Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Wiebes dreigt Kamer verkeerd voor te lichten

Den Haag, 11 november 2015 – Staatssecretaris Wiebes bereidt samen met de Staatsloterij (SENS) een fusie voor met de Lotto. De argumentatie voor deze fusie is echter onjuist en onzuiver, zo toont Loterijverlies aan. Hierdoor bestaat er een gerede kans dat de Tweede Kamer door de staatssecretaris straks verkeerd wordt voorgelicht. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de voorgenomen fusie.

 

In 2009 tot en met 2014 is de omzet van de Staatsloterij met 17% gedaald, terwijl de omzetdaling in de markt van zogeheten ‘draw based games’ slechts 0,4% was. Deze verslechtering van de markt is een van de belangrijkste redenen van staatssecretaris Wiebes voor een fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto. Echter, de veel grotere daling van de omzet van de Staatsloterij in vergelijking met die van de markt, heeft niets met ‘de markt’ te maken, maar met het verslechterde imago van de Staatsloterij. Dat heeft de Staatsloterij zelf ruimhartig toegegeven in onder meer een interview in de Telegraaf. De imagodaling is o.a. terug te voeren op de misleidende uitspraken van de Staatsloterij die de zij heeft gedaan over het trekken uit niet-verkochte loten, over de hoogte van de prijzen en over de winkansen. Hierdoor zijn veel consumenten afgehaakt om nog langer Staatsloten te kopen.

 

Wiebes wil de positie van Loterijverlies en haar deelnemers verslechteren aldus Loterijverlies. Zo wil Wiebes dat gelden die na de fusie bij de Staatsloterij binnenkomen direct op een aparte ‘escrow rekening’ worden gestort, die buiten de Staatsloterij zelf valt. Dat is niet alleen zéér ongebruikelijk, maar vooral onrechtmatig tegenover alle schuldeisers oordeelt Loterijverlies. Wiebes probeert nu via een kunstgreep de jaarlijkse opbrengst uit de Staatsloterij van 150 miljoen euro per jaar veilig te stellen. De Staatsloterij levert de overheid meer op dan bijvoorbeeld de jaarlijkse inkomsten uit Schiphol.

 

In een brief van 9 oktober jl. van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer over de voorgenomen rept Wiebes overigens met geen woord over de schadevergoeding die de Staatsloterij, conform het arrest van de Hoge Raad, aan Loterijverlies moet voldoen. Terwijl Wiebes nota bene eerder dit jaar door Loterijverlies bij deurwaardersexploot op de hoogte is gesteld van deze claim van de deelnemers van Loterijverlies.

 

Dat Wiebes enorme haast heeft om de fusie door te laten gaan, blijkt uit het feit dat hij het oordeel van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) niet af wil wachten, terwijl de ACM te allen tijde haar goedkeuring hiervoor dient te geven. Wiebes zelf schrijft hierover: “Ik ben mij ervan bewust dat de fusie pas kan worden geëffectueerd nadat de ACM hiervoor de vergunning verleent. Toch wil ik nu al, terwijl het onderzoek van de ACM nog loopt, het voornemen tot fuseren aan de Kamer voorleggen”. Hiermee loopt de staatssecretaris volledig op de feiten vooruit en dat bevestigt Loterijverlies in haar overtuiging dat het doel van de fusie is om de schuldeiserpositie van haar en haar deelnemers danig te verzwakken.

 

Het is Loterijverlies overigens een raadsel waarom de Lotto met de Staatsloterij wil fuseren. De Staatsloterij heeft immers een zweem van misleiding om zich heen hangen en moet bovendien honderden miljoenen reserveren voor een financiële compensatie van de circa 200 duizend deelnemers van Loterijverlies.

 

Ook mr. Ferdy Roet van Loterijverlies heeft hier geen goed woord voor over. “De staatssecretaris speelt hier op z’n minst geen zuiver spel,” constateert hij, “je mag verwachten dat juist de Nederlandse Staat de verplichting die de Hoge Raad haar heeft opgelegd, nakomt voor haar burgers. De Hoge Raad heeft immers letterlijk aangegeven dat  ‘de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van SENS niet bestaat uit het verlies van de kans op winst, maar uit de kosten van aankoop van een staatslot’”. 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus