Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Informatiebrief 90

Geachte heer/mevrouw,

 

Zoals u gewend bent houden wij u op de hoogte middels digitale nieuwsbrieven, hierbij ontvangt u informatiebrief nummer 90.

 

Individuele procedures

De volgende individuele procedures lopen er. Per eiser is onderstaande tabel weergegeven. Indien u graag aanwezig wilt zijn bij een zaak, dan kunt u een mail aan ons sturen.

NIET OP SITE GEPUBLICEERD

 

‘Gedrag Belastingdienst belachelijk’

Zoals u weet heeft de Belastingdienst ons belachelijk hoge belastingaanslagen opgelegd die nooit op te hoesten zijn. Kennelijk een vergelding van corrupte ambtenaren omdat wij eerder van de Staatsloterij wonnen tot aan de Hoge Raad. Meer dan het dubbele van de alltime opbrengsten (dus zonder de kosten daar van af te trekken) zouden wij aan belasting moeten betalen. De Belastingdienst heeft ons namelijk op basis van vermeende kansen vele miljoenen aan winst in de maag gesplist.

Emeritus hoogleraar mathematisch statistiek Richard Gill van de Universiteit Leiden heeft de zaak bestudeerd en hij vindt het gedrag van de Belastingdienst tegenover ons ronduit belachelijk. Richard Gill is een zeer grote internationale autoriteit op het gebied van statistiek en is een de drijvende krachten achter de vrijspraak van Lucia de Berk, de verpleegster die eerder onterecht tot levenslang werd veroordeeld. Een andere professor dokter heeft al eerder geoordeeld dat de btw aantijging ook onjuist is, onder meer omdat wij voor relatief geringe bijdragen zeer veel werk verzetten.

Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid?

Bij het voorgaande komt bovendien dat één van de ‘rechters’ die ons veroordeelden tot betaling van die belachelijk hoge bedragen, tot voor kort werkte met dezelfde belastinginspecteurs bij de Belastingdienst. Dat is helemaal niet toegestaan aldus de ‘Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties van de rechter’. Haar werd zelfs op LinkedIn succes gewenst met haar nieuwe baan door haar voormalige collega’s.

Zij heeft inmiddels promotie gemaakt naar het Gerechtshof te Amsterdam en daar behandelen exacte dezelfde raadsheren, die zowel over haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid moeten oordelen, en als over haar werk, zaken met haar. Dit is een ongehoorde en volstrekt onacceptabele situatie.

 

Lasterlijke aantijgingen op rechtspraak.nl

Wij voeren tegen de Staat alsook tegen de rechtspraak rechtszaken waarbij onze voorman Ferdy Roet ten onrechte is besmeurd. De Staat weet dat, en ontkent het bovendien ook niet, maar stelt dat het vonnissen zou moeten publiceren ook al zijn ze onwaar en valselijk tot stand gekomen maar wil een publicatie over dat vonnis desondanks niet verwijderen ‘omdat ze bang is voor een precedent’ en stelt dat zij gehouden is tot publicatie. Het is natuurlijk volstrekte waanzin alsook laster dat de rechtspraak een publicatie moet blijven publiceren, waarvan zij weet dat deze onjuist is en onze voorman schade toebrengt. Daar komt natuurlijk bij dat niemand smaad en laster mag verspreiden én zeker niet de rechtbank. De rechtbank meet zichzelf blijkbaar ten onrechte een onschendbaarheid aan. Juist de rechtbank is gehouden om zorgvuldig te handelen. Dat er een vonnis is gewezen waarvan zij weet dat dit onjuist is, moet natuurlijk een sein zijn aan de rechterlijke macht dat zij publicaties daarover moet verwijderen. Wij vragen ons steeds vaker af of de rechterlijke macht daadwerkelijk onafhankelijk is of gewoon een verlengstuk van de belangen van de Staat. Het lijkt helaas steeds meer op het laatste en eigenlijk schamen wij ons voor het gedrag van de rechterlijke macht. Dit is namelijk niet de rechtsstaat zoals de burger dient voor te staan.

 

Twee rechters ontmaskerd – nieuwe aangiftes

Zoals u weet hebben wij in 2016 een groot corruptieschandaal blootgelegd waarbij nota bene de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en rechter als (zogenaamd) onafhankelijk en onpartijdig onderzoeker bleek te werken op het kantoor van Liesker Procesfinanciering. Het blijkt allemaal nog net wat erger te zijn dan wij dachten. Een latere rechter (Voorn), die nota bene oordeelt over de uithuisplaatsing van kinderen, werkte fulltime in dienst van Liesker en werkte daarmee fulltime voor Van den Emster om ons proberen kapot te maken en ons bedrijf en klanten over te nemen. Dat zulke rechters überhaupt rechter kunnen en mogen zijn is naar ons oordeel in strijd met de openbare orde en de goede zeden. Als je over anderen oordeelt, dan moet je natuurlijk zelf verschoond zijn van wangedrag. Wij hebben zeer veel nieuwe informatie over deze constructie waarbij Van den Emster vrijwel geen uren heeft gemaakt voor die taak en er nog meer sprake is van een schijnconstructie dan wij al dachten. Wij zullen nieuwe aangiftes gaan doen tegen deze rechters en rechters die die rechters dekken zullen ook met aangiftes te maken krijgen. Als die rechters vervolgens ook weer gedekt worden krijgen die ook weer met aangiftes te maken, etc. Daarnaast hebben wij dit al meegenomen in klachten naar internationale instanties die corruptie aanpakken (waarover straks meer in deze informatiebrief). Aan praktijken die rationeel gezien het daglicht namelijk niet kunnen verdragen en niets anders dan corruptie zijn, zullen wij nooit toegeven. Valsspelers, of het nu de Staatsloterij is of rechters, moeten simpelweg terecht worden gewezen. Onze rug is namelijk wel sterk genoeg om niet toe te geven aan valsspelers.

 

Rule of law

Daarbij lijkt er geen ‘rule of law’ te zijn voor de overheid en de ambtenaren die daar werken. De ‘rule of law’  houdt kortgezegd in dat de wet niet alleen voor burgers geldt, maar ook voor de overheid zelf inclusief de ambtenaren die daar werken. Als zij dus bijvoorbeeld weten van valsheid in geschrifte door de overheid op bepaalde punten dan mogen zij die oordelen nooit klakkeloos overnemen. Zij maken zich dan in principe schuldig aan strafbare feiten.

 

Klachten bij (inter)nationale instanties

De Staat en de rechtspraak vermoeden overduidelijk dat zij compensatie aan u kunnen ontlopen door ons het leven trachten zuur te maken. Wij hebben alle corruptie waarmee wij van doen hebben zeer uitgebreid gemotiveerd in verschillende klachtschriften en die bij verschillende (inter)nationale instanties die corruptie bestrijden ingediend. Per klacht ruim 3 kilo papier. Wij zien steeds duidelijker dat het zelfreinigend vermogen van de Staat en hetgeen daartoe behoort zwaar ondermaats is. Wij hebben vanzelfsprekend aan deze instanties aangeboden om de uiteengezette zaken nader mondeling toe te lichten.

 

Meer nieuws

Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. Of ga direct naar www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze informatiebrief op de hoogte van de voortgang van deze rechtszaak.

 

Contact

Meer informatie dan in deze informatiebrief staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.

 

Tot de volgende informatiebrief! Team Loterijverlies

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus