Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Ernstige waarschuwing omtrent handelen Telegraaf - Bart Mos

 
Hierbij willen wij u waarschuwen voor Bart Mos, TMG alsmede Paul Jansen. Zij maken zich schuldig aan een groot aantal journalist onwaardige feiten betreffende het verspreiden van onjuiste zaken alsook het optreden voor de Staat en de Staatsloterij. De Telegraaf tracht vooral en met name bij monde van Bart Mos de claim van bijna 200.000 deelnemers kapot te schrijven alsmede de organisatie daarachter. Mos geeft het een en ander ook toe en noemt dat smaad. Van smaad is geen sprake, maar het zijn wel feiten die men moet weten medeomdat de claim en de zaken daar omheen van algemeen belang zijn. 
 
Een korte opsomming van feiten waar voorgenoemden zich schuldig aan maken:
 • Mos die een door hem of een ander bewerkte mail verspreidt met dreigementen alsof dat door Loterijverlies zo geschreven is. Hetgeen dus niet zo is.
 • Het verspreiden van doodsbedreiging wat nooit heeft plaatsgevonden (zeer ernstige beschuldiging van een delict waar zelfs voorlopige hechtenis op is toegestaan). TMG weigert dit valse nieuws te verwijderen tot de dag van vandaag.
 • Allerminst onafhankelijk opereren. Denk bijvoorbeeld aan het communiceren van ‘journalist’ Bart Mos van teksten als ‘#trapernietin’ en dergelijke.
 • Het publiceren van een foto van een fotograaf die over 2 hekken bij mijn privé woning is geklommen en vanaf daar foto’s heeft gemaakt.
 • Meest bizar is nog dat Mos een oproep heeft gedaan van zogenaamd boze deelnemers. Terwijl die ‘boze deelnemers’ het bedrijf Liesker Procesfinanciering B.V. en daaraan gelieerde personen betreft. Nota bene is een aan dit kantoor verbonden persoon de heer Van den Emster, die rechter is en toegewezen werd als ‘onafhankelijk bestuurder’ bij Stichting Loterijverlies.nl. Terwijl Van den Emster werkt op het kantoor van Liesker en al jaren zaken doet met Liesker. Zie bijgaand voor de volledige omschrijving van de ontmaskering. Het NRC vermeldt in oktober 2016:

  De zoektocht van NRC naar het brein achter de juridische strijd tegen Roet loopt stuk op een muur van tegenstrijdige verklaringen. Oprichter Chris Liesker van Liesker Procesfinanciering zegt aan de telefoon dat het zaadje is geplant door een oude advocatenkennis van hem uit Breda: Hans van Manen. „Die heeft mij vanwege alle publiciteit over Loterijverlies gevraagd of ik daar niets aan kon doen.”
  Vervolgens benaderde Liesker advocaat Bos. En nadat die in De Telegraaf had verteld over de „boze deelnemers”, meldden zich ook pas daadwerkelijk de andere boze deelnemers om zich bij het proces aan te sluiten.
 • Voorts belde Mos voormalig werknemers van Loterijverlies op.
 • Mos vermeldde voorts dat Loterijverlies weg zou gaan bij ING Bank op 23 juni 2016. Dat terwijl niemand behalve ING wist dat Loterijverlies daar weg zou gaan. Het kan niet anders dan dat Mos deze informatie heeft gekregen van personen die hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden.
 • Het afstemmen van persberichten met de Staat en de Staatsloterij.
 • Mos die meerdere malen publiceerde dat advocaat Hendrik Jan Bos, waarmee Mos samenwerkt, Loterijverlies vergelijkt met de Hells Angels.
 • Mos die doelbewust nergens schrijft ofwel heeft geschreven over de hoedanigheid van Van den Emster en door Van den Emster benoemde zaken ‘als de waarheid tracht neer te zetten’, hetgeen volkomen onjuist is.
 • Mos die is bedankt door de Staatsloterij voor de samenwerking met hem (om de claim/ Loterijverlies/ Roet kapot te schrijven).
 • Mos die stelt dat Roet een watje is die zijn medicijnen zou moeten slikken.
 • Mos die publiceert dat Roet een cameraploeg van EenVandaag zou hebben bedreigd, hetgeen zeker niet het geval is.
 • De Telegraaf die andere foto’s publiceert dan de ware foto’s. Bijvoorbeeld een ander vervallen pand wordt gecommuniceerd in plaats van een statig mooi gebouw.
 • De Telegraaf beeldt paginagroot Roet af met zijn krukken voor zijn ogen en teksten als dat geld van de Stichting weg zou zijn. Terwijl de Stichting Loterijverlies.nl nooit enige euro heeft ofwel heeft gehad en Loterijverlies.nl B.V. de initiatiefnemer en partij is met het economische procesrisico. Voorts zijn vrijwel géén deelnemers meer deelnemer bij Stichting Loterijverlies.nl en is het altijd Loterijverlies.nl B.V. waar juist wel alle deelnemers klant van zijn. De deelnemers hebben daarvoor zelfs veelal documenten ontvangen waaruit blijkt dat Loterijverlies.nl B.V. de rechthebbende is. Voorts kwam Staatsloterij zelfs met jaarstukken van Loterijverlies.nl B.V. op de proppen. Van meet af aan is de collectieve actie geïnitieerd en geregisseerd door Loterijverlies.nl B.V. en dus niet door de Stichting. De corrupte actie tegenover Stichting Loterijverlies.nl door Liesker Procesfinanciering en rechter Van den Emster waar Mos, Jansen en TMG actief aan mee hebben gewerkt, heeft inmiddels minstens 2,5 jaar vertraging gekost alsmede de daarmee gepaard gaande zeer hoge kosten voor het in tact houden van een apparaat voor 200.000 deelnemers. De rechterlijke macht sluit tot heden bewust haar ogen voor het een en ander en stelt absoluut niet de belangen van de bedrogen deelnemers in dat opzicht centraal. De rechterlijke macht besteedt tot heden doelbewust geen aandacht aan de hoedanigheid van Van den Emster. Op onze site treft u nog een groot aantal feitelijke nieuwsberichten ter onderbouwing aan onder de kop nieuws.
 
 

 

Aanmelden
 • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
 • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus