Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Poging tot diefstal miljoenen Loterijverlies

Poging tot diefstal miljoenen Loterijverlies

Ex-voorzitter Raad voor de Rechtspraak, advocaat en procesfinancieringsbedrijf verdacht.  


Den Haag, 10 augustus 2016 - De onlangs door de rechtbank Alkmaar benoemde interim bestuurder van Loterijverlies mr. Van den Emster wordt ervan verdacht de deelnemers van Loterijverlies te bestelen. Hiervoor werkt deze oud-rechter samen met het bedrijf Liesker Procesfinanciering en de door hem aangestelde advocaat mr. Bos als dekmantels. Loterijverlies beschikt over gegronde bewijzen tegen deze ‘driehoeksverhouding’, die zo’n 100 miljoen euro voor eigen gewin achterover wil drukken. Meer en meer wordt duidelijk dat er sprake is van verregaande naïviteit, zowel aan de kant van de rechtbank Alkmaar, die nota bene op voorspraak van de tegenpartij Van den Emster benoemt, als van Telegraaf journalist Bart Mos. In zijn pogingen de Staatsloterij uit de wind te houden, richt hij zijn pijlen alleen maar op Loterijverlies om de, overigens zeer terechte, claim van 194.000 deelnemers van Loterijverlies te torpederen. Als voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak zou Erik van den Emster van onbesproken gedrag moeten zijn. Loterijverlies beschikt echter over onweerlegbare feiten die aantonen dat van onbesproken gedrag geen enkele sprake is.

Een ordinaire couppoging 
Het is allemaal al lang van te voren bekokstoofd. Advocaat mr. H.J. Bos gaat namens vijf deelnemers van Loterijverlies, die zich overigens pas onlangs hebben aangemeld, procederen tegen de huidige directie van Loterijverlies. Hij wordt gefinancierd door Liesker Procesfinanciering, die alleen zaken met een claimwaarde vanaf 150 duizend euro behandelt en een percentage van 30% over de netto opbrengst rekent. Volgens Liesker kan ‘de eigen advocaat’, in dit geval dus mr. Bos, de rechtszaak gewoon zelf voeren. Bos vraagt oud-rechter F.W.H. van den Emster of hij als interim bestuurder op wil treden en gezien de kansrijke opbrengsten – 30% van een schadeclaim tegen de Staatsloterij van 320 miljoen euro is ruim 100 miljoen euro verdiensten – zegt hij dat toe. De rechtbank Alkmaar erkent het verzoek van mr. Bos, die als advocaat tégen Loterijverlies optreedt, en benoemt Van den Emster als interim bestuurder. Van den Emster op zijn beurt vraagt vervolgens mr. Bos om als advocaat, nu dus vóór Loterijverlies, op te treden. En zo is de driehoeksverhouding rond en trachten de ‘heren’ er straks met ruim 100 miljoen vandoor te gaan. Geld dat toebehoort aan de 194.000 deelnemers van Loterijverlies.

Gegronde bewijzen
Dat het ergens stonk was al langer duidelijk. Advocaat mr. H.J. Bos, tegen wie overigens een klacht loopt in verband met grievende opmerkingen, kan natuurlijk nooit ‘zo maar’ én advocaat tegen Loterijverlies zijn én vervolgens aangesteld worden als advocaat voor Loterijverlies. Volgens de Orde van Advocaten is dit verboden. Vervolgens vraagt Bos meteen alle administratie op van Loterijverlies, een taak die Van den Emster hoort uit te voeren. Die doet dat nadat de raadsman van Loterijverlies een brief aan zijn privé woonadres stuurt en antwoord ontvangt dat alle correspondentie via het mailadres fwhvandenemster@stichtingloterijverlies.nl dient te gaan. Dit e-mail adres heeft precies hetzelfde IP-adres als het e-mail adres van Liesker Procesfinanciering. Een duidelijker bewijs, dat ook vastligt in een akte van constatering opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder, om met voorbedachten rade miljoenen achterover te drukken is er niet. Liesker Procesfinanciering heeft zelfs in een persbericht van journalist Bart Mos in de Telegraaf erkend dat zij de zaak in behandeling heeft. En tegenover het Noordhollands Dagblad heeft Liesker ook nog eens bekend dat zij de zaak op basis van provisie doet. Extra sluitend en stuitend bewijs in deze zaak.

Reactie Loterijverlies
Ferdy Roet, oprichter van Loterijverlies, voelt de coup ook als een persoonlijke aanval. “Ze proberen niet alleen de deelnemers te bestelen, maar ook mij. Zij weten namelijk dat ik recht heb op een percentage en dat daarnaast mijn kosten door de Staatsloterij vergoed moeten worden,” laat hij weten. Hij blijft er ook nu weer alles aan doen de best mogelijke compensatie voor zijn 194.000 deelnemers af te dwingen. De uitspraak van de hoogste rechter dat de Staatsloterij misleidende mededelingen over de winkansen heeft gedaan en dat de schade bestaat uit het bedrag van de aangekochte staatsloten, moet volgens Roet gewoon opgevolgd worden. Dat anderen proberen er met het geld van zijn deelnemers vandoor te gaan na meer dan acht jaar juridische strijd tegen de Staatsloterij - en Roet uiteindelijk de misleiding van de Staatsloterij en het gelijk van Loterijverlies aangetoond heeft - en hij daar een stokje voor kan steken, doet hem denken aan het spreekwoord van ‘wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’. 

Acties Loterijverlies
Gisteren heeft Loterijverlies een hoger beroep ingediend om Van den Emster direct uit zijn functie te ontheffen. In ruim 50 pagina’s toont Loterijverlies onomstotelijk aan dat met de benoeming van Van den Emster en advocaat mr. Bos de belangen van de 194.000 deelnemers van Loterijverlies vooral geschaad worden. 

Daarnaast zal Loterijverlies de rechtbank Alkmaar wraken vanwege haar partijdigheid en dient zij tevens een klacht in bij de Orde van Advocaten tegen mr. Bos. Ook doet Loterijverlies aangifte tegen advocaat Bos, procesfinancier Liesker en tegen oud-rechter Van den Emster, eventueel gevolgd door een art. 12 SV procedure wanneer de officier van justitie besluit niet tot vervolging over te gaan of de vervolging staakt. Dit alles om de claim van alle deelnemers van Loterijverlies te waarborgen.

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus