Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Sara en Chris Liesker geldwolven die manipuleren

Hij was als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak een van de hoofd-verantwoordelijken voor het grootste drama uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak en de grootste aanslag op het vertrouwen van de burger in de rechterlijke macht: de zaak-Westenberg die deze week een nieuw hoogtepunt bereikte in de veroordeling van ‘zijn’ Raad en de ‘liegende rechter’ Westenberg. Deze affaire komt er kort gezegd op neer dat de Raad miljoenen gemeenschapsgeld stuksloeg aan advocatenkosten van een rechter waavan het wist dat deze een leugenachtige crimineel was. Dit deed Van den Emster om ‘de geode naam en faam’ van de rechterlijke macht in Nederland te ‘beschermen’. Snapt u  ‘t nog? Waarschjnlijk niet, want wat er in Nederland gebeurt op het gebied van de rechtspraak is door niemand meer te volgen  -misschien dat Al Capone er nog gehakt van had kunnen maken, of Lucky Luciano, maar een gewone burger?

Erik van den Emster is nu al weer een paar jaar vertrokken als voorzitter van de door iedereen gehate Raad die een sfeer van terreur en angst zaait binnen ‘s lands gerechten en ervoor waakt dat die enkele goede en eerlijke rechter in ons land wordt weggepest en vernederd. Maar stil zitten, nee, daar houdt Erik niet van. Hij is ondermeer rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Rotterdam waarvan hij ooit president was en aan het Hof van Arnhem-Leeuwarden.  Daarnaast –en nu komen we terecht in een thriller annex horrorfilm waarbij The Godfather verbleekt- is (of was?) hij adviseur van Liesker Procesfinanciering te Breda. Het mafia-element in deze constructie werkt als volgt. Liesker betaalt de kosten van procedures voor mensen die een kansrijke (en hoge: meer dan 150.000) schadeclaim hebben, maar geen geld. Als deze mensen winnen, moeten ze 30% van wat ze binnenhalen aan Liesker afdragen. Fair enough, een typisch geval van ‘iedereen blij’. Zou je zeggen. Maar Liesker wil natuurlijk niet dat hun ‘klanten’ verliezen! En dus worden allerlei ‘adviseurs’ aangetrokken die.... laten we het wat voorzichtig formuleren... de zaak voor Liesker ‘een zetje’ kunnen geven. Bij voorkeur zijn dat natuurlijk mensen die invloed hebben op rechters en die kunnen zeggen: Karel, kerel.... weet je wat? Maar nog veel beter is het natuurlijk als die adviseurs zelf rechter zijn! En zo komen we weer terug bij Erik van den Emster die met het vervullen van deze corrupte –zeg maar gerust criminele- dubbelrol overigens in de voetsporen treedt van niemand minder dan Hans ‘de liegende rechter’ Westenberg zelve die zich ook liet betalen door een procesfinancier (Sirus) om diens klanten grote schadeclaims te laten winnen.

Hoe is deze ‘bijverdienste’ van rechter Erik van den Emster aan het licht gekomen? Dat is een gevolg van de Staatsloterij-affaire waarin deze staatsorganisatie totaan de Hoge Raad (2015) werd veroordeeld wegens list en bedrog. Reeds in 2008 werd de Stichting Loterijverlies opgericht om compensatie te verkrijgen voor de gedupeerde loten-kopers. Met het arrest van de Hoge Raad op zak liggen er honderden miljoenen (zo’n 300)  klaar voor de deelnemers in Loterijverlies. Dat zijn er rond de 200.000. Dit zijn feiten en getallen waarvan mensen in Nederland zenuwachtig worden. Of nee: in paniek raken. Machtige mensen, players in de wereld van de politiek en de rechterlijke macht. De zaak moet worden ‘gecontaind’, precies zoals gebeurde in de Chipshol-zaak. Er gebeuren opens ‘rare’ en ‘onverklaarbare’ dingen. De eerste stap in zo’n operatie is dat de big man achter Loterijverlies, Ferdy Roet, moet worden ‘gedemoniseerd’ en gecriminaliseerd. Hiertoe wordt door de ‘elite’ in dergelijke gevallen De Telegraaf ingezet die voor dit soort ‘klusjes’ beschikt over een specialist: Bart Mos. Inmiddels is Mos door Roet gedagvaard wegens laster. No further questions your honour. De tweede stap is dat Roet moet worden ‘gewipt’ als kapitein op het schip en moet worden vervangen door iemand die.... we formuleren weer voorzichtig... niet louter de belangen van de gedupeerden in het oog houdt, maar ook die van de Staat en de elite. En hier duikt onze Erik van den Emster op. Na de ‘demonisering’ van Roet in De Telegraaf zet de elite de grote tegenaanval in: er worden 28 deelnemers in Loterijverlies ‘geronseld’ die een proces beginnen tegen Roet wegens allerlei vermeende financiële malversaties en ‘misbruik’ van de inleggelden van de deelnemers. Dat ronselen gebeurt door Liesker Pocesfinanciering (met medewerking van De Telegraaf) met Erik van den Emster als ‘adviseur’. Liesker betaalt ook de advocaat van de groep, Hendrik Jan Bos. Uitkomst van de procedure: Breton wordt geschorst als bestuurder van Loterijverlies en op last van de rechtbank vervangen door... Erik van den Emster!  Roet vermoedt –hoe kan het ook anders?- foul play en gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt niet alleen dat Van den Emster kantoor houdt bij Liesker –hoe dom kun je zijn?- maar ook dat zijn emails zijn verstuurd vanaf een server van Liesker. Van den Emster heeft dit allemaal toegegeven: “Ik ben met pensioen, heb geen kantoor, ik ben heel zielig.” Een leugen: Van den Emster is zoals we zagen nota bene nog altijd actief als rechter aan nota bene twee gerechten, nog los van alle andere functies die we niet kennen. De ‘onafhankelijke bestuurder’ Van den Emster heeft inmiddels in een rapport ‘moeten constateren’ dat het allemaal ‘niet lekker zit met Roet’. Het lijkt er meer op dat het niet lekker zit met Van den Emster cs..

De derde stap in de operatie ‘red de Staatsloterij’ is natuurlijk dat er een ‘staatsvriendelijke’ kapitein op het schip van Loterijverlies zit als de daadwerkelijke schadeclaim wordt ingediend. De Staatsloterij heeft al laten weten ‘geen zaken te kunnen doen’ met de ‘oplichter’ Roet.  Dit werd wereldkundig gemaakt door Staatsloterij-spindocter Jan Driessen die weer min of meer kantoor houdt bij... De Telegraaf! Ja mensen, het is een mooi zooitje!  Roet eist per deelnemer een compensatie  van 2000 Euro waardoor het totale schadebedrag uitkomt op 400 miljoen. Omdat de Staatsloterij thans rond de 30 miljoen in kas heeft, zou dat het einde kunnen betekenen van de organisatie. Dus riep Driessen ‘compleet onrealistisch!’. Helaas voor de Staatsloterij wist Roet de hand te leggen op een schikking met een speler voor maar liefst 4250 Euro. Foutje. Leugen. Het gaat maar door.

Ook na de ontmaskering gaat Liesker door. Binnenkort zal de strafkamer van het gerechtshof zich buigen over onder meer Van den Emster, Liesker en Hendrik Jan Bos. 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus