Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Corrupte rechters gedagvaard

Corrupte rechters gedagvaard

 

December 2022 Dat er corrupte rechters zijn die samenwerken met andere partijen om geld van ons proberen te stelen hebben wij eerder al aangetoond. Nu zou je denken dat het daarmee is afgelopen, maar niets is minder waar. Deze week zijn diverse rechters gedagvaard vanwege het doelbewust ten gronde willen richten van Loterijverlies en haar initiatiefnemer Ferdy Roet op basis van tal van nieuwe feiten die absoluut het daglicht niet kunnen verdragen en de komende week zullen nog meer rechters worden gedagvaard.

 

Nieuw dieptepunt is dat zo’n 13 miljoen euro aan de Staat moet worden betaald over nooit genoten inkomsten of winst. Terwijl die rechters op basis van jurisprudentie, die hun letterlijk is overlegd, weten dat dit niet verschuldigd is. De rechters zijn zich er zelfs van bewust dat zij gebruik maken van vals bewijs dat door de Staat is aangereikt. Nota bene werd vorig jaar nog door de Hoge Raad bepaald dat enkel over daadwerkelijk genoten inkomsten belasting mag worden geheven. Verder baseren verschillende rechters zich opzettelijk op een uitspraak waarvan zij weten dat die op basis van vals bewijs tot stand is gekomen met een domme verwijzing naar die uitspraak. Terwijl de Hoge Raad heeft bepaald dat wel degelijk naar het valse bewijs  van de autoriteiten moet worden gekeken. Deze rechters handelen dan ook opzettelijk en in het normale bedrijfsleven zou een dergelijk vonnis al snel worden aangemerkt als valsheid in geschrifte omdat de opsteller weet dat het onjuist is. Deze rechters denken de dans te kunnen ontspringen en zich te kunnen verschuilen in de ivoren toren waarin zij leven. Dat kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

 

De rechtspraak is steeds meer een een-tweetje tussen autoriteiten en rechtspraak. Rechters volgen tegen beter weten in de autoriteiten en proberen op die manier de Staat te bevoordelen. Diep ongeluk van burgers nemen zij op de koop toe. De man die eerder jarenlange misleiding door de Staatsloterij aantoonde zegt dat hij zich geen moment langer nog voor de gek te laat houden. Opzettelijk mensen kapot maken is ongehoord en onacceptabel, aldus Roet.

 

De ‘rechters’ hebben bepaald dat wanneer er niet betaald wordt gevangenisstraf kan volgen, ondanks het feit dat zij weten dat zo’n exorbitant bedrag nooit betaald kan worden en zelfs niet verschuldigd is. “Zij zijn werkelijk de schaamte voorbij en worden daarom nu in persoon gedagvaard”, aldus Loterijverlies. “Wat zij doen valt juridisch niet meer te duiden en strookt niet met de waarheid. Zij doen er alles aan om ons opzettelijk en op een geraffineerde manier kapot te maken. Duidelijk is ook dat de rechterlijke macht helemaal niks heeft geleerd van de toeslagenaffaire omdat de rechterlijke macht de autoriteiten volgt terwijl zij weet dat er sprake is van vals bewijs en de werkelijke feiten en het recht anders liggen.

 

Aldus doen zij opzettelijk en in strijd met de waarheid uitspraken. Die rechters zijn daar al eerder op gewezen. “Zij zijn het niet waard om rechter te zijn en maken misbruik van hun sociale positie. Waar op school kinderen gepest worden, zo pesten rechters blijkbaar burgers met doortrapte spelletjes”, oordeelt Loterijverlies. Het vreselijke van de wijze waarop zij dit gedrag vertonen is dat het op een doortrapte en berekende wijze gaat. Zij weten namelijk dondersgoed dat hun redenaties niet kloppen en bovendien niet waar zijn, maar door het op een bepaalde manier weer te geven – zoals het strikt formeel volgen van regeltjes – lijkt het op een soort van oprechtheid. Omdat die rechters uitdrukkelijk en meerdere keren gewezen zijn op niet weerlegbare jurisprudentie van de Hoge Raad, maar ook feiten die zij domweg negeren in dat kader, is duidelijk dat er met opzet wordt gehandeld.

 

Asociaal gedrag

Niet alleen voorgaand gedrag maar ook puur asociaal gedrag wordt door rechters vertoond. Zo werd initiatiefnemer Ferdy Roet door een rechter-commissaris een oplichter genoemd op basis van vals bewijs en blijkbaar niet weet hoe op een ordentelijke manier om te gaan met de macht die hij als rechter heeft.  Kennelijk is deze rechter zelf een oplichter vermoedt Roet, omdat hij vals bewijs gebruikt heeft. Dat een rechter zich als een dergelijke aso gedraagt, is ongehoord en ongekend. Inmiddels heeft een rechter, die blijkbaar niet met zijn eigen gedrag kan leven, zelfs een brief aan Loterijverlies gestuurd dat hij nooit meer een zaak van Loterijverlies zal behandelen. Deze rechter zullen wij geen dagvaarding sturen, maar wij kunnen u berichten, zonder verdere uitleg te geven, dat dit gedrag, als understatement, alles behalve normaal is.

 

Tevens was er een rechter die machtiging gaf om een auto te verkopen voor een schuld die allerminst vaststond en vaststaat. In de jurisprudentie is vastgesteld dat wanneer je hetzelfde bedrag biedt om die verkoop te voorkomen daar op moet worden ingegaan. Die jurisprudentie en dat bod waren aangegeven, ondanks dat mocht de auto van die rechter verkocht worden. Zij wist echter dat wat zij deed niet juist was. In een andere zaak zei dezelfde rechter dat er geen begin aan bewijs was tijdens een kort geding. Echter: een dag daarvoor was er een stuk van plusminus 80 pagina’s gestuurd met zeer gedetailleerd bewijs. De media meldden in die zaak dat er geen greintje bewijs was omdat die rechter dat zei en zo werden meerdere personen onterecht als misleiders geframed. De waarheid van wat die rechter zei is echter een farce.

 

Coronaprotestpartijen zijn gestopt, Loterijverlies gaat door

Loterijverlies ziet het als zeer herkenbaar waar bestrijders van de vrijheidsbeperkende maatregelen als advocaat Bart Maes en Viruswaarheid met hun activiteiten keihard zijn en worden tegengewerkt door de rechterlijke macht. De eerlijke kans ontbreekt om vermeende onrechtvaardigheid aan te pakken. Rechters zoeken immers naar het gelijk van de Staat in plaats van dat van de burger. Waar voorgenoemden hun spullen hebben ingepakt als behartiger van belangen zal Loterijverlies spijkerhard gaan terugvechten en dat is hard nodig omdat er te veel rechters zijn die een loopje nemen met het recht en de waarheidsvinding. De toeslagenaffaire is niet een op zichzelf staand probleem waarbij in grove mate rechten zijn geschonden. Dit is iets veel breder binnen de rechtspraak én daar waar het gaat om grote staatsbelangen neemt de objectiviteit van rechters steeds verder af, leert de ervaring. Nog steeds probeert de rechterlijke macht namelijk haar eigen wangedrag in de doofpot te stoppen en nog erger: de rechterlijke macht zet haar eigen wangedrag gewoon voort.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus