Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Loterijverlies dagvaardt Nederlandse Loterij, Staat, KPMG en voormalig bestuur Staatsloterij

Loterijverlies dagvaardt Nederlandse Loterij, Staat, KPMG en voormalig bestuur Staatsloterij

Loterijverlies heeft 14 tegenstanders gedagvaard die op dubieuze wijze een rol hebben gespeeld, of nog steeds spelen, om honderden miljoenen euro’s weg te sluizen uit de Staatsloterij ten nadele van de schuldeisers. De dagvaarding, die vandaag aan deze 14 partijen betekend is, staat vol met onderbouwde argumenten en onweerlegbare feiten om de schade van bedrogen Staatsloterij deelnemers in zijn geheel te verhalen.

Direct na het arrest in 2013 is de Staatsloterij, samen met derden, allerlei activiteiten gaan ontplooien om de Staatsloterij een sterfhuis te laten zijn en zo haar aansprakelijkheid te ontlopen op het moment dat de deurwaarders op de stoep staan. Er is bijvoorbeeld besloten om zoveel mogelijk activa en passiva te onttrekken aan de Staatsloterij ten gunste van een ‘Shared Service B.V.’. Ook worden er geen voorzieningen getroffen om deelnemers te compenseren en tracht de Staat de verhoudingen met de Staatsloterij te formaliseren. In een andere collectieve rechtszaak tegen het voormalige Fortis, werden er wel voorzieningen getroffen. Het management van de Staatsloterij laat tevens weten in een jaarverslag risicobereid te zijn.

In een meer dan 130 pagina’s tellende dagvaarding heeft Loterijverlies de Staatsloterij, de Nederlandse Loterij, het ministerie van Financiën, de Staat der Nederlanden alsmede accountskantoor KPMG gedagvaard. Deze partijen hebben elk op hun eigen manier er aan meegewerkt om honderden miljoenen euro’s weg te sluizen ten koste van een schadevergoeding aan door de Staatsloterij bedrogen deelnemers. Hiervan zijn er bijna 200.000 lid van Loterijverlies.nl B.V., sinds 2008 de initiator en motor achter de procedures. Er zijn argumenten en feiten te over om de schade op alle gedagvaarde partijen te verhalen.

Uitspraak Hoge Raad

In 2013 is de Staatsloterij door het gerechtshof Den Haag veroordeeld voor misleidende mededelingen in de periode 2000 tot 2008 omtrent de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van de prijzen. De Staatsloterij is er tevens toe veroordeeld dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de Staatsloten en niet, zoals door de Staatsloterij aangevoerd, een minuscuul kansverschil. Alleen al bij Loterijverlies deelnemers gaat de schadevergoeding om honderden miljoenen euro’s. Loterijverlies zal in deze procedure tevens bijna 80.000 schadeberekeningen overleggen aan de rechtbank als bewijs. In het befaamde World Online arrest is destijds door de Hoge Raad uitgemaakt dat een collectieve uitspraak in beginsel gevolgd moet worden. De kans dat de uitspraak nog van tafel gaat is dan ook net zo klein als het winnen van een grote prijs in de Staatsloterij, die in het verleden overigens veelal niet eens wist aan wie dan ook werd uitgekeerd.

De direct verantwoordelijken

Ex-voorzitter Frans van Steenis van de Staatsloterij, die eerder de KvK, Adecco en Hotelplan leidde, is één van de initiators om de gehele constructie op te tuigen, geen voorzieningen te treffen en om zoveel mogelijk activa en passiva aan de Staatsloterij te onttrekken en in een andere B.V. te storten. Dit alles riekt naar fraude.

Omdat de Raad van Commissarissen van SENS (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij), de Staatsloterij, de Lotto en het ministerie van Financiën hier bewust aan hebben meegewerkt, zijn ook zij gedagvaard. Inzet is om alle schade te verhalen ten behoeve van de schadeclaim van de deelnemers van Loterijverlies. Het is volstrekt ontoelaatbaar en onrechtmatig dat de verantwoordelijken de bedrogen deelnemers dubbel proberen te benadelen. In een arrest van de Hoge Raad is gesteld dat indien je willens en weten schuldeisers benadeelt, je daarvoor persoonlijk aansprakelijk bent.

De dubieuze rol van de Staat

Ook de Staat der Nederlanden is gedagvaard en aansprakelijk gesteld, onder meer omdat er geen voorzieningen zijn en worden getroffen en de Staatsloterij telkenmale wordt leeg getrokken. De Staat heeft niet alleen geld verdiend door het bedrog van de Staatsloterij, maar probeert nu ook nog eens alle aansprakelijkheid te ontlopen en trekt de Staatsloterij telkenmale leeg ten nadele van de schuldeisers. De Staat heeft op deze wijze al honderden miljoenen euro’s onttrokken aan de Staatsloterij; geld dat dus bedoeld is om schuldeisers te compenseren. Het kansspelbeleid is er juist om de consument te beschermen en misleiding en illegaliteit tegen te gaan. Wat de Staat in werkelijkheid doet is het tegenovergestelde. De Staat is tevens gedagvaard omdat het de feitelijke gang van zaken binnen de Staatsloterij mede bepaalt en mede-beleidsbepaler is. Wanneer Loterijververlies de zaak wint van de Staat, is de Staat onvoorwaardelijk veroordeeld om iedereen in zijn geheel te compenseren.

De tegenstrijdigheid bij Van Doorne

Het prestigieuze advocatenkantoor Van Doorne, dat blijkbaar presteert in het verkondigen van leugens, speelt tevens een zeer laakbare rol. Tijdens een kort geding van vorig jaar hebben de advocaten verkondigd dat de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto geen gevolgen zou hebben voor de schuldeisers van de Staatsloterij. Maar hetzelfde Van Doorne adviseert echter het tegenovergestelde, namelijk om bij de fusie zoveel mogelijk activa en passiva aan de Staatsloterij te onttrekken. Loterijverlies heeft namelijk stukken in handen waar dat op schrift staat, met de handtekening van de advocaten van Van Doorne. Ook heeft Van Doorne bewust relevante informatie achtergehouden door Loterijverlies niet te melden dat er geschikt is met een bedrogen deelnemer, die dus zijn geld al heeft teruggekregen.

KPMG keurt jaarrekening zomaar goed

Accountskantoor KPMG ontspringt de dans evenmin in het ‘schaakspel’ van tientallen miljoenen euro’s. Tegen beter weten in heeft zij, aldus Loterijverlies, de jaarrekeningen van de Staatsloterij goedgekeurd en zodoende medewerking verleend aan het uithollen van de schuldeiserspositie van de bedrogen deelnemers. Bij bijvoorbeeld het voormalige Fortis zijn wel direct voorzieningen getroffen naar aanleiding van een gewonnen collectieve rechtszaak. Bij de zaak van Loterijverlies heeft de Hoge Raad zelfs uitdrukkelijk bepaald dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de Staatsloten en niet uit een door de Staatsloterij aangevoerd minuscuul kansverschil. KPMG vindt blijkbaar dat de Staatsloterij boven de wet staat, wat uiteraard niet zo is. En is dan ook mede gedagvaard om de honderden miljoenen euro’s die de bedrogen deelnemers toekomen op te verhalen.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus