Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Loterijverlies stuurt gerechtsdeurwaarders naar FIOD en Openbaar Ministerie

Loterijverlies stuurt gerechtsdeurwaarders naar FIOD en Openbaar Ministerie

 

Waar de FIOD anderen graag de maat neemt, met veel te grote terreinwagens van minstens 100.000 euro aan komt racen en met ander machtsvertoon bij onschuldige burgers volledige huizen overhoop komt halen, krijgt de FIOD vandaag zelf de gerechtsdeurwaarder op bezoek. De FIOD heeft namelijk doelbewust bewijzen achtergehouden waaruit blijkt dat de strekking van door de directie van Loterijverlies gestuurde mails een volstrekt andere betekenis hebben gehad dan door de FIOD werd voorgedaan. Deze misleiding door de FIOD heeft er zelfs toe geleid dat de directeur van Loterijverlies onterecht is veroordeeld. Loterijverlies is veel gewend van de Staat en heeft dan ook al jarenlang bedrog aangetoond door de Staatsloterij en daarbij een rechter ontmaskerd. Die rechter bleek nota bene te werken bij de firma Liesker Procesfinanciering die de claim van Loterijverlies met een ingenieus en doortrapt plan probeerde te stelen.

 

Loterijverlies heeft ook de rechtbank Overijssel gewaarschuwd dat zij de misleidende communicatie over Loterijverlies offline moet halen. Arrogant als ze zijn bij de rechtbank vinden ze toch dat ze de misleidende communicatie online mogen houden. De rechtbank Overijssel weet dus van de valsheid en toch kiest deze rechtbank ervoor om kwaad te spreken met als doel de directeur van Loterijverlies aan te tasten in zijn eer en goede naam.

 

Het Openbaar Ministerie wenst dus de lijn van de Staatsloterij van misleiding en bedrog voort te zetten. Blijkbaar kun je niet op het Openbaar Ministerie vertrouwen of het dossier dat is overgelegd wel betrouwbaar is. Terwijl uit de wet blijkt dat dit wel het geval moet zijn en een verplichting is.

 

Wat eveneens bizar is, is dat de Staat en de rechterlijke macht het idee hebben dat zij Loterijverlies, net als de voormalige DSB Bank, wel even onterecht naar de afgrond kunnen leiden. Al degenen die werken voor de Staat, en zwaaien naar Loterijverlies met een vonnis dat op basis van vals bewijs is verkregen ook maar enig nadeel willen toedoen, zullen de nodige maatregelen tegen worden getroffen. Al snel is er dan immers sprake van misleiding, laster of erger nog valsheid in geschrifte. Als x tegen y een vonnis behaalt door de boel te bedriegen in die procedure en vervolgens gaat zwaaien met dat valselijke vonnis dan is de kwade trouw een gegeven.

 

Loterijverlies vraagt zich verder af waarom rechters zo naarstig op zoek zijn naar onhoudbare redenaties op basis van vals bewijs om het standpunt van de Staat maar te verdedigen. Het zal Loterijverlies niks verbazen wanneer de rechterlijke macht geen daadwerkelijke ruggengraat heeft tegenover de Staat en de financiële belangen van de Staat. Dit is ook bij de toeslagenaffaire aan de orde. Op basis van bewijs vanuit het onbekende worden verder oordelen geconstrueerd en dat is niets anders dan een drogreden. Een drogreden is een redenatie waarbij de conclusie niet (logischerwijs) blijkt uit de feiten. Daarbij gaan rechters zich verlagen tot bijvoorbeeld termen als ‘het kan niet anders dat’ (o nee waarom niet?) en ‘het korte tijdsverloop doet het vermoeden rechtvaardigen dat’. Terwijl er nota bene bewijzen zijn overgelegd waaruit juist de goede trouw blijkt. Met die bewijzen doet de rechterlijke macht helemaal niets en dat is volgens Loterijverlies omdat zij de standpunten van de Staat blijkbaar moet volgen en zelf geen daadwerkelijke ruggengraat heeft waar het grote staatsbelangen aangaat. Uiteindelijk wordt natuurlijk ook de rechtspraak betaald door diezelfde Staat. Het is zelfs zo bizar dat Loterijverlies inmiddels uit ervaring weet dat de rechterlijke macht kan doen alsof ze gek is en daarom is expres door een gerechtsdeurwaarder in november 2020 een stuk  met verzoek daarbij tot doornemen en voeging aan het dossier. Dit bleek zelfs een jaar later nog niet eens te zijn doorgenomen door de rechtbank Overijssel. Moet u zich voorstellen. Een jaar later en het dossier van de Staat is natuurlijk wel integraal doorgenomen, maar het dossier van Loterijverlies niet. Dit heeft werkelijk niks met eerlijke rechtspraak te maken en de betreffend rechters zouden direct uit hun functie gehaald moeten worden. ‘De rechterlijke macht is onverbiddelijk en neemt anderen graag de maat en zo moeten zij in dit geval ook behandeld worden. Wanneer we op deze manier doorgaan dan is corruptie de baas en niet de waarheid en dat kan zeker niet de bedoeling zijn’, aldus Loterijverlies.

 

Download hier de bewijzen omtrent het valse bewijs:

 

https://loterijverlies.nl/library/tbvAD.pdf

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus