Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Staatsloterij gedagvaard door 194.000 deelnemers Loterijverlies vanwege bedrog

Den Haag, 26 augustus 2016
Loterijverlies heeft vanmiddag de Staatsloterij gedagvaard voor een schadevergoeding voor de 194.000 deelnemers in individuele rechtszaken vanwege bedrog in de periode 2000 tot 2008. De Staatsloterij blijft immers weigeren haar trouwe klanten een fatsoenlijke en terechte regeling voor de jarenlange misleiding aan te bieden. De Staatsloterij wil namelijk slechts 3 procent van de claim van de deelnemers vergoeden, terwijl door de Hoge Raad overduidelijk bepaald is dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de Staatsloten.
 
De neergelegde claim van de bedrogen deelnemers van Loterijverlies komt uit op 400 miljoen euro. “Wij vorderen niet alleen de inleg terug, maar ook de rente en de inschrijfkosten bij Loterijverlies,” aldus oprichter Ferdy Roet. De gemiddelde deelnemer van Loterijverlies heeft een claim van 2000 euro. 
De vergoeding moet weldegelijk in verhouding staan tot de jarenlange strijd tot en met de Hoge Raad die gevoerd is om de misleiding van de Staatsloterij aan de kaak te stellen en die door de hoogste rechter is vastgesteld.

Eerder deze week werd duidelijk dat de Staatsloterij in het geheim een bedrogen deelnemer heeft afgekocht en zijn volledige inleg heeft terug gegeven. Daarbij is bovendien uitdrukkelijk vastgelegd dat juist Loterijverlies niet van deze schikking op de hoogte mocht worden gebracht. De documenten hiervan heeft Ferdy Roet in zijn bezit, omdat deze bedrogen deelnemer, last kreeg van gewetenswroeging vanwege de weigering van de Staatsloterij om fatsoenlijk gehoor te geven aan de uitspraak van de Hoge Raad. Volgens meerdere hoogleraren aansprakelijkheidsrecht dient deze zaak als precedent te gelden voor alle gedupeerde deelnemers. De Staatsloterij kan zijn aansprakelijkheid nu niet meer ontlopen, is de algemene conclusie.
 
Ferdy Roet geeft aan dat schikken nu een gepasseerd station is. De volledige uitbetaling door de Staatsloterij aan één bedrogen deelnemer maakt de claim van Loterijverlies zo duidelijk als maar kan. Helemaal omdat de Staatsloterij tijdens de onderhandelingen bewust zaken heeft verzwegen. “Zolang de huidige directie en het advocatenkantoor Van Doorne bij de zaak betrokken zijn, wordt er sowieso niet geschikt,” aldus Roet. De partijen zijn vanaf
dag één niet te goeder trouw geweest en hebben nooit de intentie gehad om de deelnemers van Loterijverlies schadeloos te stellen. Verder vorderen de deelnemers openbaarmaking van de boeken voor wat betreft afspraken die er gemaakt zijn tussen de Staatsloterij en het Ministerie van Financiën omtrent de voldoening van de claims. Uit deze stukken zal blijken dat de Staatsloterij maar doorgaat met het misleiden van alle leden van Loterijverlies. Het is onbestaanbaar dat de Staatloterij zonder medeweten van het ministerie een schikking treft met de bedrogen deelnemer, aldus Roet.
 
De overheid
Naast het dagvaarden van de Staatsloterij zal ook de overheid in rechte worden betrokken. In de dagvaarding is daar reeds een voorschot op gemaakt. De overheid - enig aandeelhouder, bevoordeelde en toezichthouder van de Staatsloterij - doet al jaren alsof haar neus bloedt en blijft geld onttrekken aan de Staatsloterij. Geld dat bedoeld is voor een schadevergoeding aan de deelnemers. Het meest bedenkelijke is volgens Roet dat de Tweede Kamer het ministerie maar aan laat modderen. De geloofwaardigheid van de overheid, de Staatsloterij en de politiek gaan daarmee compleet teniet.
 
Publicitaire trukendoos stopt maar niet
De Staatsloterij heeft vanaf dag 1 voor een duidelijke strategie gekozen: als we oprichter Roet zwart maken, kunnen we de uitspraak van de Hoge Raad aan onze laars lappen. Roet heeft inmiddels rapporten van een gerenommeerd accountantskantoor die kraakhelder aantonen dat de middelen van Loterijverlies rechtmatig en doelmatig besteed zijn om de 194.000 bedrogen deelnemers hun terechte schadevergoeding te geven.
 
De vandaag uitgebrachte dagvaarding van de Staatsloterij moet wat dat betreft een eind maken aan jarenlange misleiding. De 194.000 deelnemers van Loterijverlies hebben recht op een fatsoenlijke afwikkeling van hun schade. De schikking met één bedrogen deelnemer is het juiste signaal voor gerechtigheid na jaren strijd tegen misleiding en bedrog van de Staatsloterij. Roet: “dit is het moment van de waarheid, voor de politiek, de overheid en alle 194.000 deelnemers van Loterijverlies. We zullen daarom niet stoppen voordat iedere bedrogen deelnemer zijn schadevergoeding heeft gekregen”.
Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus