Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Bart Mos: de ultieme spreekbuis van corruptie

Bart Mos: de ultieme spreekbuis van corruptie

 

Dat Bart Mos, journalist van De Telegraaf, dikke vriendjes is met onder andere Liesker advocaat Hendrik Jan Bos, de FIOD én de Staatsloterij is publiekelijk bekend. Over hen  heeft Bart Mos diverse ophemelende artikelen geschreven en is hij op het kantoor van de FIOD en dat van de Staatsloterij meerdere malen verschenen om de directieleden zogenaamd te interviewen met als enige doelstelling lovende artikelen te schrijven zonder daadwerkelijk kritische vragen te stellen. Bart Mos wordt door Loterijverlies daarom ook wel de Mohammed Saïd al-Sahaf  van de Staatsloterij en de FIOD genoemd.

 

Mohammed Saïd al-Sahaf was de woordvoerder en spindoctor in de tweede Irak oorlog die maar bleef verkondigen dat het allemaal prima ging ook al was vrijwel het hele land bezet. Toen de Amerikaanse tanks Bagdad binnenreden berichtte Mohammed Saïd al-Sahaf  nog steeds met volle overtuiging dat de strijd voor het Iraakse regime voorspoedig verliep. Hierdoor werd hij een cultfiguur als archetype van de aperte leugenaar. Zoals Mos dus ook is.

 

Daarnaast zijn er in de loop van de tijd substantiële bedragen door de Staatsloterij overgemaakt aan De Telegraaf onder de noemer van ‘adverteren’ en is de Staatsloterij één van de grotere adverteerders van De Telegraaf. Ook al staat het water de FIOD en de Staatsloterij aan de lippen, nog steeds blijft Bart Mos verkondigen dat het allemaal prima gaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het jarenlange bedrog dat door de Staatsloterij is gepleegd in de periode 2000 tot en met 2007.

 

Dat verschillende overheidsorganisaties niet zuiver op de graat zijn is inmiddels een gegeven. En dat er rechters zijn die ook niet oprecht zijn maar gedekt worden door zelfs de Hoge Raad, is Loterijverlies ondertussen ook bekend. Zo werkte de door Loterijverlies betrapte rechter Van den Emster als zogenaamd onafhankelijk en onpartijdig onderzoeker op het kantoor van Liesker Procesfinanciering dat diezelfde zaak financierde en werkte  niet veel later rechter mr. Voorn van de rechtbank Middelburg fulltime bij diezelfde Liesker om te proberen de claim van Loterijverlies en Ferdy Roet af te pakken. De procureur-generaal van de Hoge Raad vond het gedrag allemaal prima en heeft geen sancties ingesteld tegenover Van den Emster omdat hij dit zou hebben gedaan als privépersoon. Saillant detail is dat diezelfde Van den Emster als rechterbaas van o.a. de Raad voor de rechtspraak verschillende rechters heeft geschorst, juist vanwege redenen in de privésfeer.

 

In een recente rechtszaak tegen de directie van Loterijverlies las rechter Melaard een citaat voor als zogenaamd citaat van mr. Roet en deed alsof Roet dat gezegd had. Maar het was helemaal geen citaat van Roet. Het was namelijk een passage van een consultant werkzaam voor Loterijverlies. Terwijl Melaard dat stuk voorlas keek hij niet naar mr. Roet, zoals je wel zou mogen verwachten, maar direct naar Bart Mos. Volgens Loterijverlies wilde Melaard daarmee een wit voetje halen bij Bart Mos zodat die dat valse citaat, dat dus helemaal niet van Roet was, kon opschrijven zodat Bart Mos dat in een artikel zou kunnen verwerken. Nota bene werden Melaard en zijn collega-rechters er meteen door Roet op gewezen dat helemaal geen woorden van mr. Roet waren. Ondanks dat Melaard c.s. dat wiste valt dat niet terug te lezen in het door hun gewezen vonnis op basis van vals bewijs, waarover nu meer.

 

Bart Mos blijft doen alsof het vonnis niet op valse gronden is, maar Bart Mos zou inmiddels beter moeten weten aangezien hij er op gewezen is dat het vonnis op foutieve gronden gebaseerd is. Het kan nooit zo zijn dat een vonnis van een rechter als een echt en onvervalst vonnis kan worden voorgedaan door een partij als die partij weet of zou moeten weten dat het door middel van bedrog tot stand is gekomen. En dat is nu juist het geval! De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 7 plaatsen mails achtergehouden en weggehaald en gedaan alsof een mail zou weergeven dat Roet bekend was dat een opdracht bij voorbaat weinig werk zou zijn en kosten met zich zou meebrengen. Die mail ging echter over de werkzaamheden met betrekking tot een bepaald recht op mogelijke winst en heeft helemaal niets van doen met de opdracht tot het updaten van de administratie en het ophalen van een nieuwe machtiging. Het feit dat Bart Mos hier helemaal niks over publiceert en überhaupt niet in geïnteresseerd is bewijst wederom dat hij de grootste spreekbuis van corruptie is.

 

Lees hier meer: https://www.loterijverlies.nl/Rechtbank-Openbaar-Ministerie-gebruikten-vals-bewijs-Ferdy-Roet-veroordelen

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus