Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

CDA zet Kamervragen in als ongeoorloofd wapen voor belangenbehartiging

 

CDA zet Kamervragen in als ongeoorloofd wapen voor belangenbehartiging

25 januari 2021 - Wie dacht dat Ferdy Roet inmiddels gestopt is met het blootleggen van corruptie bij de Staatsloterij, de Belastingdienst en De Telegraaf heeft het mis. Na lange, intensieve en diepgaande onderzoeken is er wéér corruptie aan het licht gekomen. Ditmaal heeft Tweede Kamerlid Chris van Dam – bekend van zijn rapport van de toeslagenaffaire – Kamervragen gesteld over het initiatief Coronaverlies van Ferdy Roet. Dat is echter alleen maar gedaan om de belangen van Rutger Ploum, de partijvoorzitter van het CDA, en Liesker (procesfinanciering) te behartigen. Ploum blijkt namelijk ook een advocatenkantoor te hebben en dat advocatenkantoor wil procederen tegen de Nederlandse Loterij, maar alleen waar het gaat om klanten van Loterijverlies.nl B.V. van Ferdy Roet. Aldus is Ploum, die honderden euro’s per uur rekent, er samen met Liesker op uit om hun zakken te vullen over de rug van de inspanningen van Ferdy Roet van Loterijverlies.nl B.V. Daarbij zijn door CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam voor zijn partijgenoot Rutger Ploum Kamervragen gesteld met als doelstelling Roet zwart te maken en daar Liesker en Ploum uiteindelijk financieel beter van te laten worden.  

 

Dat daar tevens directe lijnen liggen met, hoe kan het ook anders, Bart Mos van De Telegraaf wordt onmiskenbaar duidelijk door het feit dat Mos daarover publiceert nog voordat er ook maar enige publicatie van de betreffende Kamervragen op een website als tweedekamer.nl is te vinden. 

 

Op 19 maart werd nog met veel bombarie de samenwerking tussen Chris en Sara Liesker en Ploum gepubliceerd. Al op 31 maart werden door deze Chris van Dam Kamervragen gesteld om Ploum en Chris en Sara Liesker op hun wenken te bedienen door Kamervragen in te zetten als wapen. Waar wellicht iedereen het idee had dat Chris van Dam, gezien zijn rol in de toeslagenaffaire, een integer persoon zou zijn komt dus van een koude kermis thuis. Aan Van Dam is nog gevraagd of hij het normaal vindt dat een Kamerlid vooraf contact heeft met de partijvoorzitter (Ploum) in het geval van de Kamervragen omtrent het Coronaverlies initiatief. Van Dam laat daarop weten niet verder met Loterijverlies daarover in gesprek te willen gaan. ‘Wanneer je naar de inhoud van de Kamervragen kijkt dan kan je daaruit opmaken dat die ook duidelijk bedoeld waren tot pure inhoudsloze zwartmakerij’, aldus Ferdy Roet. 

 

Chris en Sara Liesker betalen anderen om zwartmakerij te verspreiden voor eigen financiële belangen 

Chris en Sara Liesker of door hun gefinancierde clubs betalen mensen als Rutger Ploum van het CDA en Quotenet om zichzelf te verrijken door anderen daarvoor te betalen. Dit doen Sara en Chris Liesker om vervolgens te proberen de claim van Loterijverlies.nl B.V., waarvan Ferdy Roet enig aandeelhouder is, over te nemen.

 

De rechtbank Noord-Holland heeft nota bene nog op 23 maart 2017 geoordeeld dat Liesker niks te maken mag hebben met door de Staatsloterij bedrogen spelers, maar dat weerhoudt Liesker er niet van toch door te gaan.

 

De corruptie van deze Chris en Sara Liesker gaat zover dat zij zelfs een rechter hebben overgehaald om een rapport te schrijven waaruit wanbeleid zou moeten blijken. Waar die corrupte rechter (Van den Emster) en Liesker aan voorbij zijn gegaan is dat Van den Emster in een verhoor heeft verklaard helemaal geen conclusies te kunnen trekken omdat hij daar geen informatie over had. Zodoende heeft deze rechter zich niet alleen schuldig gemaakt aan poging tot bedrog. Hij heeft immers niet zijn daadwerkelijke hoedanigheid aangegeven als werkzaam te zijn op het kantoor van Liesker en daarmee al jarenlang een relatie te hebben. Verder had hij helemaal geen informatie ter beschikking waaruit wanbeleid zou kunnen blijken. Dus was Van den Emster helemaal geen onafhankelijk onderzoeker, maar een bedrieger die werkte in dienst van de georkestreerde en door Liesker gefinancierde rechtszaak. ‘Die rechtszaak was voor niets anders bedoeld dan op enig moment de portemonnee van de intens gemene Sara en Chris Liesker te vullen door mij persoonlijk en mijn bedrijf zwart te maken. Dat een advocatenkantoor als Van Benthem & Van Keulen met dergelijke lui als Chris en Sara Liesker samen wil werken, kan niet anders worden gekwalificeerd dan in strijd met de goede zeden’, aldus Ferdy Roet. 

 

Er zijn voorts zware vermoedens dat Liesker destijds gevoed is door de Staatsloterij. De Staatsloterij schreef ook voor de ontmaskering al dat er rechtszaken waren aangespannen tegen het bestuur van Loterijverlies die ‘formeel door deelnemers waren ingestoken’. Het is zeer opmerkelijk dat de Staatsloterij met woorden spreekt als ‘formeel aangespannen door deelnemers’. Blijkbaar is dat materieel gezien niet het geval en dat blijkt ook al uit een artikel in de NRC waarin heeft gestaan dat er helemaal geen boze deelnemers waren zoals Bart Mos van De Telegraaf nog schreef. De gehele zaak was een opzet van Chris Liesker en zijn dochter Sara Liesker om over de rug van Ferdy Roet proberen zichzelf te verrijken en dat proberen te bewerkstelligen door middel van zwartmakerij.

 

De Staatsloterij heeft ook al in 2018 tijdens een zitting niet ontkend dat zij dat gedaan heeft, wat natuurlijk een teken aan de wand is. Zo zal het Loterijverlies niks verbazen wanneer de Staatsloterij dit soort zaken heeft geïnitieerd puur om onrust te veroorzaken. De tentakels van de woordvoerder van de Staatsloterij (Jan Driessen) - en tevens persoonlijke vriend van Mark Rutte - reiken voorts dusdanig ver dat Jan Driessen direct contacten onderhoudt in de kwestie met het ministerie van Financiën. Volgens Loterijverlies zal er nooit een fatsoenlijke buitengerechtelijke oplossing komen zolang deze Jan Driessen betrokken is bij de gang van zaken. Jan Driessen zat zelfs aan de onderhandelingstafel. Het enige wat Jan Driessen wilde is een gratis loterij terwijl de schade bestaat uit de inleggelden, rente en kosten aldus het gerechtshof Den Bosch.

 

Deze Sara en Chris Liesker zijn zodanig laag bij de grond dat hij zelfs Quote heeft gevoed om een artikel te schrijven waarbij Ferdy Roet zwart moest worden gemaakt én Liesker met de voor Quote kenbare louche praktijken opgehemeld moest worden. Uit stukken in handen van Loterijverlies blijkt verder dat de redactie van Quote tegen betaling artikelen schrijft en publiceert. Jeroen Molenaar van Quote loog daarover nog tegen Loterijverlies door leugens op te hangen als dat de redactie van Quote volledig onafhankelijk is. Dit blijkt dus één grote farce te zijn.

 

Quote gaat daarbij zover dat zij zelfs spreekt van doodsbedreigingen. Deze pure laster, die is geïnstigeerd door de tevens door Liesker betaalde advocaat Hendrik Jan Bos, is eveneens van een ongeëvenaard laag niveau. Moet u zich voorstellen als lezer: Quote publiceert dat er doodsbedreigingen aan het adres van Hendrik Jan Bos zijn gedaan zónder enige vorm van hoor en wederhoor. Aangezien Quote nauwe banden onderhoudt met Liesker kan elke zakenman die het niet zo nauw neemt met ethische normen blijkbaar door Quote de meest verschrikkelijke aantijgingen laten publiceren. ‘Niet voor niets liggen natuurlijk verschillende mensen overhoop met Quote, omdat het een belachelijk stuk oud papier is dat het überhaupt niet waard is om bij het oud papier te liggen’, aldus een ziedende Ferdy Roet. 

 

‘Met dergelijke schijnheilige acties zullen Chris en Sara Liesker ongetwijfeld veelal wegkomen bij de middelmaat, maar niet als ze Loterijverlies op de korrel gaan nemen’, voegt een inmiddels furieuze Roet daaraan toe. 

 

Huurders die gedwongen deuren moeten sluiten 

Van Dam stelde onder meer vragen of Roet een financieel slaatje wilde slaan uit de coronacrisis. Roet bood namelijk ondernemers aan om mede op basis van no cure, no pay hun huur stop te zetten of terug te eisen, bijvoorbeeld voor horecaondernemers. Gezien enerzijds de Kamervragen en anderzijds dat Roet weigert om in negativiteit zijn werk te verrichten, is hij met zijn initiatief  gestopt. Uit inmiddels een veelheid aan gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl blijkt dat Roet het volkomen goed had gezien. Chris van Dam heeft door het stellen van die Kamervragen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor huurders om de veelal aanzienlijke huur stop te zetten of terug te vorderen wanneer zij gedwongen werden tot het sluiten van de deuren vanwege de coronamaatregelen. Uit antwoord op die Kamervragen blijkt uiteraard dat er niks mis was met de betreffende actie.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus