Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Deel 3 van 3 - Aangiftetegen, Staatsloterij, Onkenhout, Driessen en Leedekerken

Het is gebruikelijk dat actiebereidheid wordt beloond Jan Driessen, woordvoerder Staatsloterij 

Het maximaal aantal loten dat bedrogen spelers uit 2000-2007 kunnen krijgen is dus vier. ,,Meer is niet uitvoerbaar,'' zegt Driessen. ,,Bovendien: als je destijds 15 keer hebt meegedaan, heb je ook 15 keer spelplezier gehad. Het is zelfs zo dat als je destijds wel een grote prijs won, je ook nu weer gratis kan meedoen.'' 

Ook is in de afgesproken regeling bedongen dat spelers die zich aansloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Stichting Loterijverlies een vergoeding ontvangen van 40 euro per persoon. Dit als extra beloning voor hun actiebereidheid. ,,Naar schatting gaat dat om 200.000 mensen", zegt Driessen. ,,Het is in Nederland gebruikelijk dat actiebereidheid wordt beloond." 

Wind uit zeilen 

De regeling geldt dus ook voor de spelers die zich aansloten bij die ándere stichting: Loterijverlies, van Ferdy Roet. Met die organisatie leeft de Staatsloterij al jaren op voet van oorlog omdat Roet veel hogere schadebedragen eist. Met het gebaar dat de Staatsloterij nu maakt naar álle deelnemers (ook die van Loterijverlies en ook mensen die zich bij geen enkele claimstichting hadden aangesloten) hoopt de Staatsloterij de wind uit de zeilen te halen van Ferdy Roet.  

,,Hij zal ongetwijfeld doorgaan met rechtszaken en schadeclaims, maar we hopen dat de rechter voortaan zal zeggen: er is nu een gebaar gemaakt door de Staatsloterij, nu is het klaar", zegt Jan Driessen. 

De spelers die besluiten gebruik te maken van de regeling van de Staatsloterij, en dus gaan deelnemen aan de bijzondere trekking (aanmelden kan via staatsloterij.nl tot en met 19 mei), moeten ook afzien van verdere juridische stappen.'  

 

De woordvoerder doet er in voorgaand nog een schep(je) bovenop door te stellen dat de trekking gratis is terwijl dat helemaal niet het geval is. 

Over de gratis trekking moet óók gezegd worden dat dit bedrog/ misleiding is op grond van de volgende omstandigheden.. Enkel en alleen al door dus te verzwijgen dat de Staat garant staat, maar ook door te weigeren te vertellen dat er ruim 8 miljoen loten konden meedoen. Door het gerechtshof te Den Haag is immers bepaald dat men een voorstelling van zaken maakt dat er plus minus 3 miljoen loten meedoen én dus niet ruim 8 miljoen. Voorts door te stellen dat de loterij gratis is terwijl dat niet zo is. Verder mag volgens het fingerende kansspelbeleid helemaal geen loterij worden gehouden ter afkoop van bedrog. Loterijen zijn binnen het wettelijk kader enkel en alleen toegestaan bij een bestaande speelbehoefte, aldus de wetgever. Een loterij ter afkoop van bedrog kan allerminst geduid worden als een bestaande speelbehoefte. 

 

Punt 20 van de richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken ter zake handelspraktijken die onder alle omstandigheden als misleidend dienen te worden beoordeeld: 

 

20. Een product als „gratis”, „voor niets”, „kosteloos” en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen. 

 

In productie 7 stelt de woordvoerder van de Staatsloterij echter het navolgende: 

 

‘Jan Driessen, woordvoerder Staatsloterij 

Het maximaal aantal loten dat bedrogen spelers uit 2000-2007 kunnen krijgen is dus vier. ,,Meer is niet uitvoerbaar,'' zegt Driessen. ,,Bovendien: als je destijds 15 keer hebt meegedaan, heb je ook 15 keer spelplezier gehad. Het is zelfs zo dat als je destijds wel een grote prijs won, je ook nu weer gratis kan meedoen.''’ 

 

Ofwel uit artikel als opgenomen in productie 9: 

‘‘Het zijn er meer dan verwacht’, laat de woordvoerder weten. Mensen kunnen al naar gelang hun bewijsstukken tot vier gratis loten krijgen.’ 

 

Ofwel in een brief aan alle deelnemers van Loterijverlies die al op 11 april 2017 op de deurmat viel met het oogmerk van de Staatsloterij om zoveel mogelijk mensen direct in te laten gaan op het aanbod teneinde de claim van de deelnemers te minimaliseren en het aantal aan te sluiten deelnemers te maximaliseren.  

 

AFBEELDING BRIEF 

 

AFBEELDING ARTIKEL 

 

In onderstaand bericht wordt de misleiding/de valsheid in geschrifte/het bedrog omtrent de gratis trekking nog eens uiteengezet en de wijze waarop Jan Driessen/Staatsloterij het volk heeft misleid/bedrogen: 

‘Woordvoerder Staatsloterij legt uit hoe je het volk manipuleert 

8 februari 2021 Ferdy Roet van Loterijverlies heeft zelfs tot aan de Hoge Raad aangetoond dat de Staatsloterij het Nederlandse volk in de periode 2000 tot 2008 ernstig misleid heeft door opzettelijk prijzen te trekken over niet verkochte loten. Eigenlijk is er daarom sprake van bedrog, maar dat konden wij in die procedure juridisch gezien niet eisen omdat het om een zogenaamde collectieve 305a actie ging. Bij individuele zaken kan dit wel gewoon gevorderd worden. 

Die winst van Loterijverlies heeft de Staatsloterij geplaatst voor de grootste crises in haar bestaan. De voorloper van de Staatsloterij was overigens oorspronkelijk opgericht ter financiering van oorlogsvoering. 

In 2013 ontkende de Staatsloterij nog in een brief aan bedrogen spelers hen volledig te hebben misleid. Echter in 2015, na de winst bij de Hoge Raad, begon het steeds heter onder haar voeten te worden. Toen heeft de Staatsloterij toch maar haar excuses gemaakt. In 2017 werd met behulp van Jan Driessen, woordvoerder van de Staatsloterij, nog een schlemielige poging gewaagd tot eerherstel. Jan Driessen zou Jan Driessen evenwel niet zijn wanneer die oplossing puur berekend is geweest, maar naar alle waarschijnlijkheid wederom gebaseerd was op misleiding. 

Die gratis Bijzondere Trekking in 2017 was namelijk helemaal niet gratis. Zo probeerde de Staatsloterij op achterbakse wijze je claim afhandig te maken tegen de Staatsloterij. Zo moest men akkoord gaan met het inruilen van je claim tegen gratis staatsloten. De Staatsloterij vertelde er niet bij wat je inleg inclusief rente was over die jaren. Voor veel deelnemers is dat namelijk 2000 euro. De Staatsloterij vertelde er ook niet bij dat het zeker mogelijk was dat de Staatsloterij zou worden veroordeeld om dit terug te moeten betalen. Daarnaast vertelde de Staatsloterij er niet bij dat er wederom tig miljoen loten meer mee zouden kunnen doen dan bij een normale trekking het geval is. Hierdoor zijn de veel lagere winkansen wederom misleidend te noemen. Er is namelijk al door het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat men uitgaat van plusminus 3 miljoen loten bij een loterij, maar de Staatsloterij trok de prijzen bij deze loterij over ruim 8 miljoen lotnummers. 

 De Staatsloterij deed het verder voorkomen als een zeer genereus aanbod om een loterij te organiseren met 15 miljoen euro aan prijzengeld én dat dat bedrag een aanzienlijke inbreuk was op haar eigen vermogen. Maar wat is de waarheid? De Nederlandse Staat staat garant voor de te betalen schadevergoeding! Er is en was dus ook vanuit die optiek geen enkele noodzaak om te 'schikken' tegen gratis Staatsloten. 

Terug naar Jan Driessen. Jan Driessen is de woordvoerder van de Staatsloterij en betrokken geweest bij de communicatie van de Staatsloterij omtrent de gratis Bijzondere Trekking. Driessen communiceerde zelfs met het ministerie van Financiën daarover. Jan Driessen heeft onlangs op Twitter verteld hoe je het volk kunt manipuleren. Volgens Jan Driessen moet je ten eerste empathie tonen en meebuigen in een gevoel. Ten tweede moet je met feiten en bewijsvoering komen en ten derde call to action. Bij de rechtbank zag dit er dus als volgt uit. Eén: sorry wij hebben jarenlang de boel bedrogen. Twee: als je wilt procederen is dat moeilijk; er is nog geen rechtszaak gevoerd dus er is een kans dat je verliest. En drie: gratis Staatsloten. Maar de Staatsloterij wist en weet maar al te goed dat zij de inleg moet terugbetalen; niet voor niets gaf zij een speler onder een geheimhoudingsovereenkomst de inleg terug. 

Wat Loterijverlies met dit bericht wil aantonen is dat de Staatsloterij telkenmale denkt het volk te kunnen manipuleren. Eerst met jarenlang publiekelijk bedrog en dan weer met pure manipulatie ter afkoop van dat bedrog. Wij kunnen geen andere conclusie trekken dan dat de Staatsloterij volledig lak heeft aan de rechtmatige belangen van degenen die zij jarenlang bedrogen heeft, tot aan de dag van vandaag handelt uit eigenbelang in plaats van het belang van degenen die zij jarenlang bedrogen heeft.’ 

 

Overduidelijk komt uit het voorgaande het beeld naar voren van oplichting, maar ook valsheid in geschrifte. 


 

Conclusie 

Dus hebben de Staatsloterij, het bestuur van Staatsloterij zoals Niels Onkenhout, woordvoerder Jan Driessen, maar ook de advocaten Bijleveld en Leedekerken zich schuldig gemaakt aan strafrechtelijk bedrog/ oplichting. Voorts hebben de personen leiding gegeven aan de gepleegde feiten, al dan niet met elkaar in vereniging. 

Ter zake bedrog/oplichting gaat het om ten onrechte het beeld te schetsen dat er geen geld beschikbaar is voor een fatsoenlijke schikking. Partijen die al dan niet bevoegdelijk akkoord zijn gegaan met die schikking zijn daarbij zodoende bedrogen door een samenweefsel van verdichtsels/listige kunstgrepen waarbij mensen zijn bewogen akkoord te gaan met een schikking die zij anders niet zouden hebben gedaan. Voorts het in rechtszaken doen voorkomen als dat er slechts beperkt geld beschikbaar zou zijn. 

Door in de jaarrekening weg te laten dat de Staat garant staat is er sprake van een onware balans c.q. toelichting op een van de stukken die openbaar zijn gemaakt. Nergens vermeldt de Staatsloterij dat de Staat garant staat (art. 336 lid 1 wetboek van strafrecht). 

Valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht) in verband met het feit dat er stukken bijvoorbeeld aan Stichting Staatsloterijschadeclaim zijn overhandigd, maar ook dat de betreffende schikking en dergelijke publiekelijk ter beschikking is gesteld door de Staatsloterij en haar vertegenwoordigers waarbij cruciale informatie opzettelijk is weggelaten dat niet is vermeld dat de Staatsloterij garant staat. Voorts het in rechtszaken doen voorkomen als dat er slechts beperkt geld beschikbaar zou zijn. 

Loterijverlies.nl B.V. alsmede gedupeerden zullen hier aangifte van doen. Voorts eisen voorgenoemden het aftreden in welke functie dan ook bij de Staatsloterij en de belangen die zij vertegenwoordigt. Het fingerende kansspelbeleid alsmede de wetgeving strekt ter bescherming van de consumenten en voorkoming van misleiding en verkwisting van geld. Ook vanuit die hoedanigheid is het dus zo dat dergelijke nietige overeenkomsten in strijd met de openbare orde/goede zeden die tot stand zijn gekomen door de personen/Staatsloterij zoals  hiervoor is beschreven tot geen andere conclusie kunnen leiden dan tot aftreden in welke functie dan ook bij de Staatsloterij. 

Hoogachtend, 

 

Mr. Ferdy Roet B. Ec.  

Loterijverlies.nl B.V. 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus