Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Onderzoek integriteit rechtbank Alkmaar geëist, Deelnemers Loterijverlies woedend over gang van zaken

Den Haag, 16 augustus 2016 - Ruim vierduizend deelnemers van Loterijverlies zijn zeer gechoqueerd over de beslissingen van de rechtbank Alkmaar en hoe zij tot die beslissingen is gekomen. Dan gaat het vooral om de aanstelling van oud-rechter mr. F.W.H. van den Emster als interim bestuurder van ‘hun’ Loterijverlies. En vervolgens met het akkoord gaan van de benoeming van advocaat mr. H.J. Bos, nota bene de advocaat van de tegenpartij. Deelnemers hebben massaal hun woede uitgesproken toen zij hiervan hoorden en eisen nu een onderzoek naar de integriteit van de rechtbank Alkmaar.

Het begon allemaal met een proces van enkele deelnemers van Loterijverlies – die zich overigens zeer onlangs hebben aangemeld – om de huidige directie te vervangen. Hun advocaat was mr. Bos, tegen wie overigens een klacht loopt in verband met grievende opmerkingen. Mr. Bos draagt oud-rechter mr. Van den Emster voor als interim bestuurder. De rechtbank gaat met mr. Bos mee en stelt Van den Emster aan. Hier kan natuurlijk nooit sprake zijn van volledige onafhankelijkheid van de rechtbank: benoeming van een interim bestuurder die door de ‘aanvallende’ partij wordt voorgedragen. Van den Emster is dus helemaal geen, zoals het verzoek van Bos luidde, ‘onafhankelijk bestuurder’ maar zal naar de pijpen van Bos moeten dansen. Verder vroeg Bos om een bestuurder van onbesproken gedrag. Dat kan van velen worden gezegd, maar juist niet van Van den Emster, die bij vakgenoten zeer omstreden is. Ook hier faalt de rechtbank hooglijk.

Het wordt nog vreemder wanneer de rechtbank ermee akkoord gaat dat Van den Emster direct na zijn aanstelling mr. Bos in de arm neemt als advocaat van Loterijverlies. De rechtbank gaat er dus mee akkoord dat de touwtjes van het interim bewind van Loterijverlies in handen komen van tegenstanders van Loterijverlies en van bovendien publiekelijk omstreden figuren. Overigens is het volgens de Orde van Advocaten gewoon verboden dat advocaat Bos én advocaat tegen Loterijverlies is én aangesteld wordt als advocaat voor Loterijverlies.

Van den Emster en Bos bereiden trouwens samen met Liesker Procesfinanciering een coup voor om geld van de deelnemers van Loterijverlies te stelen. Deze ‘gehaaide heren’ proberen er straks met ruim 100 miljoen vandoor te gaan. Geld dat toebehoort aan de 194.000 deelnemers van Loterijverlies.

Oprichter Ferdy Roet van Loterijverlies heeft de rechtbank Alkmaar inmiddels gewraakt. Hij verzoekt hiermee om de rechters in de zaak Loterijverlies door andere rechters te vervangen. Volgens Roet is er sprake van zeer gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van de drie rechters, te weten mw. mr. S.M. Jongkind-Jonker, mr. A.C. Haverkate en mr. P.E. van der Veen. De deelnemers van Loterijverlies eisen nu tevens een onderzoek naar de integriteit van de rechtbank Alkmaar en hebben inmiddels een advocaat ingeschakeld.
 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus