Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Ferdy Roet stopt miljoenen in Loterijverlies

Ferdy Roet heeft sinds het begin van de actie Loterijverlies in 2008 vele miljoenen in de actie Loterijverlies gestoken. Zo zijn er door bedrijven van Roet duizenden juridische uren gemaakt voor het opmaken van processtukken en onderzoek waarvoor nooit ook maar een cent is betaald. Daarnaast is in het overgrote deel van de al 11 jaar durende en door de Staat getraineerde proces tevens de klantenservice op kosten van Roet gedaan.

De door de Staatsloterij ingeschakelde media, de overheid, maar ook een corrupte rechter, willen het doen voorkomen dat Loterijverlies een actie is die geïnitieerd is door Stichting Loterijverlies. De actie is echter geïnitieerd door de eenmanszaak Morand van Ferdy Roet en het vermogen is later overgegaan naar de vennootschap Loterijverlies.nl B.V. Door klanten van Loterijverlies betaalde facturen zijn te allen tijde verantwoord als opbrengsten van Loterijverlies.nl B.V. En Loterijverlies.nl B.V. is de partij die het risico van het aangaan van de procedures heeft genomen. Dat zijn dus niet derden, zoals bijvoorbeeld de Stichting Loterijverlies.nl. Volgens de Belastingdienst is het vermogen van Loterijverlies.nl B.V. en is Loterijverlies.nl B.V. de rechthebbende op de gelden. En dat kan natuurlijk nooit eenzijdig veranderd worden. Persberichten van de FIOD waarin zij spreekt over geld van Stichting Loterijverlies.nl kunnen niet anders gekwalificeerd worden dan laster, met geen enkel respect voor Roet, Loterijverlies.nl B.V. en diens genomen (financiële) procesrisico. Is het geld op de bankrekeningen van de ambtenaren soms van de Staat of, andersom, is de omzet van Albert Heijn geld van hun klanten? Dat is vanzelfsprekend niet zo.

Volgens Roet is het op zich geen probleem voor hem dat hij meer heeft moeten investeren in de zaak Loterijverlies dan hem vooralsnog oplevert, maar dan moet het spel wel eerlijk gespeeld worden. Onzuivere ambtenaren hebben inmiddels aantoonbaar op hun geweten dat er voor vele miljoenen aan bedrijven van Ferdy Roet aan schade is toegebracht. 'Betalen deze ambtenaren soms deze schade of trekken ze om 10 voor 5 's middags in al hun afgunst en hypocrisie gewetenloos de deur achter zich dicht?', vraagt Roet zich af. Net zoals Bart Mos en consorten als de firma Liesker, die samenwerken met de Staatsloterij, en rechters waarschijnlijk doen? Dat het ministerie van Financiën in opgevraagde Wob-stukken stelt snel tot een schikking te kunnen komen wanneer de corrupte overname van Loterijverlies lukt, is natuurlijk veelzeggend. De Staatsloterij weet dat Roet zijn deelnemers niet laat afpoeieren met een paar waardeloze 'gratis' Staatsloten zoals voormalig 'staatsadvocaat' Jurjen Lemstra wel heeft gedaan.

De Staat en de Staatsloterij begrijpen maar al te goed dat het procederen en op de been houden van een apparaat met 200.000 Loterijverlies deelnemers substantieel veel geld kost. Niet voor niets vroeg woordvoerder Jan Driessen van de Staatsloterij aan Roet waar hij alle procedures toch allemaal van betaalt.

Ministerie van Financiën gebruikt dwangmiddelen als wapen
Dat de overheid, en aldaar werkzame personen, een slecht verliezer is moge inmiddels algemeen bekend zijn. Het credo is: zo zwart mogelijk maken van Roet en zodoende de staatskas spekken door de claim op doortrapte wijze trachten teniet te doen. De verantwoording nemen voor jarenlang bedrog is dan ook een farce. Dat de media over het algemeen geen weerstand kan bieden aan de Staat, de Staatsloterij en haar apparaat is beangstigend.

Meer dan 30 ambtenaren is opgedragen linksom of rechtsom Ferdy Roet te kielhalen zodat de claim goedkoop, vrijwel gratis, of teniet kan worden gedaan. Deze ambtenaren blazen hoog van de toren en sturen uit naam van het ministerie van Financiën navorderingsaanslagen ter grootte van 15 miljoen euro aan Loterijverlies.nl B.V. omdat de claim in 2014 bijvoorbeeld 380 miljoen waard zou zijn. Als Roet daarvoor een zaak aanhangig maakt, moet hij minstens 2 jaar wachten voordat de zaak op zijn vroegst zal voorkomen, aldus de rechtbank die eveneens meer dan een dubieuze rol speelt in het traineren en frustreren van de verschillende claims. Volgens door de minister van Financiën (destijds Dijsselbloem) statutair vastgestelde jaarverslagen van de Staatsloterij en haar accountant is de claim niet waardeerbaar en het gerechtshof Amsterdam heeft in december 2015 de claim eveneens op nihil gewaardeerd. Als Loterijverlies deze argumenten niet zou hebben gehad, had Loterijverlies - hoe onterecht ook - deze zaak verloren. Het leert dat de rechterlijke macht de objectiviteit verliest wanneer het om grote financiële staatsbelangen gaat. Aldus kan de minister van Financiën dit staaltje ondermijning nooit winnen van Loterijverlies.nl B.V. en Roet. Het zijn immers haar eigen stellingen.

Ondertussen houdt een kluwen van meer dan 30 ambtenaren zich bezig met Loterijverlies.nl B.V. en Ferdy Roet. Alles is de minister van Financiën en de Staat er aan gelegen om hem en aan hem gelieerde ondernemingen als Loterijverlies.nl B.V. onderuit te halen. Investeren in 30 ambtenaren om de motor achter Loterijverlies te slopen is nog altijd goedkoper dan 420 miljoen euro op tafel te leggen. Ferdy Roet was er al door advocaten voor gewaarschuwd dat de Staat geen middel zou schuwen om maar niks te hoeven te betalen - en warempel, dit blijkt inderdaad evidente praktijk te zijn. Hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben ook gezegd 'dat zij die Roet niks gunnen'. Niks gunnen is volgens deze ambtenaren dus belangrijker dan 200.000 door de Staatsloterij bedrogen deelnemers tegemoet te komen met een fatsoenlijke schadevergoeding. Ondertussen gebruiken deze ambtenaren Ferdy Roet als het afvoerputje voor het jarenlange bedrog van de Staatsloterij, waar zij zelf debet aan zijn.

Op kosten jagen, uitroken en onrechtmatige aantijgingen
De Staatsloterij is ondertussen de lachende derde en heeft nog geen cent aan de 200.000 klanten van Loterijverlies.nl B.V. uitbetaald. Omgerekend naar vergoeding aan de door de Staatsloterij gefinancierde Stichting Staatsloterijschadeclaim, zou Loterijverlies.nl B.V. overigens ruim 100 miljoen euro voor de gemaakte kosten moeten ontvangen. Loterijverlies.nl B.V. vordert slechts een fractie daarvan. Daar waar wél tientallen miljoenen euro's voor kosten zijn uitgekeerd aan bijvoorbeeld de Vereniging voor Effectenbezitters en Stichting Fortiseffect in de zaak betreffende misleiding van Fortis aandeelhouders door, hoe kan het ook anders, de Staat der Nederlanden. De teller voor wat betreft de vergoeding van kosten aan Loterijverlies.nl B.V. is blijven steken op 2,7 ton bij ruim 130 maanden durende procedures en 4 maal zoveel deelnemers, plus ook nog eens met veel meer werkzaamheden.

Simpele en doortrapte strategie
Het is een beproefde tactiek van communicatiestrategen en kranten 'van het volk' zoals De Telegraaf om bijvoorbeeld over kosten die voor 200.000 deelnemers al snel in de miljoenen lopen in verabsoluterende termen te spreken. De gemiddelde lezer, die geen kennis van zaken heeft, vindt het namelijk al snel belachelijk wanneer een geraadpleegde 'deskundige', die veelal een B-advocaat is of iemand die gelieerd is aan de Staatsloterij, stelt dat bijvoorbeeld 2 miljoen aan communicatiekosten met 200.000 deelnemers 'echt niet zou kunnen' en 'buitenproportioneel' is. Terwijl dat kosten zijn die door degene met het financiële procesrisico worden gedragen en die slechts 10 euro per deelnemer betreffen. Hoeveel betalende lezers heeft De Telegraaf trouwens die iedere maand 10 euro of meer voor digitaal beschikbaar gestelde propaganda betalen? Via de klantenservice van De Telegraaf kunt u trouwens uw abonnement opzeggen op De Telegraaf.

Verhullen van corruptie
Het gaat overigens zo ver dat verschillende overheidsinstanties actief samenwerken in het verhullen van corruptie. Bijvoorbeeld de kwestie waarbij een rechter met een doortrapt plan de claim Loterijverlies tracht over te nemen. Wanneer de politie daar dan een onderzoek naar start vanwege het feit dat Ferdy Roet door middel van IP-adressen, vergelijkingen en confrontaties achter die structuur komt, wordt dat na tussenkomst van het OM abrupt stopgezet. Saillant detail daarbij is dat deze rechter volgestopt wordt met erebaantjes door Ferd Grapperhaus. Op door Loterijverlies.nl B.V. aangespannen rechtszaken daarover zitten dan weer directe collega's van die rechter om die rechter, en diens belangen, naar de mond te praten en is er volgens die rechters ‘dan ook niets aan de hand’. Dit keer zal Loterijverlies.nl B.V. alles aanvechten tot aan het EHRM, waar geen vriendjes werken, en de praktijken bij het EHRM kenbaar maken. Deze rechters zouden immers geen rechters mogen zijn.

 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus