Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Artikel deel 1 van 2

HOOFDSTUK VI Achtergrond met betrekking tot de gevoerde actie die heeft geleid tot beschikking 30 juni 2016- 8 juni 2017/zaak tegen bestuurder Breton Ltd.:

 

1.       Loterijverlies acht zich thans verplicht wedermaal inhoudelijk in te gaan op de beschuldigingen en insinuaties jegens haar gezien Staatsloterij in haar processtuk wedermaal deze zaken erbij doet halen.

 

Nu over tot de kern van deze onderhavige zaak

 

2.       In maart 2016 zijn de advocaten Hendrik Jan Bos alsmede Roger Kroes een zaak gestart ‘namens’ eerst 5 en later 28 verzoekers die vonden dat de Stichting financieel wanbeleid zou plegen. Bos wilde niet zeggen wie de zaak zou financieren behalve dat een persoon zou zijn die het belangrijk zou vinden om deze rechtszaak te voeren. Op 1 april 2016 hebben zij voordat de zitting op 23 mei 2016 kwam Van den Emster (ex voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en tevens actief rechter te Rotterdam en bij het gerechtshof Arnhem Leeuwarden) voorgesteld als tijdelijk bestuurder van de Stichting. Van dit voorstel is niet een afschrift aan wederpartij gestuurd. Van den Emster was aangesteld op 30 juni 2016 als tijdelijk onderzoeker/bestuurder. Nu is het zo dat een conclusie van zo iemand te allen tijde gevolgd wordt en wanneer zo iemand 'bepaalt' dat er sprake is van financieel wanbeleid die tijdelijk bestuurder ofwel de definitieve bestuurder wordt ofwel iemand aanwijst. Dat is immers staande praktijk.

 

3.       Nadat Van den Emster is aangesteld stelde hij direct Hendrik Jan Bos aan als advocaat van de Stichting. Buitengewoon bijzonder natuurlijk. 10 dagen na zijn aanstelling claimde hij de domeinnaam www.stichtingloterijverlies.nl (althans mensen die voor Van den Emster werken...). Toen Breton brieven stuurde naar Van den Emster om aan te dringen op een afspraak met hem reageerde hij afwijzend of niet. Ferdy Roet heeft toen nog gebeld met Bos en hij deed heel laconiek en net alsof hij al wist dat hij toch wel zou gaan winnen. Zo kwam hij althans over. Vervolgens werd er nog een brief gestuurd naar het adres van Van den Emster (wat overigens ook het ingeschreven KVK adres is v.d. Stichting). Er kwam op een gegeven moment een mailbericht vanaf het e-mailadres fwhvandenemster@stichtingloterijverlies.nl. 'Van den Emster' gaf aan enkel op de hoogte te willen worden gesteld middels dat mailadres. 

 

 

4.       Loterijverlies kreeg er steeds meer een slecht gevoel bij. Op een gegeven moment bedacht zij om naar haar advocaat te gaan en in zijn mailbox te bekijken waar de mail vandaan kwam. Dit door het afdrukken van enkele pagina’s aan broncode. Hiervan is een akte van constatering door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt.  In eerste instantie zagen wij helemaal niks en reed Roet weer huiswaarts zonder de print. De advocaat belde Roet dat hij de print van de broncode vergeten was en zodoende nam hij die alsnog mee naar huis. Thuis keek Roet naar de broncode en zag daarin ergens 'Lieskerpc01' staan. Roet bedacht om eens Liesker in Google intoetsen. Vervolgens stond er automatisch in Google door auto-aanvullen Liesker Procesfinanciering B.V. achter. Toen vielen de kwartjes al reeds op hun plaats en 'wisten' wij dat Van den Emster blijkbaar werkt op en bij het kantoor dat de zaak financiert. Vervolgens is er een fake aanvraag gedaan bij Liesker Procesfinanciering B.V. voor een zaak. Wij kregen een mail terug met een 100% ip-adres match met het mailadres van Van den Emster. Nu was 100% duidelijk dat Van den Emster verweven is met Liesker – degene die de zaak tegen Breton voert -, doch hadden wij nog geen bewijs sluitend bewijs dat zij ook daadwerkelijk de zaak financierden. Vervolgens heeft een relatie gebeld met Liesker en Liesker zei dat ze ‘geen mededelingen doen omtrent zaken die ze in behandeling hebben’. Later in het gesprek maakte Liesker ervan 'wij doen geen mededelingen omtrent zaken die wij al dan niet in behandeling hebben'. De volgende week ben ik zelf gaan bellen met Liesker (uiteraard zonder aan te geven dat wij wisten dat Van den Emster daar kantoor hield). Dit ging als volgt:

 

Chris Liesker:

 

W: Ja hallo met Liesker

F: Ja goedemiddag u spreekt met Ferdy Roet van loterijverlies hallo ik heb begrepen dat jullie de zaak financieren ten aanzien van de zaak die door bos gevoerd daar wil ik toch wel even over spreken zeg maar waarom jullie dat doen, waarom ja waarom financieren jullie die zaak

W: Wij doen nooit mededelingen over zaken die wij wel of niet financieren

F: Ja ik heb keihard bewijs, waarom financiert u die zaak

W: Wij doen daar geen mededelingen over

F: Ja meneer dat is te simpel ik ben van Loterijverlies dus u kunt mij makkelijk te woord staan dus waarom financieren jullie die zaak

W: Daar heb ik geen zin in meneer

F: Wat zegt u

W: Dat doe ik helemaal niet waarom zou ik dat moeten doen

F: U financiert die zaak niet?

W: Waarom zou ik u te woord moeten staan

F: Nou ik vind wel dat u mij verantwoording bent verschuldigd toch of vindt u van niet

W: Ik ben helemaal niemand verantwoording verschuldigd

F: Maar waarom financiert u die zaak

W: Ik doe geen int......

F: Dat heeft Hendrik JanBos gezegd dat heeft Hendrik Jan Bos gezegd tegen mij

W: Na ja Hendrik Jan Bos uhhh

F: En daarnaast heb ik een factuur gezien dus uhhh het is wel heel duidelijk dat jullie bij die zaak betrokken zijn

W: Ik doe geen mededelingen

F: Ja maar waarom doet u geen mededelingen heeft u iets te verbergen

 

En zijn dochter Sara Liesker maakt het helemaal bont. Die zegt zelfs Loterijverlies ofwel Ferdy Roet niet eens te kennen. 

 

 F: Hallo????? Hallo ???? hoort u mij

W: Dag met Sara Liesker

F: He ja goedemiddage Met ferdy roet spreek je van loterijverlies hallo, ik heb begrepen dat jullie ’t proces financieren tegen de directie van loterijverlies en ik vraag mij af waarom doen jullie dat

W: Met wie spreek ik???

F: Met Ferdy Roet spreekt u, ja jullie financieren die rechtszaak tegen de directie van loterij verlies waarom doen jullie dat

W: Nou Pardon meneer, maar ik ken u niet

F: Ja u kent loterijverlies wel

W: Het spijt me dag

F: Ja

.......... stilte

 

5.       Opnieuw bellen levert een in gesprekstoon op.

 

6.       Hierbij wordt uitdrukkelijk aangeboden om deze geluidsbestanden te overleggen.
Vervolgens is er een mail uitgegaan naar Van den Emster met de volgende vraag in het weekend (expres dus zonder te vermelden dat wij wisten dat Van den Emster daar kantoor hield):

Geachte heer Van den Emster,

 

Wij hebben geconstateerd dat Liesker Procesfinanciering B.V. de procedure van de directie van advocaat Bos financiert. Graag verneem ik vandaag nog uw standpunt in deze aangezien wij de rechtbank daaromtrent gaan berichten

 

7.       En als antwoord daarop berichtte Van den Emster:

 

In uw e-mail van 7 augustus 2016 vraagt u mij om mijn standpunt inzake de financiering van de procedure die de deelnemers van Stichting Loterijverlies hebben aangespannen jegens het (momenteel geschorste) bestuur van de Stichting Loterijverlies.

 

Ik neem hierover geen enkel standpunt in, nu ik noch bij de opzet van de procedure noch bij de verzoekers daartoe enige betrokkenheid dan wel bemoeienis heb of heb gehad.8.       Die maandag is het NHD gaan bellen met Liesker, Bos cs.. Zij ontkenden betrokkenheid van Liesker cs.. uiteindelijk publiceerde Bart Mos in de haast dat Liesker de zaak zou financieren met citaten daarbij van Liesker. Bart Mos zorgde daarmee voor het ultieme bewijs. Daarmee is 100% het bewijs geleverd van het smerige spel wat Liesker, Bos, Van den Emster cs. spelen met enerzijds het feit dat ze mij zo zwart als mogelijk willen maken met als uiteindelijke doelstelling om mij ook nog eens financieel uit te kleden. De politie is hierop een onderzoek gestart vanwege vermoedens van 'horizontale fraude'. 

 

9.       In het NHD valt het volgende te lezen:

Van den Emster wil in eerste instantie niet ingaan op de naam Liesker. Pas nadat hij geconfronteerd werd met de mailanalyse, liet hij weten dat hij door Liesker is benaderd om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Loterijverlies als het zittende bestuur zou worden geschorst.

Hij zegt dat hij secretariële ondersteuning krijgt bij zijn werk als tijdelijk bestuurder. ‘Van het onderbrengen van de claim van de Stichting Loterijverlies is geen sprake’, stelt hij.

 

10.   Van den Emster weet en wist dus dat Liesker de zaak tegen de directie financiert ter financieel gewin. Ondanks dat werkt hij nota bene bij het kantoor van Liesker en laat zich zelfs bijstaan door Liesker. Liesker en Van den Emster doen nota bene al jarenlang zaken en Van den Emster maakte bijvoorbeeld deel uit van het bedrijf Litifund. Wat blijkt uit opgenomen telefoongesprek met Jan Huizer (hoofd fiscale zaken SNS).

 

11.   Jan Huizer is mede-oprichter van Litifund naast Liesker, de partij die de zaak tegen Breton financiert(de). Uit dit gesprek blijkt dat Van den Emster al jaren samenwerkt met de oprichters van Liesker. Dit na op 9 augustus 2017 een anonieme tip te hebben gekregen:

Max Havelaar ‏@MaxxxHavelaar  9 aug. 2016

Meer

@BartMos Inzake dossier Loterijverlies: Erik van den Emster is zelf betrokken bij LitiFund van Jan Huizer en Sara Liesker (Legal).

 

 

16:51 uur 31 januari 2017 00316-5354.8414

 

 

 

F: Ik bel u voor het volgende ik ben een artikel aan het maken over procesfinanciering en verhouding tot het no cure no pay verbod en ik kwam uw naam tegen dat u ook het een en ander mee doet en ja ik zou u enige vragen enige willen stellen over procesfinanciering schikt dat u

H: Heeft u ook al met collega’s van Liesker gesproken

F: ja nee die ga ik hierna bellen

                              …………..

 

F: Heeft u misschien nog meer mensen met wie ik contact zou kunnen opnemen ik heb ook begrepen dat u ook Litifund heeft opgericht toch 

H: Ja klopt

…………

F: En Erik van den Emster

H: Ja Erik die is wat aan de kant van Liesker weer betrokken

F: Ja

H: Geweest Die zou u ook kunnen benaderen

F: Wat zou bij bijvoorbeeld kunnen vertellen

H: Een spin in het web is in ieder geval Liesker

F: Ja ja ja

H: Wat betreft zijn alle partijen die actief in het vak zijn best

F: En wat was de rol van Erik van den Emster bij Litifund

 

H: Raad van Advies

F: Oké ja

H: Hij heeft ook mede Litifund opgericht heb ik begrepen

F: Nee hij is niet perse oprichter wij hebben hem destijds gevraagd om als adviseur van de vennootschap op te treden van het fonds

 

 1. Liesker cs. en Van den Emster kennen elkaar dan ook al een lange tijd.

 

 1. Liesker financiert deze procedure en levert Van den Emster met het oogmerk de claim over te nemen wat blijkt uit een  interview  gepubliceerd in het Noord-Hollands Dagblad (10 augustus 2016 en eerder overgelegd):

 

‘Cris Liesker bevestigt in een reactie dat zijn bedrijf de procedure tegen Loterijverlies heeft gefinancierd. Volgens hem is overname van de claimzaak nu niet aan de orde.’

 

 1. Liesker is naast financier ook  één van de initiators van de actie omdat deze procedure  er zonder Liesker niet  zou zijn geweest. Liesker stelt het volgende in het NRC van 14 oktober 2016 (eerder overgelegd)):

 

Merkwaardig is echter dat Van Manen in drie telefoongesprekken op twee verschillende dagen ontkent de initiator te zijn geweest. „Dit komt uit de koker van Liesker. Ik heb me gewoon aangesloten bij wat hij aan het doen was.” Pas nadat Liesker en Van Manen de koppen bij elkaar gestoken hebben mailen ze dat het toch Van Manen was die het initiatief nam.

 

4.      Het feit dat deze Van Manen, curator en advocaat te Breda, alsmede Liesker in eerste instantie tegengestelde verklaringen doen is veelzeggend. Liesker wil zich natuurlijk verschuilen achter een stroman, omdat hem juridisch gezien beter uitkomt. Voor Liesker zelf ligt er namelijk geen ingang om te procederen tegen de Stichting ingevolge titel 6 boek 2 BW. Overigens is die ingang er ook niet door met een stroman te werken. En overigens sowieso niet.[1]

 

 1. Bos weet ook maar al te goed dat de verwevenheid niet is toegestaan en liegt ook daaromtrent. Het volgende valt te lezen in het Noordhollands Dagblad van 10 augustus 2016:

 

Volgens Roet heeft Van den Emster, kort na zijn aantreden als tijdelijk bestuurder van de Stichting Loterijverlies, Hendrik Jan bos aangesteld als advocaat van de stichting. ‘Na het vonnis van de rechtbank kreeg ik binnen een paar uur een mail van Bos waarin hij de hele administratie van de stichting opvraagt.’ Dit wordt niet bevestigd door Bos. Die laat in een reactie alleen weten dat hij optreedt namens de verzoekers in de procedure, die ertoe heeft geleid dat Van den Emster tot waarnemend bestuurder is benoemd.

 

 1. Bos trad tot sowieso 8 juni 2017 op als advocaat van de Stichting Loterijverlies.nl en nota bene allerlei informatie opvroeg namens de Stichting hetgeen hij zelfs bij het gerechtshof heeft ontkend in antwoord. Waarom zou Loterijverlies.nl B.V. overigens überhaupt informatie geven? Het is Loterijverlies.nl B.V. haar taak en beheer en niet die van de stichting. Volgens Van den Emster deed Bos niks meer, dan enkel enige stukken opvragen en dergelijke; hetgeen dus een aantoonbare leugen is.

 

 1. Na de ontmaskering bericht Van den Emster ineens aan de rechtbank dat hij zich heeft laten bijstaan door Liesker. Dat doet hij natuurlijk in een poging  zijn straatje schoon te vegen, omdat open kaart spelen nu nog de enige optie is en een verdere ontkenning zijn gedrag nog onrechtmatiger maakt. Van een onafhankelijke bestuurder is, ondanks deze uit strategische overwegingen gemaakte  ontboezeming aan de rechtbank, echter nog steeds geen sprake. Wat doen Van den Emster cs nu om de hand te leggen op de enorme geldstromen die Loterijverlies.nl B.V.? Sowieso al het instellen van een incident tot niet ontvankelijkheid van de deelnemers.

 

 1. Dat er echter sprake is en was van een vooropgezet plan om de claim van Loterijverlies  af te pakken –te stelen- blijkt ook wel uit de navolgende feiten:
  • Nog voordat er enige informatie was ontvangen en enkele dagen na de tijdelijke aanstelling is de domeinnaam www.stichtingloterijverlies.nl op 9 juli 2016 geclaimd. Die domeinnaam was nog nooit eerder geclaimd. Waarom claimt Van den Emster, die geen ict kennis heeft en zelf een gmail adres gebruikt deze domeinnaam op 9 juli 2016? Dan neem je dus blijkbaar al een voorschot op de gemanipuleerde winst.
  • Waarom schrijft Van den Emster Stichting Loterijverlies.nl niet in op het adres te Breda, maar op een ander adres? Op het adres te Breda werkt immers ‘zijn secretaresse’ en worden de feitelijke werkzaamheden verricht getuige zijn uitdrukkelijke verzoek niks meer naar zijn eigen mail-adres te sturen, maar enkel naar fwhvandenemster@stichtingloterijverlies.nl.
  • Waarom vertellen Van Manen en Liesker een inconsistent verhaal tegen het NRC? Waarbij natuurlijk het verhaal dat Liesker de initiator van de actie is het juiste verhaal is.
  • Waarom ronselen de Telegraaf en Hendrik Jan Bos in hun berichtgeving zogenaamde boze deelnemers?
  • Waarom liegt Van den Emster bij uitdrukkelijke navraag naar zijn banden met Liesker? Van den Emster weet als rechter als geen ander dat hij zich als aangesteld onafhankelijk bestuurder zeker niet kan en mag verweven met één der partijen.
  • Waarom is het proces-verbaal van de zitting niet aan Breton gestuurd wat in strijd is met art. 290 RV en de opvraagbrief daarvan van Bos en Kroes aan advocaat Raaijmakers?
  • Waarom stelt advocaat Bos bij de aanvang van de actie in maart 2016 tegenover Tros Radar dat ‘een persoon die het belangrijk vindt deze procedure te voeren’ de actie – beter gezegd hetze – financiert? Dat zegt hij terwijl hij weet dat het bedrijf Liesker Procesfinanciering B.V. de procedure financiert om de zaak van Loterijverlies over te proberen te nemen?

 

 1. Ook na de ontmaskering blijven Liesker c.s. er alles aan doen om de claim over te nemen. Dat blijkt uit het volgende:

 

o   Enkele dagen na de ontmaskering stuurt Van den Emster zijn rapport aan de rechtbank, terwijl hij de week daarvoor nog aangaf een paar maanden nodig te hebben. Hij wil een voorschot ontvangen en zegt contact op te nemen wanneer hij voor het indienen nog nader overleg wil. Een duidelijke strategische overweging. Zo hard mogelijk roepen dat wij   niet wilden meewerken met het onderzoek met als doelstelling de rechtbank daarvan te overtuigen. Tot het moment van de ontmaskering hebben wij echter  informatie verstrekt en aangedrongen op afspraken . Van den Emster zal geen behoefte hebben gehad aan afspraken , want waarom zou je dat willen als de conclusie tevoren toch al vaststaat. Er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden.

o   Van den Emster c.s. dienen een incident in tot niet ontvankelijkheid in de lopende bodemzaak namens de deelnemers die door Loterijverlies.nl B.V. vertegenwoordigd worden. Dat terwijl dat lijnrecht ingaat tegen de statutaire doelstelling van Stichting Loterijverlies.nl om de belangen te behartigen van de gedupeerden van kansspelen. Voor Loterijverlies is het absoluut ontoelaatbaar dat deze Van den Emster, samen met Liesker, de zaak waar zo hard aan wordt gewerkt ter eigen financieel gewin manipuleert.  

 

 1. Van den Emster zei in HP de Tijd omtrent de zaak Westenberg - ook wel bekend als de zaak van de liegende rechter waarbij Van den Emster heeft besloten dat de Raad voor de Rechtspraak de procedures voor  liegende rechter moest blijven financieren - nog het volgende:

 

“De vervolging van twee oud-rechters voor meineed is zeer ernstig en schaadt het vertrouwen in de rechterlijke macht, maar het effect moet niet worden gedramatiseerd,” begint de verklaring. “We moeten de zaak niet bagatelliseren, want getuigenbewijs is een belangrijk fundament van ons rechtsbestel. Een verdenking van liegen onder ede door rechters is zeer ernstig, dat raakt zonder meer de kern van het ambt van rechter. Daarom typeer ik deze zaak ook wel als een nachtmerrie, als rechter in hart en nieren doet dit mij pijn,” vervolgt Van den Emster.

 

 1. Hiermee geeft Van den Emster zelf ook aan dat de bewijsvoering in een zaak een fundament is van het rechtsbestel. Loterijverlies heeft bewezen dat Van den Emster is  verweven met degene die deze zaak financiert ter financieel gewin en uit is op overname van de megaclaim van rond de 400 miljoen euro, waarvan de revenuen toekomen aan Loterijverlies.nl. B.V. en haar deelnemers. Waar waren de Liesker clubjes ofwel de woorden van afgunstigen toen de zaak verloren was in 2010 en er geen geld meer in kas was? Maar Loterijverlies.nl B.V. toch doorging met de actie tot de dag van vandaag? De claim van de deelnemers is meer waard dan het gehele TMG concern.

 

 1. Westenberg is recentelijk nog veroordeeld door het Gerechtshof te Den Bosch wegens onrechtmatig handelen tegen de Rotterdamse advocaat Hugo Smit. Dit na 13 jaar procederen en 13 jaar lang liegen en bedriegen –mede gesanctioneerd en gefinancierd door Van den Emster. Dit is tekenend waar Van den Emster voor staat. De hand boven de hoofd houden van dergelijke personen en zichzelf ook schuldig maken aan wangedrag. De laatste woorden zijn hieromtrent ook zeker nog niet gesproken.

 

 

De keten

 1. Als aangegeven behandelt Liesker enkel zaken met een minimaal belang van € 150.000,-. Nu duidelijk is dat Van den Emster door Liesker is gevraagd en Liesker daarmee dus  blijkbaar akkoord was, is de situatie ontstaan  dat Liesker, Bos, Van den Emster en anderen  de afspraak met elkaar hebben dat zij deze  keten niet zullen doorbreken Hun oogmerk: voor zichzelf dan wel voor anderen voordeel te behalen. Het is dus  duidelijk dat Van den Emster, Liesker, Bos c.s. samenspannen met als doel zichzelf te bevoordelen.  In strafrechtelijke termen hebben we het dan over een criminele organisatie. Het aannemen van een valse hoedanigheid is op zichzelf overigens al reeds strafbaar. Er is sowieso reeds sprake van een (strafbare) poging tot bedrog. Liesker cs. hebben echter de rol en positie van Loterijverlies B.V. volledig onderschat. Loterijverlies.nl B.V. is juist de bovenliggende partij in het geheel.

 

 

Van den Emster, de beoogde nieuwe voorzitter, zei de rechtbank recent geen voorzitter te willen zijn van Loterijverlies als de rechtbank Roet ontslaat. Roet heeft hem via nieuwsbrieven zwart gemaakt bij de Loterijverliesdeelnemers en hij vindt dat zij een ‘schone’ voorzitter verdienen. Ook zou Van den Emster in de knel komen omdat hij plaatsvervangend rechter is in Rotterdam. Daar loopt een zaak van Loterijverlies tegen de goedkeuring die de Autoriteit Consument & Markt dit jaar gaf aan de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto.

Aanmelden
 • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
 • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus