Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Wiebes loog tegen Tweede Kamer over schikking bedrog Staatsloterij

Wiebes loog tegen Tweede Kamer over schikking bedrog Staatsloterij


Peter Port - Voormalig staatssecretaris van Financiën Wiebes zei op 3 februari 2016 tegen de Tweede Kamer dat hij 'niet gaat over een schikking met bedrogen deelnemers en daar geen mening over heeft’. Samen met toenmalig minister Dijsselbloem trok Wiebes echter aan alle touwtjes en had daarmee de volledige regie bij het tot stand komen van de zogenaamde schikking tussen de Staatsloterij en de door diezelfde Staatsloterij gefinancierde Stichting Staatsloterijschadeclaim. . Wiebes en Dijsselbloem voerden hierbij vooraf, achteraf maar ook tussentijds de volledige regie, zo blijkt uit interne documenten van het ministerie van Financiën en de Staatsloterij die in handen zijn van Loterijverlies.
 
Over de inschatting van de winstkansen van Loterijverlies zei Wiebes geen oordeel te kunnen geven en dat hij zulks, al zou hij dat kunnen, niet zou mogen doen. ‘De mensen in het land maar ook de rechter, hebben echt geen behoefte aan een Staatssecretaris die daarover filosofeert en een mening heeft. Dat is mijn rol en niet ik wil daar weg van blijven. Voor je het weet, schaad je iemand of doe je iemand tekort. Mijn rol is wel om bij de onderneming aan te dringen op een minnelijke schikking. Het liefst zo snel mogelijk dat past bij de rol van aandeelhouder’, aldus Wiebes tegenover de Tweede Kamer.
 
Maar wat blijkt? De staatssecretaris van Financiën heeft samen met de minister van Financiën alles bepaald en de touwtjes in handen gehad bij de schikking met de door Staatsloterij gefinancierde Stichting Staatsloterijschadeclaim.


Al in de fusieovereenkomst tussen de Lotto en de Staatsloterij is met het ministerie van Financiën afgesproken dat de kosten als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 31 januari 2015 ter zake het bedrog door de Staatsloterij, moeten worden gedragen door het ministerie van Financiën. Verder is het besluit tot het houden van de Bijzondere Trekking als zogenaamde compensatie door Dijsselbloem zelf getekend.

Loterijverlies heeft dit door Dijsselbloem getekende besluit in handen. Beide bewindslieden hadden voorafgaand aan de onderhandelingen met de Staatsloterij al bepaald dat er ter compensatie een gratis trekking moest komen en er werd ‘benadrukt dat er geen afspraak gemaakt kon worden zonder dat de staatssecretaris (Wiebes dus) daar goedkeuring aan zou hebben gegeven. Er moet dan ook voldoende ruimte zijn voor aanpassingen die Financiën wenst’. Het ministerie van Financiën heeft nota bene meerdere keren aan Loterijverlies laten weten dat zij geen partij is bij het geschil, wat dus een leugen is.
 
Het is overigens hoogst opmerkelijk dat waar staatsbelangen in beeld komen telkens de namen  van advocaat Ben Knüppe (tevens curator van de winstgevende DSB Bank) en Jurjen Lemstra (voorheen verbonden aan het kantoor van de landsadvocaat) opduiken. Knüppe in de hoedanigheid van bestuurder van de Stichting Staatsloterijschadeclaim en Lemstra als advocaat van die, door de Staatsloterij gefinancierde, stichting. Lemstra zei nota bene na de winst van Loterijverlies bij de Hoge Raad dat je beter naar het casino kunt gaan dan meedoen met de claim tegen de Staatsloterij. Terwijl het gerechtshof het volgende heeft bepaald:
'De Staatsloterij ziet over het hoofd dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van Staatsloterij niet bestaat uit het verlies van de kans op winst (het positief belang), maar uit de kosten van aankoop van een staatslot (het negatief belang) waarvan, gezien het onder 4.17 gegeven oordeel, een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan.'
Niet voor niets heeft de Staatsloterij in 2015 onder geheimhouding een deelnemer geld terug gegeven en direct na het arrest bij de Hoge Raad gesteld ‘dat het evenwel goed kan zijn dat Loterijverlies slechts tegen een zeer hoge vergoeding bereid is de zaak te sluiten’. Daarnaast nam ‘Staatsloterij voorzorgsmaatregelen gezien Staatsloterij vreesde dat juridische acties van Loterijverlies de continuïteit van Staatsloterij in gevaar zou brengen’.


Loterijverlies heeft echter een zeer keurig schikkingsaanbod gedaan maar er is nooit enige concrete reactie gekomen vanuit de Staatsloterij (c.q. het  ministerie van Financiën). Uit rancune, en omdat onder meer de Staat door Loterijverlies aansprakelijk werd gesteld, bracht de Staatsloterij een persbericht uit dat Loterijverlies irreële eisen zou hebben gesteld. Terwijl na het arrest van de Hoge Raad voor de Staatsloterij al vaststond dat er nooit tegen een reëel bedrag geschikt zou gaan worden. Het was zelfs een door de Staatsloterij vastgelegde strategie in 2015 om te stellen dat er (zogenaamd) moeizaam overleg is gestart met Loterijverlies. Dit blijkt eveneens uit vertrouwelijke stukken in handen van Loterijverlies.
 
Gezien het feit dat eenieder op gelijksoortige wijze is misleid en dat vrijwel alle klanten van Loterijverlies hebben verklaard dat zij geen Staatsloten zouden hebben gekocht als zij van de feiten rond het bedrog op de hoogte zouden zijn geweest, zou iedere bedrogene de aankoopbedragen van de Staatsloten moeten terugkrijgen. Dat is de mening van emeritus hoogleraar professor Kabel, gespecialiseerd in misleiding.
 
Zowel het ministerie van Financiën als de Staatsloterij hebben naar buiten toe altijd het beeld doen ontstaan dat er geen of zeer beperkt geld beschikbaar zou zijn voor een schikking, omdat het vermogen van de Staatsloterij slechts ettelijke tientallen miljoen euro's betrof. Niels Onkenhout van de Staatsloterij noemde de Bijzondere Trekking in De Telegraaf 'absoluut noodzakelijk' en ‘dat er een immense aanslag op het vermogen zou zijn' waardoor bedrogen deelnemers in combinatie met een 15 miljoen euro tellende mediacampagne massaal werden gepusht om maar een paar gratis Staatsloten te nemen. 


Maar ook dit is een leugen, zo blijkt uit stukken die in handen zijn van Loterijverlies. 'Gezien het feit dat de Staat zich bij overeenkomst garant heeft gesteld voor de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2015 kan dit door de Staatsloterij en het ministerie van Financiën gecommuniceerde beeld niet anders worden gekwalificeerd dan misleidend', aldus Loterijverlies. Ook stukken waaruit deze garantstelling blijkt heeft Loterijverlies in handen.
 
Tussen de Staatsloterij en het ministerie van Financiën is in januari 2016 afgesproken door middel van actieve beïnvloeding het gehele proces te gaan sturen. In die vertrouwelijke stukken wordt telkenmale gesteld dat ‘het van groot belang is te benadrukken dat deze strategie niet extern wordt gecommuniceerd/in zeer beperkte mate intern wordt gecommuniceerd’.
 
In het kader van actieve beïnvloeding probeert de Belastingdienst Loterijverlies.nl B.V., maar ook mr. Ferdy Roet in privé, met goedkeuring van de directeur van de Belastingdienst te slopen door miljoenen aan aanslagen te sturen, omdat de claim in 2014 380 miljoen euro waard zou zijn. De minister van Financiën heeft, aan de andere kant, de jaarstukken van de Staatsloterij vastgesteld en daarin uitdrukkelijk overwogen dat de claim geen waarde heeft. Dat het geen waarde heeft, is tevens vastgesteld door het gerechtshof Amsterdam in 2015 vanwege allerlei processuele problemen. Met dit soort acties probeert het ministerie samen met de Staatsloterij, Loterijverlies te ondermijnen en in diskrediet te brengen, teneinde zichzelf te vrijwaren van de claim van 200.000 deelnemers.
 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus