Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Deel 2 van 3 - Aangiftetegen, Staatsloterij, Onkenhout, Driessen en Leedekerken

Dus zijn het pure leugens van de kant van de Staatsloterij dat er sprake is van een fishing expeditions en dat Staatsloterij niet weet waar zij op doelt. De Staatsloterij heeft dan ook wederom niet naar waarheid verweer gevoerd. Hetzelfde geldt voor de Staat der Nederlanden: 

De Staat (conclusie van antwoord op voorgaand): 

'Loterijverlies BV heeft het ook nog  over "alle documenten  die  gedaagden  in  bezit hebben" en die "licht kunnen  doen schijnen"  op de  wijze  waarop  met  "deze problematiek" is omgegaan. Daarbij zou het kennelijk gaan om documenten uit  de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met  de datum  van het incidentele  vonnis. 17  Het is in het geheel niet duidelijk waarop Loterijverlies BV doelt. Ook in zoverre is dus niet voldaan aan de bepaaldheidseis van art. 843a lid 1 Rv en is evident sprake van een fishing expedition. '

Verder is de Staatsloterij een schikking overeengekomen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim en heeft daarbij gratis staatsloten verstrekt. Echter wel onder voorwaarde dat je zou moeten afzien van verdere juridische stappen. De Kansspelautoriteit heeft daarbij aan de Staatsloterij aangegeven dat zij die loterij zouden moeten afhouden via haar bestaande vergunning zodat er geen bezwaar mogelijk zou zijn voor bijvoorbeeld gedupeerden tegen die gratis trekking. Bij het afhouden heeft de directeur van de Staatsloterij (Niels Onkenhout) het volgende verteld tegen media in 2017: 

 

'Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde winkansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie". Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen" maar ook ,,absoluut noodzakelijk". '

 

Onkenhout wist daarmee maar al te goed dat hij de boel bedroog/misleidde. Dit is vanzelfsprekend niks nieuws voor de Staatsloterij aangezien zij jarenlang het volk heeft bedrogen. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij het expliciete standpunt ingenomen in een door een (onkundige) bedrogen deelnemer gevoerde artikel 12 Sv procedure dat de opzettelijke misleiding het bedrog prima vond is en niet strafbaar. 

 

Beide bewindslieden van MINFIN hadden natuurlijk al voorafgaand aan de onderhandelingen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim overigens al bepaald dat er ter compensatie een gratis trekking moest komen zoals we gezien hebben.  

 

Zo heeft ook minister Dijsselbloem zelf de goedkeuring gegeven. Zie daarvoor de bijlage. 

 

Wiebes stelt onder meer het volgende omtrent de fusie in schrijven van 9 oktober 2015: 

 

 ‘Dit alles afwegend stem ik als beheerder van de Staatsloterij in met een fusie tussen de Staatsloterij en SNS.’ (productie 14) 

 

 

In de fusieovereenkomst staat zoals gezegd dat de Staat garant staat. De fusieovereenkomst dateert van 2015. Ondanks die fusieovereenkomst, waarbij het bestuur van de Staatsloterij en haar advocaten bij betrokken zijn geweest, valt het volgende te lezen in een artikel in de krant: 

https://www.lc.nl/binnenland/Winkans-debacle-kost-Staatsloterij-30-miljoen-22392964.html 

Winkans-debacle kost Staatsloterij 30 miljoen 

 29 juli 2017, 08:09  

Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde winkansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie". Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen" maar ook ,,absoluut noodzakelijk". 

Tussen 2000 en 2008 verzuimde de Staatsloterij te melden dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument dacht. 

Verschillende claimzaken later heeft de Staatsloterij als goedmaker eind mei een bijzondere trekking voor gedupeerden georganiseerd, met een prijzenpot van 13,5 miljoen euro. Onkenhout noemt de trekking ,,een groot succes" en ziet het als eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. ,,Hoe het publiek nu over ons denkt is nog wat vroeg om over te oordelen. Maar we zien het vertrouwen in ieder geval niet verder dalen." 

 

Onkenhout bedriegt hier het Nederlandse volk door voorgaand te stellen: 

 

'Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde winkansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie". Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen" maar ook ,,absoluut noodzakelijk". '

 

Hij weet namelijk dat de Staat garant staat en doet hiermee net alsof er niet meer betaald kan worden. Aan die trekking hebben ruim 2 miljoen bedrogen deelnemers meegedaan. De truc door te doen alsof het een grote geste is (geweest) heeft dus gewerkt. Niet anders kan natuurlijk ook de misleidende mededeling van Onkenhout/de Staatsloterij/de Staat in dat opzicht worden gezien. Ook in onderzoek heeft de Staatsloterij dat richting Stichting Staatsloterijschadeclaim gesuggereerd. Dat blijkt uit onderstaand wat afkomstig is uit de vaststellingsovereenkomst tussen de Staatsloterij en Stichting Staatsloterijschadeclaim alsmede de mededelingen van Onkenhout nadien in de media daaromtrent. 

 

Vaststellingsovereenkomst met de Stichting Staatsloterijschadeclaim (3 april 2017 afkomstig van de website van Staatsloterij en betreffende stichting) 

 

In vaststellingsovereenkomst met de Stichting Staatsloterijschadeclaim valt het volgende te lezen: 

 

XIV.               Voorts hebben Partijen een onafhankelijk accountantskantoor geïnstrueerd om de financiële positie van Staatsloterij in kaart te brengen en de in het kader van een regeling door Staatsloterij te vergoeden redelijke kosten van de Stichting te verifiëren. 

 

XV.                 Met inachtneming van extern juridischadvies en het rapport van het accountantskantoor heeft de Stichting in nauw overleg met haar advocaat en met inachtneming van de goede en kwade kansen van juridische procedures, alsmede de te verwachten lange duur van juridische procedures en de daaraan verbonden kosten, haar onderhandelingsinzet bepaald. 

XVI.                 De finale onderhandelingen tussen Partijen zijn vanaf april 2016 voorbereid door twee commissies bestaandeuit vertegenwoordigers van Partijen en hun advocatenen andere adviseurs. 

 

XVII.                 Het bestuur van de Stichting heeft gedurende het onderhandelingsproces haar raad van toezicht (in oprichting) steeds geïnformeerd over, op de hoogte gehouden van de voortgang en de hoofdlijnen van de te bereiken regeling en om advies gevraagd. Het bestuurvan de Stichting heeft daartoe in de periode voorafgaand aan de formele instelling van de raad van toezicht (op 21 oktober 2016) twee maal een gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht in oprichting bijeengeroepen. 

 

XVIII.                 Partijen hebben op 14 juli 2016 een voorwaardelijk akkoord op hoofdlijnen bereikt over een collectieve regeling die een snelle en uitvoerbare oplossing voor de deelnemers biedt en de voorkeur verdient boven het beginnen van nieuwe langdurige en kostbare juridische procedures waarvan de uitkomsten voor Partijen uiterst ongewis zijn. De Stichting heeft daarbijook laten meewegendat de kosten aan de zijde van de Staatsloterij ter uitvoering van de oplossing substantieel zijn. 

 

XIX.                 Partijen hebben het voorwaardelijk akkoord op hoofdlijnen nader uitgewerkt en wensen hun rechten en plichten in het kader van de bereikte collectieve regeling vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst (de(ze)"Overeenkomst"). 

 

In de media vallen omtrent die trekking de volgende berichten te lezen alsook op onder andere de website van de Staatsloterij: 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3393586/Staatsloterij-biedt-gratis-loten-en-vergoeding  

 

'In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt om de belangen van loterijdeelnemers in de toekomst beter te beschermen. Zo komt er een speciale ombudsman en wordt de klachtenafhandeling verbeterd. Verder wordt er als gebaar ook een half miljoen euro geschonken aan drie goede doelen. Alle kosten, waaronder ook geld voor de marketing rond de bijzondere trekking, betaalt de Staatsloterij uit eigen vermogen.' 

Door bij de totstandkoming van voorgaande vaststellingsovereenkomst doelbewust te hebben weggelaten dat de Staat garant staat/de kosten draagt heeft de Staatsloterij wederom bedrogen/misleid.  

De Telegraaf vermeldde: 

http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/27979592/staatsloterij-overspoeld 

'dinsdag 11 april 2017, 17:32 

Staatsloterij overspoeld 

Ruim 180.000 spelers hebben zich binnen een dag aangemeld om loten te krijgen voor de gratis trekking van de Staatsloterij, eind mei. 

Maandagmiddag presenteerde de Staatsloterij de speciale trekking, bedoeld ter compensatie voor de miljoenen deelnemers die tussen 2000 en 2008 meespeelden en zich misleid voelen. In die periode overdreef de loterij de winkansen in advertenties, door te verzwijgen dat prijzen ook op niet verkochte loten konden vallen. 

Morgen start een reclamecampagne voor de extra trekking, maar sinds maandagmiddag konden spelers al gratis loten aanvragen via de website van de Staatsloterij. “De teller draaide hier kort na drie uur al voorbij de 180.000 aanmeldingen, nog voordat de campagne begonnen is. Dat hadden we nooit verwacht”, reageert woordvoerder Jan Driessen. 

Rechtsbijstandverzekeraar SAR van Achmea, die samen met Stichting StaatsloterijSchadeclaim deelnam aan de onderhandelingen met de Staatsloterij, heeft laten weten achter de compensatieregeling te staan. “We zijn van mening dat we hiermee een goede oplossing hebben bereikt die recht doet aan de belangen van onze klanten”, aldus een woordvoerder van Achmea.'

 

 

Hieruit blijkt het grote effect van het bedrog. 

Uit de volgende 2 artikelen komt naar voren dat enorm veel mensen verlokt zijn en werden: 

 

http://www.ad.nl/economie/staatsloterij-verloot-13-5-miljoen-onder-bedrogen-deelnemers~aa6bf7cd/  

Staatsloterij verloot 13,5 miljoen onder bedrogen deelnemers 

…. 

Lees hier verder:  https://www.loterijverlies.nl/Aangifte-tegen-Staatsloterij-Onkenhout-Driessen-Leedekerken-deel3van3

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus