Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Artikel 3 Omtrent Onderhandelingen

  1. Staatsloterij verwijt Loterijverlies irreële eisen te hebben gesteld in onderhandelingen. Met als uitgangspunt het arrest van het gerechtshof te Den Haag waarbij in rechtsoverweging 4.18 is bepaald dat de schade door de misleiding bestaat uit de aankoopbedragen van de staatsloten en niet als uitgangspunt een minuscuul kans verschil heeft Loterijverlies een zwaar verminderd deel in de onderhandelingen gevorderd. Nooit is de Staatsloterij met enig tegenaanbod gekomen.

 

  1. Ondanks dat er geheimhouding was afgesproken omtrent de onderhandelingen stond dat niet voor Staatsloterij in de weg om het volgende te publiceren:

                                   ‘EISEN STICHTING LOTERIJVERLIES NIET REALISTISCH

De Nederlandse Staatsloterij betreurt het dat er met Stichting Loterijverlies niet tot een realistisch en voor beide partijen ook acceptabele oplossing kan worden gekomen. Vanaf februari 2015 zijn er op initiatief van de Staatsloterij gesprekken gevoerd. Dat gebeurde onder lastige omstandigheden. Oprichter van Stichting Loterijverlies, Ferdy Roet, is in deze negen maanden drie keer van advocatenkantoor gewisseld, heeft zijn stichting verplaatst uit Nederland naar het eiland Guernsey en stelt onrealistische eisen.

Steeds heeft de Staatsloterij getracht de gesprekken, ook weer met de nieuwe advocaten, constructief te hervatten en door te zetten. Loterijverlies verwijt de Staatsloterij nu dat zij met de ophanden zijnde fusie de positie van de stichting doelbewust verslechtert. Deze verwijten zijn aantoonbaar onjuist.

De Staatsloterij begrijpt dat bepaalde spelers teleurgesteld zijn. In de jaren 2000 – 2008 is er bij de Staatsloterij sprake geweest van misleidende communicatie. De Staatsloterij voelt zich daar verantwoordelijk voor en heeft daar ook al excuses voor aangeboden. De Staatsloterij heeft haar trekkingen daarom al vanaf begin 2008 aangepast naar de wensen van de spelers. Het totale prijzengeld is ook in de betreffende jaren volgens de wettelijke norm uitgekeerd. Minimaal 60% maar vele jaren ook procenten hoger. De Staatsloterij geeft daarmee altijd meer inleg aan haar klanten terug dan welke andere loterij in Nederland dan ook.

De Staatsloterij geeft om haar klanten. En loopt niet voor haar verantwoordelijkheid weg. Daarom wilde de Staatsloterij ook met de Stichting Loterijverlies komen tot een billijke en redelijke tegemoetkoming. Dit om jarenlang vervelende en kostbare rechtszaken te voorkomen. De Staatsloterij blijft zich inspannen om te komen tot een passende oplossing voor alle betrokkenen’

 

  1. Saillant detail is dat Staatsloterij dit persbericht direct heeft uitgebracht nadat Loterijverlies (voormalig) directeuren en dergelijke aansprakelijk heeft gesteld middels deurwaardersexploot.

 

  1. Na het arrest van het gerechtshof zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Eerst zijn er een paar aftastingen geweest tussen Loterijverlies en Staatsloterij. Later is dat dossier voortgezet door onder meer xxxxxx. Op de dag van het arrest van de Hoge Raad belde Staatsloterij direct op dat zij weer om tafel wilde. Loterijverlies is daar te goeder trouw op ingegaan Staatsloterij voegde daaraan toe dat Loterijverlies echter wel zou moeten stoppen met de media-campagne waar toen echter nog zeer goed op gereageerd werd door het publiek. Om de goede verstandhoudingen te bewaren c.q. te bewerkstelligen heeft Loterijverlies haar campagne toen stilgelegd. In de maanden van januari tot augustus gebeurde er helemaal niks aan de kant van de Staatsloterij. Staatsloterij kwam met geen enkel voorstel. Gezien voorgaande en goede contact met Professor xxxxxx was Loterijverlies toen in contact gekomen met de heer xxxxx werkzaam bij xxxxx. Loterijverlies heeft toen xxxxxxx ten spijt ingeschakeld. Ook xxxxxxx cs. werden af geserveerd door Staatsloterij en telkenmale werd er tijdgerekt. Dit alles speelde medio augustus tot november 2015. Uiteindelijk zijn de onderhandelingen gestrand gezien Staatsloterij met geen enkel aanbod kwam. Kort daarop heeft Loterijverlies onder meer bestuurders, de Staat alsmede Raad van Commissarissen en de accountant van Staatsloterij aansprakelijk gesteld. In mei 2016 is Loterijverlies wederom met Staatsloterij om tafel gegaan (productie 66). Dit ook ten spijt. 
Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus