Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld door Loterijverlies en oprichter Loterijverlies

Over een zogenaamd fictieve winst van 15 miljoen euro in 2014, een winst die dus nooit behaald is, eist de Nederlandse Staat nu een bedrag van ruim 4 miljoen euro van oprichter Ferdy Roet persoonlijk. De Staat baseert zich op de claim van 380 miljoen euro die Loterijverlies heeft op de Staatsloterij.
 
De Staatsloterij, onderdeel van het ministerie van Financiën, ontkent deze claim. Dit is echter volledig tegen de uitspraak van de Hoge Raad in, die Loterijverlies in het gelijk heeft gesteld voor de jarenlange misleiding van deelnemers aan de Staatsloterij en gezegd heeft dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de staatsloten.
 
Loterijverlies.nl B.V. en andere gelieerde vennootschappen zijn rechthebbende en hebben financiële procesrisico
Bepaalde media zoals de Telegraaf die samen met het Ministerie van Financiën en de Staatsloterij berichten afstemt om de claim van de deelnemers kapot te schrijven, zoals aan de orde gesteld in een veelheid artikelen die te vinden zijn op de website van Loterijverlies, blijft maar verkondigen dat het geld van Stichting Loterijverlies zou zijn. De FIOD die evenals de Staatsloterij onder het Ministerie van Financiën valt doet daar tegen beter weten ook aan mee. Dat terwijl in uitspraken van rechters is vastgelegd dat het geld van Loterijverlies B.V. is en nota bene de Belastingdienst in beschikkingen stelt dat het geld niet van Stichting Loterijverlies.nl is. Bovendien is nog uitdrukkelijk overwogen door de rechtbank Noord-Holland dat niet aan de orde kan zijn dat Stichting Loterijverlies.nl het uitkeringsverbod wat een stichting heeft kan hebben geschonden. In een andere gepubliceerde uitspraak is nog overwogen dat van verduistering geen sprake kan zijn, wanneer er geen schending is van het uitkeringsverbod wat een Stichting heeft. Dat de FIOD, dat onder het Ministerie van Financiën valt, nu ineens een andere stelling is zeer opmerkelijk.
 
Loterijverlies.nl B.V. en andere aan Roet gelieerde vennootschappen in binnen- en buitenland hebben overigens al 124 maanden het procesrisico genomen voor de zaak van het aantoonbare bedrog door de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008 waarbij honderden miljoenen euro’s aan door de Staatsloterij gecommuniceerde prijzen nooit zijn uitgekeerd. De Staatsloterij heeft tot heden voor een procedure die al meer dan 120 maanden duurt voor bijna 200.000 klanten even ruim 2,5 ton betaald en probeert samen met criminele partijen, die bijvoorbeeld Loterijverlies probeert over te nemen, Loterijverlies telkenmale in een slecht daglicht te plaatsen. Er is geen andere partij dan Loterijverlies te vinden die zoveel doet en gedaan heeft voor een initiële inleg van even ruim 20 euro. Loterijverlies procedeert bovendien sinds 2008 zonder enige verplichte extra bijdrage.
 
In juli 2018 werd door het gerechtshof te Amsterdam nog 45 miljoen euro toegekend aan belangenclubs inzake misleiding van Fortis beleggers. Dat terwijl die zaak slechts 56.000 aangemelde deelnemers betreft en de werkzaamheden blijkens documenten die in handen zijn van Loterijverlies substantieel minder bedragen dan die van Loterijverlies. Loterijverlies vraagt zich af wanneer de Staat haar werkelijke verantwoording gaat nemen in plaats van al haar machtsmiddelen uit te spelen.
 
De Staat bemoeit zich zelfs met kosten van werkzaamheden die Loterijverlies en andere gelieerde vennootschap hebben. Daarmee houdt de Staat zich, zeer bijzonder, bezig met de bedrijfsvoering van één van haar grootste claimanten. Een opdracht die door de Loterijverlies was uitbesteed voor een vaste prijs van 15 euro om de gehele klantadministratie up-to-date te maken inclusief een nieuwe machtiging, bleek na uitvoering minder te kosten. Nota bene kostte één klantcontact met de klantenservice de Staatsloterij 9,93 euro aldus het jaarverslag van de Staatsloterij over 2013 en2014 waarbij aan Webhelp Nederland circa 7,7 miljoen euro per jaar wordt betaald bij plus minus 500.000 contacten. Er staan nog duizenden (juridische) uren open die nooit betaald zijn en daarnaast is de klantenservice jarenlang op basis van no cure, no pay gedaan.
 
De FIOD en het OM gaan nu zelfs zo ver dat zij dit voorgaande verduistering noemen, wat natuurlijk apert onjuist is. Inmiddels vordert het Ministerie van Financiën 8 miljoen van Loterijverlies en haar oprichter. Zeer opmerkelijk gezien de Staatsloterij geen voorzieningen neemt voor de claim van de deelnemers en dit wordt goedgekeurd door de bevoordeelde van het bedrog; het Ministerie van Financiën.
 
Verder wil de Staat dat Loterijverlies btw betaalt over diensten die vanuit het Engelse eiland Guernsey zijn verricht. Terwijl volgens de wet alleen btw verschuldigd is over leveringen vanuit Nederland. Overigens betaalt veruit het merendeel van de collectieve belangenbehartigers überhaupt geen btw, ook niet vanuit Nederland.
 
Sinds er in 2013 gewonnen is van de Staatsloterij is Loterijverlies in een groot aantal rechtszaken beland, wat zijn weerga niet kent, met allerlei personen, bedrijven en instanties allerlei rechtszaken voeren tegen Loterijverlies. Dat met onder meer als dieptepunt de ontmaskering van een rechter die bleek te werken op het kantoor wat de claim van Loterijverlies probeert over te nemen. Het Openbaar Ministerie heeft na onderzoek van de financiële recherche dit onderzoek en verdere vervolging direct stopgezet. Hetzelfde ministerie wat toezicht zou moeten houden op de Staatsloterij.
 
Oprichter Loterijverlies gemarteld
De oprichter van Loterijverlies is niet alleen als een misdadige moordenaar behandeld door hem 31 dagen lang in volledig isolement neer te zetten, maar ook nog gemarteld. Roet heeft namelijk persisterende gecompliceerde Lyme die dodelijk kan zijn en mocht zijn medicijnen niet innemen. Daardoor heeft Roet een enorme terugval gekregen. In 2017 rapporteerden dertien afgevaardigden van een consortium van artsen, wetenschappers en mensenrechten experts dergelijke ontzeggingen als mensenrechten schending aan de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties in Geneve. Het beperken van de behandeling tot een enkele verouderde behandelrichtlijn voor Lyme in plaats van de nieuwe ILADS wordt als marteling aangemerkt. Overigens kreeg Roet in zijn geheel géén medicijnen tegen Lyme. Gezien feitelijk gezien de toegang is ontzegd, is er sprake van marteling als onder de Universele Declaratie van de Mensenrechten aldus dit consortium.
 
Zaak van de deelnemers
26 november 2018 komt de zaak van de bijna 200.000 deelnemers weer voor de rechter met als vordering dat de Staatsloterij de inleg teruggeeft gezien haar bedrog in de periode 2000 tot 2008.
Eerder publiceerde Loterijverlies al de vaststellingsovereenkomst met een bedrogen deelnemer waarbij deze onder geheimhouding zijn inleg had teruggekregen. Daaruit alsook de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dan ook dat mensen hun volledige vergoeding moeten terugkrijgen. Dat blijkt ook uit rapport van een professor die aangeeft dat eenieder op soortgelijke wijze misleid is door de Staatsloterij. De Staatsloterij heeft immers jarenlang op de achtergrond miljoenen onverkochte loten en daarmee lotnummers toegevoegd aan de trekkingsmachine waardoor honderden miljoen euro’s nooit zijn uitgekeerd. De Staatsloterij doet alsof het uitmaakt hoe slim of welvarend iemand is of je wel of niet zou hebben deelgenomen, maar in feite maakt dat niks uit want hoe slim of welvarend je ook bent je kon niet weten dat je bedrogen bent. De woordvoerster van de Staatsloterij gaf dit destijds ook nog toe in het programma Tros Radar en ook dat deze truc was toegepast om de Staatsloterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Oftewel zoveel als mogelijk staatsloten te verkopen om de staatskas te spekken.
 
Noot voor de redactie:
Wij zijn niet beschikbaar voor een nadere reactie en/ of interview. Voorts is onze bedrijfsserver door de FIOD thans niet te gebruiken, waardoor wij thans onbereikbaar zijn. Wij verwachten dat dit binnen enkele weken is opgelost.
Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus