Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Procesfinancier Liesker poogt miljoenenroof

6 maart 2017

Normaal gesproken neemt een procesfinancier het risico van proceskosten en deurwaarderskosten voor haar rekening. Als de rechtszaak gewonnen wordt, ontvangt zij een vergoeding daarvoor. Maar een procesfinancier die onder één hoedje speelt met een rechter en een advocaat, lijkt zeer ongebruikelijk. Toch is dat wat er gebeurt bij Liesker Procesfinanciering. En het gaat hierbij om miljoenen euro’s. Dit keer proberen zij Loterijverlies en de bestuurder daarvan stelselmatig zwart te maken en financieel uit te knijpen.

Een procesfinancier neemt eigenlijk een rechtszaak van een gedaagde partij over tegen een van te voren afgesproken no cure, no pay percentage. Procesfinanciering is dus een risicodragende investering in de kosten van een rechtszaak. En alleen als de zaak gewonnen wordt, ontvangt de procesfinancier z’n geld. In Nederland zijn er tientallen bedrijven die zich met procesfinanciering bezig houden. En meestal gebeurt dat op een nette en zakelijke manier.

Een uitzondering hierop is Liesker Procesfinanciering, opgericht door mr. Chris Liekser en zijn dochter Sara Liesker. Dit bedrijf, met 12 medewerkers, voert alleen rechtszaken met een claim van ten minste 150.000 euro, waarvan 30% als vergoeding – het no cure, no pay percentage – geldt. Tot zover is alles helder, al kost het de winnende partij wel een derde van zijn claim.

Als rechter en oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak mr. Erik van den Emster bij Liesker op bezoek komt, vraagt Liesker hem om als zogenaamde ‘onafhankelijke’ deskundige te willen opereren bij Stichting Loterijverlies.nl. Dat terwijl Liesker en Van den Emster al jaren zaken doen. Liesker denkt immers dat er een miljoenenclaim bij Stichting Loterijverlies ligt op de Staatsloterij vanwege misleidende mededelingen die laatstgenoemde heeft gedaan tussen 2000 en 2008. En aangezien de Hoge Raad Loterijverlies in het gelijk heeft gesteld en de Staatsloterij veroordeeld heeft tot het betalen van de staatsloten die in die periode zijn aangeschaft door miljoenen mensen, gaat het dus om een mega-claim. En om een mega-winst, die volgens Van den Emster voor het oprapen ligt.

Er wordt vervolgens een aantal deelnemers van Loterijverlies geronseld, die een rechtszaak beginnen tegen het bestuur van Loterijverlies vanwege vermeend financieel wanbeleid. Als advocaat wordt Hendrik Jan Bos, van advocatenkantoor Bos & Partners, benaderd. Bos is een goede kennis van Van den Emster en Liesker. Verzoek van Bos aan de rechtbank is om Van den Emster als interim-bestuurder aan te stellen. Op basis van aantoonbaar verkeerde informatie, tenzij de rechter ook bij de miljoenenroof betrokken is, besluit de rechter de eis van Bos in te willigen en benoemt Van den Emster tot interim-bestuurder. En belast hem met een ‘onderzoek naar de financiële praktijken bij Loterijverlies’. Van den Emster op zijn beurt, stelt Bos nu aan als zijn advocaat. Dus Bos, eerst de advocaat tégen Loterijverlies, is nu ineens de advocaat van Loterijverlies. Het plan van Van den Emster, Bos en Liesker lijkt dus geslaagd: zij denken de touwtjes in handen te hebben om de miljoenenclaim over te nemen en de 30% onder hun drieën te verdelen.

Op dit moment heeft Loterijverlies 14 partijen gedagvaard, waaronder de Nederlandse Loterij (opgericht na de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto), de Staat, KPMG en het voormalige bestuur van de Staatsloterij. Met als doel de schade van de bedrogen deelnemers in zijn geheel op hen te verhalen. En om Liesker c.s. volledig buiten spel te zetten.

De geraffineerdheid waarmee Liesker te werk gaat doet Loterijverlies vermoeden dat Liesker het kunstje, dat Loterijverlies gelukkig en op tijd heeft doorzien, vaker heeft geflikt. De tegenpartij weet en kan immers niet weten dat Liesker de zaak financiert en bovendien een zogenaamd onafhankelijke levert. Iemand met een beetje gezond verstand zal nooit akkoord gaan met zo’n 'onafhankelijke'. En wanneer de ‘rijdende rechter’ Frank Visser in zijn SBS6 programma “Mr. Frank Visser doet uitspraak” openlijk Liesker Procesfinanciering aanbeveelt, is de grens tussen schimmigheid en fraude aan het vervagen.

Loterijverlies vraagt aan iedereen die wel eens zaken met Liesker Procesfinanciering heeft gedaan ofwel met Van den Emster te maken heeft gehad, contact op te nemen via info@loterijverlies.nl om de angel volledig uit dit soort praktijken te kunnen trekken. Deze personen moeten namelijk keihard worden aangepakt.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus