Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

'Speciale eenheid Belastingdienst tracht Ferdy Roet en Loterijverlies te molesteren’

‘Speciale eenheid Belastingdienst tracht Ferdy Roet en Loterijverlies te molesteren’

 

8 november 2021 - Het ministerie van Financiën heeft een speciale elite-eenheid van de Belastingdienst op Ferdy Roet en Loterijverlies gezet die wordt geleid door Menno Lesterhuis. Dit zogenoemde team TRAFI richt zich op mensen die naar verwachting veel tegenstand zullen bieden en met name op grote ondernemingen en zeer vermogende particulieren. Deze eenheid werkt samen met de Ontvanger om zo op een slagvaardige wijze beoogde slachtoffers geleidelijk op te kunnen eten.

 

Dat het ministerie van Financiën kennelijk veel tegenstand verwachtte van Ferdy Roet is nogal logisch. Hij heeft immers door zijn enorme inzet tot aan de Hoge Raad gewonnen van de Staatsloterij en beschouwt zichzelf als een vechter tegen onrecht aangedaan door overheidsorganen.

 

Dat de Belastingdienst een eliteteam op Roet zet is uiteraard de Staat haar goed recht, maar de wijze waarop dit team te werk gaat is niets anders dan met als enig doel het slopen van Roet en zijn vennootschappen. Geen middel schuwt deze eenheid onder de leiding van Menno Lesterhuis daarbij. Van het opleggen van substantieel meer euro’s aan navorderingsaanslagen dan überhaupt de omzet ooit is geweest tot het sturen van een puur misleidende voorstelling van zaken in beroepszaken naar rechtbanken.

 

Als het dan te heet onder de voeten wordt in een rechtszaak tegen Roet, stelt de fiscus bijvoorbeeld geen onomkeerbare maatregelen te nemen. Vervolgens start de Ontvanger, na samen met het Openbaar Ministerie overal beslag te hebben gelegd, een procedure om met onomkeerbare gevolgen zaken aan zich toe te eigenen. De geslepenheid waarmee de fiscus dat doet is aldus Roet ongekend en de tactieken en strategieën van de fiscus rieken naar crimineel gedrag en hebben helemaal niets van doen met belastingheffing. De fiscus gaat zelfs zo ver dat zij een brief aan Roet heeft gestuurd met 2 adressen waar Roet in bezwaar zou kunnen gaan tegen een aanslag van 5 miljoen. Echter, beide adressen bestaan niet eens! Wanneer Roet daar niet achter was gekomen, dan had de fiscus gesteld dat er geen bezwaar was ontvangen en was er sprake van zogenoemde ‘formele rechtskracht’. Dat houdt in dat je niks meer kunt doen tegen een aanslag en je die aanslag linksom of rechtsom betalen moet. Desnoods gijzelt de Belastingdienst je dan op een dergelijk moment wat inhoudt dat ze iemand in de gevangenis gooien voor maximaal 36 maanden lang. Dat terwijl die betreffende ambtenaren dus wisten dat zij brieven verzonden met niet bestaande adressen. Dat de betreffende ambtenaren dat niet zouden weten is aldus Roet ongeloofwaardig. Op één van de adressen is al jarenlang een zaal voor concerten en dance-events gevestigd. Het betreffende postbusadres bestond in zijn geheel niet.

 

Wat de fiscus ook doet is het sturen van gespreksverslagen waarin zaken staan die nooit gezegd zijn door Roet. Kennelijk hoopt de fiscus erop dat Roet de door de fiscus geschetste misleidende gang van zaken niet opvalt en dat Roet en daarna een rechter er volledig intuint wijzend op zaken die dus feitelijk gezien nooit gezegd zijn.

 

De fiscus gaat echter nog veel verder in haar gedrag: zij stelt dat de waarde van de claim voor Roet tientallen miljoenen euro’s is en hij daarover 15 miljoen euro moet afrekenen, . terwijl de minister van Financiën die claim op nihil waardeert! En dat niet alleen; Roet en zijn vennootschappen worden ook om zekerheden gevraagd en dat proberen zij zelfs bij de rechtbank af te dwingen. ‘Een volstrekt gestoorde gang van zaken’, aldus Roet.

 

Verdere tactieken zijn om vlak voor een zitting beantwoording van dusdanig veel vragen te verlangen dat voorbereiding van een zaak daardoor vrijwel onmogelijk wordt. Verder liegt de fiscus alles aan elkaar vast, bijvoorbeeld in een document van 163 kantjes dat 3 weken voor een termijn wordt ingezonden. ‘De fiscus hoopt daarbij kennelijk dat zij te maken krijgt met rechters die niet doortastend zijn én voetstoots de misleidende cijfers die gepresenteerd worden volgen’, aldus Roet. Die 163 kantjes zijn doelbewust op het laatste moment in oktober 2021 ingezonden en terwijl dat betreffende stuk al in februari 2021 klaar was. ‘Met dergelijke gore tactieken proberen ze mij kapot te maken’, aldus Roet. Volgens Roet is het erbarmelijk dat er niet veel meer aandacht is voor deze ambtenaar Lesterhuis en zijn team die er op uit is Roet op een gewetenloze wijze te ‘molesteren’. Gezien de geraffineerdheid waarmee een en ander gepaard gaat, kan het niet anders aldus Roet dat velen door Lesterhuis en zijn onderdanen kapot zijn gegaan. Volgens Roet straalt Lesterhuis dat ook uit gezien zijn arrogante houding tijdens rechtszaken waarbij elke empathie en zelfreflectie ontbreekt.

 

Over team TRAFI

TRAFI is een multidisciplinair, landelijk werkend team van ruim dertig fiscalisten, (forensisch) accountants en ontvangers die samen in behandelteams aan casussen werken binnen de hele Belastingdienst. Vaak gaan zij zelf actief op zoek naar relevante signalen. Soms komen die van collega’s, uit de pers of van ketenpartners, zoals de FIOD of het Openbaar Ministerie. Zij voeren boekenonderzoeken uit, leggen aanslagen op en voeren in principe ook de bezwaar- en/of beroepsprocedures. Dit doen zij altijd in overleg en vaak ook in samenwerking met andere collega’s die bij de post betrokken zijn. Hun twee ontvangers zorgen ervoor dat ook de inning van de opgelegde aanslagen wordt gewaarborgd. Met grote regelmaat krijgen hun onderzoeken een strafrechtelijk vervolg.

 

Onderzoeken zijn vaak middeloverstijgend. Daarmee is het technisch gesproken een potentieel risicosignaleringsproces. In het vooronderzoek wordt vooral gebruikgemaakt van de Q-schijf. Ook dit team is betrokken in de (KMO) kwaliteitsmetingen. De onderzoeken worden vastgelegd volgens standaardprocedures, zonder dat buiten het TRAFI-team risicosignalen beschikbaar zijn.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus