Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Telegraaf en Staatsloterij proberen 194.000 deelnemers Loterijverlies te benadelen

Den Haag, 27 februari 2016 - De Telegraaf, en dan met name redacteur Bart Mos van de Telegraaf, spant samen met de Staatsloterij om 194.000 deelnemers van Loterijverlies te benadelen. Dit door een reeks van artikelen te publiceren en een onterecht beeld te creëren van met name de oprichter van Loterijverlies. Eerder heeft de Telegraaf aangegeven dat zij het moeilijk vindt om negatieve berichtgeving omtrent de Staatsloterij te publiceren omdat de Staatsloterij een grote adverteerder is. Daarnaast bestaan er innige banden tussen de Staatsloterij en de Telegraaf. In deze lijn tracht de Telegraaf nu samen met de Staatsloterij Loterijverlies in een kwaad daglicht te stellen.


De Staatsloterij en de Telegraaf wekken de indruk dat de continuïteit van Loterijverlies, en daarmee de schadevergoeding aan de deelnemers, in gevaar is. Loterijverlies benadrukt dat de continuïteit van Loterijverlies geenszins in gevaar is, omdat er krachtige financiers achter haar staan. De deelnemers van Loterijverlies zullen nooit verplicht worden meer te betalen dan het afgesproken eenmalige inschrijfgeld en het no cure, no pay percentage. Loterijverlies zal zich altijd houden aan haar inspanningsverplichting jegens de deelnemers, zoals zij dat overigens altijd al gedaan heeft.


Ferdy Roet wekt als adviseur voor de Stichting Loterijverlies.nl, en is geen lid van de directie zoals soms gesuggereerd wordt. De directie vindt het echter geen goed idee om de procedure zonder Ferdy Roet als adviseur voort te zetten; hij heeft het immers voor elkaar gekregen dat de Staatsloterij tot en met de Hoge Raad is veroordeeld voor haar jarenlange misleiding. Roet kent de zaak als geen ander en is zeer vasthoudend. Voor hem is de zaak dan ook zoals hij zegt ‘zijn leven’ en zal hij ‘nooit opgeven’ totdat de Staatsloterij,  die jarenlang haar miljoenen spelers gewoon heeft bedrogen, een schadevergoeding betaalt. Loterijverlies blijft er altijd alles aan doen om de Staatsloterij te dwingen een compensatie aan de deelnemers te betalen.


Kort geding

Loterijverlies heeft eergisteren de Staatsloterij namens haar 194.000 deelnemers gedagvaard om een voorschot van 160 miljoen euro te betalen aan de deelnemers, zijnde de helft van de geleden schade van de deelnemers. De Staatsloterij traineert namelijk al jarenlang deze zaak en tracht door middel van een fusie met De Lotto, die volgens Loterijverlies onrechtmatig is, haar deelnemers te benadelen. Veel van de deelnemers van Loterijverlies zijn inmiddels boven de 70 jaar – de misleiding vond plaats tussen 2000 en 2008 – Loterijverlies wil ervoor zorgen dat deze mensen bij leven een vergoeding van de Staatsloterij ontvangen.

Bij wet is bepaald dat degenen die nu stellen te zijn misleid door de Staatsloterij op basis van het arrest van de Hoge Raad hun inleg terug moeten krijgen, omdat de bewijslast ingevolge de wet andersom ligt. De Staatsloterij zou dus aan moeten tonen dat iemand wél zou hebben meegespeeld als hij van de misleiding had afgeweten. Uit onderzoek blijkt echter dat ruim 99% verklaart dat zij dan nooit meegespeeld zou hebben.


Smaad en laster

Door Loterijverlies oprichter Ferdy Roet is er inmiddels aangifte tegen Bart Mos gedaan van smaad en laster en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Volgens advocaten maakt de aangifte van Ferdy Roet zeer veel kans van slagen om Bart Mos strafrechtelijk veroordeeld te krijgen. Ferdy Roet waarschuwt uitdrukkelijk dat de Staatsloterij en de Telegraaf de stemmingmakerij waaraan zij zich schuldig maken, moeten stoppen. Volgens Roet zou je je moeten afvragen of je gezien de houding van Staatsloterij en Telegraaf überhaupt nog staatsloten zou moeten kopen of de Telegraaf. 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus