Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Door rechtbank benoemde bestuurder Loterijverlies wil weg

Mogelijke vervolging van door de rechtbank benoemde bestuurder Loterijverlies

5 oktober 2016

Op 30 juni jl. benoemde de Rechtbank Noord-Holland mr Erik van den Emster als tijdelijk bestuurder van de Stichting Loterijverlies. Vandaag heeft deze tijdelijk bestuurder aangegeven terug te treden als bestuurder. De aanstelling van Van den Emster was al dubieus en omstreden. Van den Emster was voorgedragen door de tegenpartij die dertig ‘verontruste’ deelnemers van Loterijverlies zeiden te vertegenwoordigen. In werkelijkheid was dit een groep stromannen van Liesker Procesfinanciering die geen enkel ander doel hadden dan de claim van 194.000 deelnemers van Loterijverlies tegen de Staatsloterij weg te kapen voor eigen gewin. Toen vervolgens ook nog bleek dat de ‘onafhankelijk’ bestuurder vanaf het adres van de procesfinancier zijn e-mails verstuurde, bleek des temeer dat de Rechtbank Noord-Holland zich volledig om de tuin had laten leiden in deze zaak. Mr. Erik van den Emster is jarenlang voorzitter geweest van de Raad voor de Rechtspraak, waarmee deze persoon van onbesproken gedrag lijkt. Toch heeft het dubieuze handelen van Van den Emster als verlengstuk van de procesfinancier een gespecialiseerde eenheid van de financiële recherche aanleiding gegeven de gedragingen van Van den Emster als ‘onafhankelijk’ bestuurder grondig te onderzoeken. Het onderzoek tegen Van den Emster zit in een afrondende fase en strafrechtelijke vervolging tegen hem moet zeker niet uitgesloten worden.
 
Het rapport dat Van den Emster vorige maand naar de Rechtbank gestuurd heeft over zijn bevindingen als ‘onafhankelijk bestuurder’ kan met deze kennis onmogelijk serieus genomen worden.
 
Handjeklap bij benoemingen?
De benoeming door de Rechtbank Noord-Holland geeft verder een schokkend inkijkje in de manier waarop de rechterlijke macht elkaar de bal toe lijkt te spelen. Eén van de rechters die Van den Emster heeft benoemd is een collega van Van den Emster bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. De onlangs aangestelde aangestelde Procureur-Generaal Jos Silvis die klachten van Loterijverlies over Van den Emster niet serieus neemt ondanks het onderzoek van de recherche, is als vicepresident van de Rechtbank Rotterdam weer ondergeschikte geweest van toenmalig voorzitter Van den Emster.
 
Eén tweetje Staatsloterij en procesfinancier?
Er is hier sprake geweest ofwel nog steeds van een zeer geraffineerde en professionele wijze om de vele miljoenen euro’s die anderen toekomt, te ontnemen. De Staatsloterij probeerde garen te spinnen bij de situatie door telkenmale Van den Emster te benaderen om tot een zogenaamde schikking te komen. Dat terwijl Staatsloterij totaal geen gehoor wil geven aan het arrest van de Hoge Raad waarin is bepaald dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de staatsloten en het geld niet eens in kas heeft voor een fatsoenlijke regeling. Dat nu de laatste jaren honderden miljoenen euro’s zijn onttrokken aan de Staatsloterij en het eigen vermogen ver beneden de 100 miljoen euro ligt. Niks vreemd is voor de advocaten van Van Doorne, Walter Hendriksen en Jasper Leedekerken om op een ronduit laakbare wijze de belangen van de Staatsloterij te behandelen. Zo kreeg vorig jaar een bedrogen deelnemer 4250 euro terug op basis van een door Van Doorne opgestelde vaststellingsovereenkomst met een geheimhoudingsplicht. In deze overeenkomst is uitdrukkelijk bepaald dat die geheimhouding geldt tegenover Loterijverlies.nl B.V..
 
Of het geval waar Van Doorne Staatsloterij adviseerde omtrent een constructie die nadelige gevolgen heeft voor schuldeisers en per se voor begin januari 2016 voltooid moest zijn. Dat terwijl tegelijkertijd tussen Loterijverlies en Van Doorne was afgesproken om te bekijken of er voor 1 januari 2016 een regeling kon zijn. De feitelijke houding van de advocaten van Van Doorne in die onderhandelingen kan volgens Loterijverlies.nl B.V. niet anders gekwalificeerd worden dan het rekken van tijd om de nadelige constructie er doorheen te krijgen.
Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus