Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Deelnemers Loterijverlies woedend op rechters Staatsloterij

29 juli 2023 - De rechters die actieve bemoeienis hebben met het dossier Loterijverlies blijken almaar partijdiger en afhankelijker te zijn, waarbij de 'rechtspraak' steeds meer het mantra heeft van het toedekken van jarenlang bedrog door de Staat dan dat van daadwerkelijk onafhankelijke rechtspraak sprake is. Nota bene heeft de Staatsloterij nog in het jaar 2000 vermeld dat' betrouwbaarheid een cruciale rol speelt. Loven wij een miljoen gulden uit, dan krijgt de winnaar ook een miljoen gulden in handen. Voor ons geldt dat als een vanzelfsprekendheid. Vandaar dat wij onze prijzen vrij van kansspelbelasting aanbieden. En dus ook uibetalen’.  Ondanks dit ging Staatsloterij prijzen trekken over bijvoorbeeld 18 miljoen nooit verkochte nummers waar er 3 miljoen lotnummers waren verkocht die wel gevallen waren. Op die manier is honderden miljoenen nooit uitgekeerd.

 

Na de ontmaskering door Loterijverlies van de voormalig rechtersbaas Van den Emster had de hoogste baas van de rechterlijke macht, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, beter moeten weten maar niets is minder waar. Van den Emster bleek namelijk als zogenaamd onafhankelijk onderzoeker te werken op het kantoor dat diezelfde zaak tegen Loterijverlies financierde, en bovendien werd gedekt door de rechtbank Noord-Holland. De procureur-generaal vond dit allemaal prima; kennelijk heb je als rechter en rechterlijke macht corrupte privileges om de boel te beduvelen, zolang het daarbij maar om staatsbelangen gaat.

 

Het gedrag van de 'rechtelijke macht' wordt ook nog eens steeds onacceptabeler. Door advocaten ingestuurde antwoorden en argumenten worden op één hoop gegooid door rechters die stellen dat uit de aangevoerde argumenten niet blijkt dat iemand bijvoorbeeld misleid zou zijn. Waarom dan niet? Dit is een argumentatie die logischerwijs niet klopt. Het gaat immers om zeer goede argumenten die in andere zaken altijd doel troffen, denk bijvoorbeeld aan de bescherming van de consument tegen misleidende bedrijven. Door met zulke algemene bewoordingen argumenten af te wijzen kan je natuurlijk verder niks mee, omdat het onbegrijpelijk is.

 

De 'rechterlijke macht' die op kosten van de Staat 'uitspraken' doet, liet verder weten dat wanneer je zou hebben meegedaan aan de Staatsloterij na de periode van bedrog je misschien wel geen recht hebt op een vergoeding. Maar waarom dan niet? Als x door y bedrogen is en ze besluiten verder nog zaken met elkaar te doen, dan betekent dat natuurlijk niet dat je bent afgekocht. Dat is net zoiets als het doorrijden met een auto met sjoemelsoftware waarbij je aldus de rechterlijke macht niet je recht op schadevergoeding zou hebben verspeeld. De ‘rechterlijke macht’ meet overduidelijk met twee maten.

 

Verder vindt de 'rechterlijke macht' dat Loterijverlies 2 euro belasting moet betalen voor elke binnengekomen euro bij Loterijverlies. Oftewel 200 procent belasting terwijl na aftrek van kosten er zelfs niets overblijft. Concreet: 15 miljoen euro belasting betalen over een opbrengst van 7,5 miljoen euro. Rechters die dit oordelen zijn natuurlijk in feite geen rechter, maar hoedanigheden van de staatskas die Loterijverlies kapot willen maken. Nota bene deelt de staatssecretaris van Financiën zelfs het oordeel van Loterijverlies daarover. Wanneer het om staatsbelangen gaat, dan ben je een roepende in de woestijn bij de rechterlijke macht. Dit heeft het volk ook al ondervonden met de toeslagenaffaire. Zie het bijvoorbeeld als volgt: 99 personen ofwel argumenten geven aan dat x de waarheid is, maar 1 persoon geeft een ander argument. De waarheid is dan vervolgens aldus de rechterlijke macht dat ene standpunt wat ‘toevalligerwijs’ overeenkomt met het standpunt van de Staat.

 

Verder weten corrupte rechters van de rechtbank Overijssel dat de initiatiefnemer van Loterijverlies op basis van vals bewijs veroordeeld is, maar dat interesseert die Staatsloterijrechters helemaal niks omdat het wel en wee van de overheid en daaraan gelieerde ambtenaren, die als bedriegers hebben gehandeld, kennelijk belangrijker is dan rechtvaardigheid, aldus Loterijverlies. Loterijverlies begrijpt overigens niet wat rechters bezield die een broertje dood hebben aan de waarheid. Als je de waarheid niks interesseert en het blijkbaar prima vindt dat ambtenaren de boel hebben vervalst, dan leef je in een bananenrepubliek. Veel klanten van Loterijverlies spreken inmiddels over corruptie, zijn boos en laten aan Loterijverlies weten dat zij graag zien dat Loterijverlies tot het bittere einde doorgaat.

 

De rechterlijke macht doet zich tevens voor als het heilige - en eerlijke - boontje maar degenen die zich daadwerkelijk verdiepen in de lopende kwesties en er echt verstand van hebben - dus geen b-advocaten die voor de vuist weg een populistisch standpunt geven - weten wel beter.

 

Het wordt de hoogste tijd dat er rechters met ruggengraat opstaan binnen de rechterlijke macht en hun collega's gaan corrigeren. Anders wordt het tijd om zogenaamde waarheidsvinders met verve aan te pakken door middel van legale middelen. Het rechtssysteem is er namelijk niet voor bedoeld om tegenstanders van de Staat uit te schakelen en murw te procederen ten faveure van de Staatskas.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus