Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Massaal aangifte tegen directeur Belastingdienst

 

13 november 2019 - Deelnemers van Loterijverlies hebben de afgelopen weken massaal aangifte gedaan tegen de directeur van de Belastingdienst en 2 belastinginspecteurs. Er wordt en masse aangifte gedaan van onder meer knevelarij en valsheid in geschrifte, omdat de Belastingdienst voor vele miljoenen aan navorderingsaanslagen aan Loterijverlies heeft opgelegd, aangezien de claim van Loterijverlies en haar deelnemers honderden miljoenen waard zou zijn. Terwijl de minister van Financiën en het gerechtshof Amsterdam het standpunt innemen dat de waarde van de claim nihil is. Bij het OM is tot op het hoogste niveau overleg gepleegd hoe de stroom van aangiftes in goede banen is te leiden.

 

Het ministerie van Financiën heeft over 2014 de jaarrekening van de Staatsloterij vastgesteld en daarbij uitdrukkelijk overwogen dat de claim geen waarde heeft. Het is dan ook buitengewoon bizar dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat de claim van Loterijverlies in dat jaar tientallen miljoenen waard zou zijn. Oud-staatssecretaris van Financiën Wiebes stelt verder na het arrest van de Hoge Raad in 2015 dat ‘Een accountant niet zomaar een voorziening accepteert. Die doet dat alleen als er hard is vastgesteld dat er sprake is van schade en er een slag te slaan is naar de omvang. Dat is op dit moment niet zo, dus er is ook geen voorziening te treffen’.

 

Men neemt nota bene eerder voorzieningen dan winst. Wat de Belastingdienst dus feitelijk gezien Loterijverlies opdringt, is om fraude te plegen door winsten te nemen terwijl die er niet zijn en daarmee een nieuw Enron schandaal beoogt. Loterijverlies kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het ministerie van Financiën hier een dubbele agenda voert. Enerzijds als verweerder in de claim van 200.000 door de Staatsloterij bedrogen deelnemers en anderzijds die claim teniet tracht te doen door de inzet van de Belastingdienst als wapen. De Belastingdienst gaat tegen beter weten in door met deze hetze en de directeur van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek is exact op de hoogte van deze zaak. Niets is de Belastingdienst meer vreemd, zoals we ook zien in het toeslagenschandaal. De ambtenaren bij de Belastingdienst lijken zich steeds minder te realiseren dat zij zijn aangesteld om de belangen van de burgers te dienen in plaats van zich schuldig te maken aan machtsmisbruik.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus