Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Directeur Staatsloterij aansprakelijk gesteld voor vermindering schuldeiserpositie deelnemers Loterijverlies

Den Haag, 11 november 2015 - Frans van Steenis, de huidig algemeen directeur van de Staatsloterij, is door de Stichting Loterijverlies.nl aansprakelijk gesteld voor het verslechteren van de schuldeiserpositie van Loterijverlies en haar circa 200 duizend deelnemers. Loterijverlies heeft de directeur vanochtend bij deurwaardersexploot aansprakelijk gesteld.

 

De Hoge Raad heeft begin dit jaar geoordeeld dat de Staatsloterij een schadevergoeding dient te voldoen aan de deelnemers van Loterijverlies. In de verklaring voor recht geeft de Hoge Raad aan dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen, die zij tussen 2000 en 2008 heeft gedaan, niet bestaat uit het verlies van de kans op winst die heel klein is, maar uit de kosten van de aankoop van een Staatslot.

 

Reden dat Loterijverlies directeur Van Steenis aansprakelijk heeft gesteld, is dat de Staatsloterij in haar boeken geen voorzieningen heeft opgenomen om de schadevergoeding te kunnen voldoen. Daarnaast werkt Van Steenis mee aan de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto, waar ook staatssecretaris Wiebes actief bij betrokken is. Door de fusie probeert de Staatsloterij bewust haar schuldeisers, te weten Loterijverlies en haar deelnemers, te ontlopen om via constructies de geldstroom te veranderen. Zo wordt geld waarvan de overheid vindt dat het haar toebehoort direct op een aparte rekening gestort buiten het vermogen van de Staatsloterij. Hierdoor verslechtert de schuldeiserpositie van Loterijverlies en van haar deelnemers.

 

In het deurwaardersexploot wordt ook de oud-directie van de Staatsloterij aansprakelijk gesteld. Onder hun leiding zijn tussen 2000 en 2008 immers miljoenen mensen misleid, en misleiding is nu eenmaal bij wet verboden.

 

“Om de positie van alle deelnemers van Loterijverlies te bewaken, moesten we deze actie wel nemen,” stelt advocaat mr. Raaijmakers. “Loterijverlies zal zich te allen tijde hard blijven maken voor een financiële compensatie, ook omdat de Hoge Raad daar duidelijk over is. Indien we er buitengerechtelijk niet uitkomen, dan zijn wij genoodzaakt hardere maatregelen te treffen.”

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus