Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Bart Mos en Jan Driessen vormen samen gevaarlijk duo

Bart Mos en Jan Driessen vormen samen gevaarlijk duo

18 januari 2021 - Dat de moraal van Bart Mos van De Telegraaf op een onbeschrijfelijk laag niveau ligt heeft Loterijverlies inmiddels maar al te vaak aangetoond. Op de website van loterijverlies.nl onder ‘nieuws’ staan daar voldoende berichten over. Denk daarbij aan het gegeven dat hij volledig gekocht is door de Staatsloterij, één van de grote adverteerders van De Telegraaf. In mei 2016 heeft Loterijverlies de hand weten te leggen op een geschenk van de woordvoerder van de Staatsloterij, Jan Driessen, aan Bart Mos waarin Jan Driessen hem bedankt voor de samenwerking. De samenwerking dus tussen de Staatsloterij én De Telegraaf.

Deze Jan Driessen probeert zichzelf op onder meer Twitter te etaleren als een belangrijk persoon door van zichzelf foto's te publiceren met bijvoorbeeld Bill Clinton en zogenaamd gevat commentaar te richten over Trump. Jan Driessen blijkt in werkelijkheid allerminst een net persoon te zijn en geen enkele regel van goed fatsoen in acht te nemen. Zo heeft deze Jan Driessen een PR bureau en voert hij samen met een van zijn belangrijkste opdrachtgevers, de Staatsloterij, om de opponenten van zijn opdrachtgevers strategisch én doelbewust zwart te maken teneinde zijn opdrachtgevers en zichzelf te bevoordelen. Jan Driessen ‘houdt zich ook bezig met het inmiddels failliete Conservatrix, een levensverzekeringsmaatschappij.

Jan Driessen schrijft op basis van ‘inside information’ op 8 december jl. dat De Nederlandsche Bank een scheve papieren werkelijkheid zou hebben geschapen ter zake Conservatrix. Een week later bericht Bart Mos in De Telegraaf - feitelijk de propagandakrant van de opdrachtgevers van Jan Driessen - dat uit zogenaamd geheime stukken zou blijken dat de overname van de inmiddels failliete verzekeraar door DNB te riskant was. Maar wat blijkt: de bron van die geheime stukken is niemand anders dan Jan Driessen die ook in dit dossier, net zoals in dat van de Staatsloterij, Bart Mos voor het karretje heeft gespannen om in De Telegraaf bagger te spuiten.

Jan Driessen en Bart Mos onderhouden ook de nodige contacten met zogenaamd onafhankelijke Tweede Kamerleden, die dan weer op hun beurt Kamervragen gaan stellen. Dit alles wordt uiteindelijk door Jan Driessen gespind voor zijn klanten. Wat dit artikel aantoont is dat niets is wat het lijkt bij Bart Mos en 'zijn' publicaties. In werkelijkheid acteert Bart Mos in opdracht van zijn opdrachtgevers zoals de Staatsloterij met als tussenpersoon Jan Driessen. Dit blijkt tevens uit het feit dat Mos meerdere malen op het kantoor van de Staatsloterij is gesignaleerd. Onder de noemer van persvrijheid is Mos dan ook een ‘hitman’ om te proberen lastige tegenstanders uit te schakelen. Bart Mos is dermate ziekmakend in zijn gedrag dat hij daarbij zelfs compleet heeft gefaket dat er boze klanten van een bedrijf waren om zodoende proberen dit bedrijf in een kwaad daglicht te stellen ten voordele van de opdrachtgever van Jan Driessen. Het erge van dit alles is dat de Staatsloterij van meet af aan wist hoe dit in elkaar stak, maar wel naar hartenlust probeert berichten van deze misleidende Bart Mos in procedures als ‘de waarheid’ naar voren te brengen in ‘publicaties’ die dus gemanipuleerd zijn ten gunste van de opdrachtgever van Jan Driessen zoals in dit geval de Staatsloterij.

Jan Driessen is ook vele malen gespot op de redactie van De Telegraaf samen met Bart Mos en is bovendien gefotografeerd met verschillende andere redactieleden van De Telegraaf. Het gaat zelfs zo ver dat Jan Driessen inmiddels artikelen voor De Telegraaf schrijft die een-op-een geplaatst worden. Sinds 2015 is Jan Driessen ook weer terug bij de Staatsloterij als 'PR man' en vanaf die tijd gooit De Telegraaf alleen maar met modder voor de belangen van de Staatsloterij over haar grootste opponent. De Staatsloterij noemt dit dat Driessen weer terug is op het oude nest. Feitelijk is Jan Driessen weer op het nest om dat te bevuilen en Bart Mos te voeden teneinde de meest gore publicaties de lucht in te slingeren teneinde opponenten zwart te maken. Een journalist heeft zelfs aan Loterijverlies verklaard dat Driessen heeft gezegd dat hij het belachelijk vindt dat een krant aandacht wil besteden aan een zaak, omdat die opponent een door-en-door ‘oplichter’ zou zijn. Driessen ontkent dit laatste desgevraagd.

Driessen is verder dermate manipulatief in zijn werk dat hij tevens contacten onderhoudt met bijvoorbeeld het ministerie van Financiën voor de Staatsloterij en zelfs heeft onderhandeld namens de Staatsloterij met opponenten van de Staatsloterij. Aldus is het voor Loterijverlies duidelijk dat deze Jan Driessen – en persoonlijke vriend van Mark Rutte - iemand is die met vuilspuiterij over de rug van anderen andermans klanten probeert te schofferen teneinde zichzelf en zijn klanten te bevoordelen.

 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus