Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Informatiebrief 69 Loterijverlies

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u gewend bent houden wij u op de hoogte middels digitale nieuwsbrieven, hierbij ontvangt u informatiebrief nummer 69. In deze informatiebrief bespreken wij een aantal lopende procedures.

Zaak namens u tegen Staatsloterij


Op 26 november 2018 om 9:30 uur komt de zaak weer voor bij het gerechtshof Den Haag, waar wij namens u uw inleg bij de Staatsloterij terugvorderen over de periode 2000 tot 2008 inclusief de Koninginnedagloterij 2008; de periode dus waar de Staatsloterij zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog. Bedrog aangezien de Staatsloterij een truc toepaste om meer loten te verkopen. Er werd immers achter de schermen miljoenen lotnummers aan de verkochte lotnummers toegevoegd die echter nooit verkocht waren. Volgens de Staatsloterij werd dit gedaan om de loterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Naar de mening van de toenmalige minister van Justitie was dit gewoon toegestaan, maar wij hebben aangetoond dat dit wel degelijk verboden is. Een evidente daad van volksverlakkerij door de Staatsloterij.

Wij willen u vragen om bij deze zitting aanwezig te zijn en alvast te noteren in uw agenda. Het is uiteraard niet verplicht om aanwezig te zijn, maar wel zeer gewenst.

Staat der Nederlanden staat garant voor de schadevergoeding

Goed nieuws voor u! Wij hebben vertrouwelijke documenten in handen waarin letterlijk wordt gemeld dat de Staat garant staat voor de schadevergoeding die aan u betaald moet worden! Diezelfde schadevergoeding dus die de Staatsloterij samen met De Telegraaf ontkent. De Staatsloterij doet alsof zij slechts een eigen vermogen heeft van 30 miljoen euro bij een claim van 380 miljoen euro, alleen met als doelstelling om goedkoop te kunnen schikken. Dat is dus opnieuw pure misleiding. Terwijl de Staatsloterij maar al te goed weet dat er een 'oneindige' hoeveelheid geld beschikbaar is voor de schadevergoeding. De Staatsloterij dient dus, net als bij een bedrogen deelnemer gebeurd is, uw inleg volledig terug te betalen.Hetze

Sinds wij in 2013 gewonnen hebben van de Staatsloterij zijn wij verwikkeld geraakt in een groot aantal andere procedures. Procedures gebaseerd op jaloezie, afgunst en rancune. Rechtszaken waarbij corrupte partijen als de Staat en een aantal 'zakenlieden' samen met een rechter de claim trachten over te nemen. En daarbij gesteund door De Telegraaf die tegelijkertijd een oneindige stroom aan lasterlijke berichten verspreidt. Normaal gesproken zouden zulke personen strafrechtelijk vervolgd worden, maar hier heeft het OM direct nadat de politie het een en ander ging onderzoeken verder onderzoek en vervolging tegengehouden.

Zoals u wellicht in de media heeft gehoord tracht nu ditzelfde OM samen met het ministerie van Financiën onder de te betalen schadevergoeding van 380 miljoen euro uit te komen. Niets schuwen deze ministeries en de daarbij werkzame ambtenaren, inclusief het afstemmen van publicaties met De Telegraaf.

De Staat stelt zich zelfs op het standpunt dat wij nog een half miljoen btw zouden moeten betalen. Echter, wij krijgen nog een half miljoen btw van de Staat! Want volgens de staatssecretaris van Financiën is bij collectieve juridische acties geen btw verschuldigd. Ook de door de Staatsloterij gefinancierde Stichting Staatsloterijschadeclaim, die de trekking met de paar 'gratis staatsloten' heeft georganiseerd, betaalt geen btw. Dat gebeurt eveneens bij andere partijen in collectieve juridische acties. Voor ons geldt bovendien dat er niets gedaan is vanuit Nederland.

Verder is er in 2014 en begin 2015 een opdracht uitbesteed om de klantadministratie up-to-date te maken en een nieuwe machtiging op te halen voor een vast bedrag van 15 euro per dossier. Na uitvoering bleek dit echter minder te kosten, maar dat maakt die prijs natuurlijk niet onrechtmatig; het is gewoon een zakelijke prijs en transactie. De Staatsloterij betaalt zelf plusminus 15 euro aan een call center per klantcontact. De FIOD denkt dat het geld van die transactie van Stichting Loterijverlies afkomstig zou zijn en wij daarmee het zogenoemde uitkeringsverbod geschonden zouden hebben. Door de Belastingdienst en door 6 andere rechters is geoordeeld dat er geen enkele euro van de Stichting is en dat handelen in strijd met het uitkeringsverbod niet aan de orde is. Ook deze aantijging is dus onrechtmatig en pure laster.

Wij willen u dan ook waarschuwen tegen de fake news publicaties van vooral de FIOD en De Telegraaf en u er op attent maken dat deze 'overheidsinstanties' een crimineel spel spelen over onze rug om u geen schade uit te hoeven betalen. Maar de Staat en de Staatsloterij weten maar al te goed dat wij u niet laten afschepen met een fooi.

Meer nieuws
Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. Kijk daarvoor op www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de rechtszaak.


Contact
Meer informatie dan in deze nieuwsbrief staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.

Tot de volgende nieuwsbrief!


Team Loterijverlies
 

 

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus