Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Reeks aan advocaten voor tuchtrechter

Een hele rij advocaten moet zich voor de tuchtrechter verantwoorden omdat zij het niet zo nauw met de regels hebben genomen en bovendien moedwillig oprichter Ferdy Roet van Loterijverlies en de actie Loterijverlies schade hebben toegebracht.

Hendrik Jan Bos en Roger Kroes
De advocaten Bos en Kroes van advocatenkantoor Bos & Partners hebben gefungeerd als zogenaamde redders in nood tegenover de Stichting Loterijverlies.nl. Zij blijken echter te zijn ingeschakeld door vader en dochter Liesker van het gelijknamige procesfinancieringskantoor. Volgens Bos en Kroes droegen zij Van den Emster voor als beoogd bestuurder, omdat hij volstrekt onafhankelijk zou zijn. Niets bleek minder waar: Van den Emster is door Ferdy Roet ontmaskerd. Van den Emster werkt op het kantoor van Liesker en doet al jaren zaken met Liesker. Een ongehoord staaltje corruptie waarbij vriendjes van Van den Emster bij de rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof Amsterdam Van den Emster op corrupte wijze de hand boven het hoofd houden. Zelfs de voorzitter van de wrakingskamer zei tegen Roet dat hij, ondanks dat die voorzitter door Roet gewraakt was, toch uitspraak ging doen. Door de hetze van deze Liesker en consorten heeft de procedure al meer dan een jaar vertraging opgelopen.

Hendrik Jan Bos is zelfs zo ver gegaan dat hij een doodsbedreiging aan het adres van Roet heeft gefingeerd. Verder heeft Bos welbewust meerdere malen stukken niet toegezonden aan de wederpartij om zodoende te trachten Van den Emster en Liesker in de kaart te spelen.

Robert Van Agteren van Baker McKinzie
Robert van Agteren van Baker McKinzie is ingeschakeld door JTC Group, oftewel Breton Limited. Breton Limited is de bestuurder die destijds tijdelijk geschorst was bij de Stichting Loterijverlies.nl. Van Agteren heeft zonder enig dossier te hebben gezien, en op de laatste dag voor de rechtszitting, Breton teruggetrokken uit de voornoemde procedure. Van Agteren heeft doelbewust Roet van Loterijverlies.nl B.V. tot het laatste moment niet geïnformeerd omtrent die terugtrekking. Van Agteren heeft er daarbij moedwillig op aangestuurd Van den Emster en Liesker te bevoordelen, doordat de beneficiair van de actie Loterijverlies niet op de hoogte zou zijn van deze schandalige actie en niets meer zou kunnen doen tegen een benoeming van bestuurders door het kamp van de louche Liesker. Zelfs de secretaresse van Van Agteren van Baker MC Kinzie zei in opdracht van Van Agteren zelf dat Van Agteren niet bereikbaar was, terwijl hij dat wel degelijk was.

Jasper Leedekerken, Hugo Bijleveld en Charlotte Wilcke
De advocaten van de Staatsloterij, Leedekerken, Bijleveld en Wilcke, moeten zich tevens verantwoorden voor de Raad van Discipline. Aan de onderhandelingstafel was destijds afgesproken er voor 1 januari 2016 uit te zijn. Echter, achter de schermen werd er druk uitgeoefend om de fusie van de Staatsloterij met de Lotto er vóór 1 januari 2016 doorheen te drukken. Ondertussen werd er in het geheim door Leedekerken, Bijleveld en Wilcke geschikt met een deelnemer van de Staatsloterij, die zijn inleg terugkreeg. Dit is voor Loterijverlies en haar deelnemers essentiële informatie, die dus doelbewust werd achtergehouden tijdens zogenaamde schikkingsonderhandelingen. Leugens en bedrog regeren vaker bij Jasper Leedekerken; zelfs tijdens een zitting heeft hij dit jaar nog glashard ontkend geen opzeggingen te hebben ontvangen, maar diverse opzeggingen zijn door nota bene een voordien aan Leedekerken door een deurwaarder betekend.

18 oktober 2017

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus