Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Artikel 2 omtrent integriteit

1.       Als een rode draad proberen de raadsmannen van Staatsloterij die zich door optreden van Ferdy Roet zullen moeten verantwoorden bij de Raad van Discipline voor het verkondigen van leugens. Zo werd bewust door de advocaten achtergehouden dat een deelnemer zijn inleg heeft teruggekregen voor de misleiding en werd door de advocaten een document opgesteld met een expliciete geheimhouding jegens Loterijverlies.nl B.V.. Loterijverlies.nl B.V. brengt aldus een positieve verklaring omtrent gedrag in het geding voor de sector financiële dienstverlening. Dit is een vorm van een verklaring omtrent gedrag speciaal om werkzaam te kunnen zijn in de financiële sector.

 

2.       Staatsloterij wordt verder verzocht opheldering te verschaffen waarom Ferdy Roet die aldus de bewoordingen van Staatsloterij niet integer is al jaren doorprocedeert voor een groep van plus minus 20.000 deelnemers, terwijl voor deze deelnemers slechts tot aan een uitspraak in eerste aanleg geprocedeerd zou worden. Deze uitspraak is reeds in 2010 geweest. We zijn nu ruim 7 jaar later. Erg wrang en tekenend in ieder geval dat Staatsloterij met dergelijke statements komt.

 

3.        

4.       Voorts is een zeer opvallende lijn dat sinds het arrest van de Hoge Raad in de bodemzaak Staatsloterij er alles aan doet om Roet zwart te maken. Zo worden allerlei bij documenten aan Bart Mos van de Telegraaf doorgespeeld die dan op zijn beurt schrijft dat geld wordt weggesluisd naar Guernsey. Dit is evidente stemmingmakerij, want de migratie van Loterijverlies naar Guernsey en daarmee de financiële middelen wordt gelijkgesteld aan wegsluizen. Opmerkelijk trouwens dat Guernsey ineens een probleem lijkt gezien het kantoor van de raadsmannen van Staatsloterij naar hartenlust offshoreconstructies adviseren. Blijkbaar is het geen enkel probleem voor Staatsloterij om dan ook zaken te doen met een partij die niet gevestigd is in Nederland. Overigens is Loterijverlies.nl B.V. gewoon een vennootschapsbelastingplichtige in Nederland gebleven en worden dan ook aangiftes bij de Nederlandse belastingdienst gedaan.

 

5.       Staatsloterij gaat er volledig aan voorbij dat Roet een extreme selectie heeft gehouden voor de te voeren directie destijds en dat er sprake is van zeer strenge compliance regelgeving te Guernsey. Geen enkele Nederlandse Stichting ofwel Loterijverlies.nl B.V. heeft met meer compliance regelgeving[1] van doen dan Loterijverlies.

 

  1. Loterijverlies heeft veel mails ontvangen  van mensen die Ferdy Roet een slimme zakenman vinden. Door immers tegen een laag bedrag aan inschrijfgeld te werken en daarnaast no cure, no pay heeft hij bijna 200.000 deelnemers weten te verzamelen. Daarnaast vindt men het slim dat hij de Loterijverlies op Guernsey heeft gevestigd. Eerst vermeldt de Telegraaf in 2008 nog dat Loterijverlies onbetrouwbaar is, omdat het op een huisadres is gevestigd. Maar  wanneer Loterijverlies jaren later internationaal is gegaan en wordt gemanaged door gerenommeerde trustbedrijven die tientallen miljarden beheren is het ook weer niet goed. xxxx beheert zo rond de 50 miljard euro. Voort is xxx en daarmee xxx gebonden aan strenge regelgeving.[2] De bestuurder van EEL, xxxxx (één van de grootste trustmaatschappijen ter wereld), beheert nog meer. Het is werkelijk een belediging om xxxx en xxxxte kwalificeren als onbetrouwbaar. Loterijverlies weet zeker dat er geen enkele Nederlandse stichting is die aan meer wetgeving op het gebied van ‘compliance’ regelgeving moet voldoen.

 

  1. Criminaliteit is er vrijwel niet op Guernsey en ons kent ons. Men bedrijft daar business op basis van  vertrouwen. Zit je daar alleen in een restaurant met gasten aan andere tafels? Dan kan je rustig even naar het toilet en je portemonnee op tafel laten liggen. In Nederland daarentegen is dat wel anders! Ons land staat bovendien in de top van de lijst van belastingparadijzen en als je als  politicus een uitgesproken mening hebt, dan loop je zelfs een vergroot risico vermoord te worden. Dit klinkt als onzin, maar is toch echt de realiteit.

 

  1. Het aantal van  200.000 deelnemers heeft de vennootschap kunnen bereiken  door intensieve en dure mediacampagnes inclusief reclames op de televisie. Door de zaak verder dynamisch te managen is de continuïteit altijd gewaarborgd geweest. Er wordt gekeken naar  de verplichtingen, de aanwezige financiële middelen en op basis daarvan worden beslissingen genomen. Bijvoorbeeld de beslissing dat in de periode 2012 tot en met 2015 de klantenservice op basis van no cure, no pay is gedaan. Moeten Loterijverlies.nl B.V., nu  afgestraft worden voor het feit dat zij te allen tijde voor de continuïteit van de actie zorgt en heeft gezorgd? Als Loterijverlies.nl B.V. haar zaken had gemanaged als de Staatsloterij met jarenlang bedrog en advocaten die zondermeer hun rekeningen sturen naar Staatsloterij en die voldaan worden, dan was Loterijverlies al lang al failliet geweest.

 

9.       Waarom tracht Staatsloterij Roet toch telkenmale neer te zetten als een zwarte piet? Staatsloterij weet maar al te goed dat Roet al 9 jaar tegen de Staatsloterij procedeert tegen een schijntje. Nooit is er gevraagd om een extra verplichte bijdrage en contractuele verplichtingen tot procederen waren bij een grote groep deelnemers al in 2010 voorbij. Er zou immers tegen de initiële bijdrage tot en met een uitspraak in eerste aanleg worden geprocedeerd. Een normaal bedrijf, en al helemaal een advocatenkantoor, had al lang al een verplicht te betalen factuur gestuurd aan de deelnemers. De deelnemers mogen zich aldus in de handen wrijven dat Loterijverlies.nl B.V. zo volhardend is. Dat Staatsloterij daar geen begrip voor heeft en niet in lijn ligt met hetgeen zij maar al te graag verkondigd valt geheel te begrijpen. Zij probeert immers Loterijverlies in de kiem te smoren. Een beproefde strategie van een bedrijf/instantie die linksom of rechtsom haar gelijk wil halen, maar geen gelijk heeft.

 

 

10.   Een heel klein clubje van plus 30 stromannen (zie hoofdstuk VI daaromtrent) denkt daar anders over. 28/195.500e deel oftwel 0,014% met als doelstelling dat zij de claim willen proberen over te nemen.

                                                                                                    

 [1] xxxxxxx (Guernsey) Limited are Guernsey incorporated companies and are required to comply with Guernsey Company Law. Please see:

http://guernseyregistry.com/article/2924/Legislation

Entities that provide professional fiduciary and corporate services need to obtain a fiduciary licence from the regulator, the Guernsey Financial Services Commission http://www.gfsc.gg/Fiduciary/Pages/Home.aspx

http://www.gfsc.gg/The-Commission/Policy%20and%20Legislation/Fiduciary-Law.pdf

 http://www.gfsc.gg/The-Commission/Pages/Regulated-Details.aspx?GFSCRef=2007850&division=Banking&ItemStatus=Active

http://www.gfsc.gg/The-Commission/Pages/Regulated-Details.aspx?GFSCRef=1050160&division=Banking&ItemStatus=Active

 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus