons bijvoorbeeld op wetsbepalingen die dwingend moeten worden uitgelegd. Daarnaast zijn het bewijs en de verschillende aanbiedingen tot bewijs dusdanig concreet dat de raadsheren van het gerechtshof daar ons inziens niet aan voorbij kunnen gaan.

Wij willen de aanwezige deelnemers nog bedanken voor hun komst naar het gerechtshof.

Aangiftes
Zoals u bekend zijn wij verwikkeld in allerhande rechtszaken die ons veel tijd kosten. In meerdere van deze zaken hebben verschillende ambtenaren zich naar ons oordeel schuldig gemaakt aan strafrechtelijk handelen. Daarbij gaat het onder meer om meineed, valsheid in geschrifte en smaad en laster. Ter zake de meineed gaat het bijvoorbeeld om een ambtenaar die in strijd met zijn waarheidsplicht in een officieel document stelt naar waarheid verklaard te hebben. Echter, deze ambtenaar heeft in dat document doelbewust informatie verzwegen, wat een geheel andere kijk op de zaak geeft. Dit verzwijgen is natuurlijk ontoelaatbaar. Wij vragen ons trouwens af welke andere partijen door een dergelijke handelswijze onterecht benadeeld zijn. Dit lijkt ons namelijk niet een op zichzelf staand geval.

Indien wij hierover meer kunnen zeggen, dan zullen wij u dat vanzelfsprekend doen.

Pleitnota tegen De Telegraaf, Bart Mos & Paul Jansen
12 december jl. is er pleidooi geweest in de zaak tegen De Telegraaf, redacteur Bart Mos en hoofdredacteur Paul Jansen bij het gerechtshof Amsterdam. Tijdens deze zitting hebben wij ons standpunt nader uiteengezet. In het kort komt het er op neer dat naar ons oordeel door allerlei smadelijke en lasterlijke uitingen in de media de zaak Loterijverlies, maar ook de naam van Ferdy Roet als drijvende kracht achter de actie, geen goed wordt gedaan. Dat Bart Mos en Paul Jansen zelf niet aanwezig waren is op zich al veelzeggend. In feite kon de advocaat zich niet anders dan beklagen omtrent ons omvangrijke beroepschrift van 175 pagina’s. Gezien de jarenlange stroom van onjuiste artikelen hebben zij dat natuurlijk volledig aan zichzelf te danken.

Het gaat onder meer om de volgende uitingen:

  • In De Telegraaf (26 februari 2016) publiceren dat er ‘boze deelnemers’ zouden zijn die een rechtszaak tegen Loterijverlies wilden instellen. Terwijl er volgens een artikel in het NRC (14 oktober 2016) helemaal geen boze deelnemers waren, maar dat Liesker Procesfinanciering tracht de claim over te nemen voor eigen gewin;
  • Publiceren dat er geld van Stichting Loterijverlies zou zijn verduisterd, terwijl Stichting Loterijverlies niet eens beschikt ofwel heeft beschikt over enig vermogen;
  • Doen alsof de actie Loterijverlies geen commerciële actie zou zijn, terwijl door het gerechtshof in 2013 al is geoordeeld dat de actie commercieel en dus op winst gebaseerd is. Dat wij trouwens no cure, no pay werken is in uw voordeel aangezien wij nooit akkoord gaan met een te lage schikking;
  • Het vervalsen van een e-mail van de klantenservice tot een e-mail met zogenaamde dreigementen en die zijn gepubliceerd door Bart Mos op zijn Twitter account;
  • Het verspreiden van een doodsbedreiging die nooit is gedaan en die zelfs direct weersproken is;
  • Doen als dat een TV-ploeg van EenVandaag door ons zou zijn uitgescholden wat niet het geval is;
  • In één zucht samen genoemd worden met een Chinese mensenhandelaar die zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel, hetgeen pure smaad is en niets anders ten doel heeft dan ons te beschadigen;
  • Het verzwijgen van de hoedanigheid van rechter Van den Emster die dus werkt op het kantoor van Liesker Procesfinanciering met als doel de claim trachten over te nemen. Toen het OM daar kwam kijken was het gelijk afgelopen met het politieonderzoek. Van den Emster en de hoogste baas van het OM blijken elkaar goed te kennen.

De pleitnota treft u hier aan:
https://www.loterijverlies.nl/library/PleitnotaInzTMG12-12-2018tbvPublicatie.pdf

Meer nieuws
Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. U kunt surfen naar www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze informatiebrief op de hoogte van de voortgang van deze rechtszaak.

Contact
Meer informatie dan in deze informatiebrief staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig en vooral rechtvaardig Nieuwjaar!

Tot de volgende informatiebrief!


Team Loterijverlies

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus