Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Bart Mos gebruikt strafrechtelijk verkregen materiaal

Peter Port - Nadat Loterijverlies vorige week onthulde dat Bart Mos bedankt werd door de Staatsloterij voor zijn redactionele bijdrage om de claim van de deelnemers van Loterijverlies en haar oprichter in een kwaad daglicht te stellen is opnieuw een schandaal aan het licht gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat Bart Mos zich in buitensporige mate baseert op stukken die op strafrechtelijke wijze verkregen dan wel tot stand gekomen zijn. Bart Mos gebruikt dus opzettelijk stukken waarvan hij nota bene weet dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de totstandkoming daarvan loopt.

Onlangs gebruikte Mos het ‘rapport’ van de bij Stichting Loterijverlies tijdelijk aangestelde bestuurder Van den Emster om te verkondigen dat er financieel van alles mis zou zijn bij Loterijverlies. Bart Mos wist echter ten tijde van deze publicatie dat er een strafrechtelijk onderzoek naar deze Van den Emster loopt, niet alleen vanwege deze aanstelling, maar tevens omdat Van den Emster verweven blijkt te zijn met Liesker Procesfinanciering, de partij die het proces tegen Loterijverlies financiert. Van den Emster werkt bovendien bij Liesker Procesfinanciering, dat over de rug van de bedrogen Staatsloterij deelnemers en Loterijverlies oprichter Ferdy Roet miljoenen wil ontfutselen. Bart Mos wordt zelfs gevoed door Liesker Procesfinanciering om anderen miljoenen te ontnemen en bovendien om Ferdy Roet zeer ernstig te beschadigen. Op het moment van publicatie wist Bart Mos maar al te goed dat er een rapport van bevindingen van een registeraccountant is, waaruit blijkt dat er financieel niets mis is bij Loterijverlies.

“Wij zijn aan het bekijken of Bart Mos, gezien zijn moedwillige en op rij schadelijke artikelen, strafbaar is. Het is immers buiten alle proporties om met die wetenschap dergelijke artikelen te publiceren. Dat heeft helemaal niets meer met journalistieke vrijheid te maken. Ook rekt Bart Mos het begrip persvrijheid op dusdanige wijze op, dat hij inmiddels een spreekbuis is van een aantal dubieuze mensen die strafrechtelijk vervolgbaar zijn,” aldus Roet.

Schenden geheimhouding

Kort nadat Ferdy Roet aan, toen nog, ‘zijn’ ING Bank, tevens huisbankier van de Staatsloterij en de overheid, op hun verzoek een aantal stukken had verstrekt, verschijnt er plots een artikel van Bart Mos dat een aan Loterijverlies verbonden advocaat een lening daar zou hebben. Dat is pertinent onjuist is. Daarnaast is het uiterst opmerkelijk dat de ING Bank ook bankafschriften opvroeg van entiteiten waarmee ING Bank geen enkele relatie heeft of heeft gehad en waarvan Roet geen bestuurder van is of is geweest. Indien Roet dergelijke bankafschriften zou verstrekken, als hij die al zou bezitten, dan zou Roet trouwens strafbaar zijn. Dat is door Roet aan de ING Bank gemeld, maar die wilde per se die afschriften ontvangen. Gezien deze buiten proportionele vragen is niets verstrekt en heeft Roet meteen besloten direct weg te gaan bij de ING Bank. Kort nadat Roet had opgezegd bij de ING Bank, maar nog voordat iemand anders er weet van kon hebben, twitterde Bart Mos al dat Roet weg zou gaan bij de ING. 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus