Loterijverlies.nl B.V. Loterijverlies.nl B.V.

Schikkingsvoorstel niet accepteren

Schikkingsvoorstel niet accepteren

Schikking Staatsloterij
Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord, heeft de Staatsloterij een ‘schikking’ getroffen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim. De Stichting die gelieerd is aan de Staatsloterij zelf. Zoals u bekend zal zijn, heeft het gerechtshof  Den Haag op 28 mei 2013 bepaald dat de schade bestaat uit het aankoopbedrag van de Staatsloten en niet uit bijvoorbeeld een minuscuul kansverschil.

De ‘schikking’ zou neerkomen dat de gemiddelde loterijverlies-deelnemer ongeveer 1,5% krijgt van de schade bij akkoord van de regeling door de totale groep van benadeelden. Het is werkelijk zonde om op deze wijze uw claim van gemiddeld genomen 2.000 euro teniet te doen. Deze schikking is naar ons oordeel een belediging voor u als bedrogen deelnemer en wederom een erkenning van het feit dat de Staatsloterij uw belang niet serieus neemt. Wij zullen dan ook aan de Staatsloterij doorgeven dat deze regeling niet akkoord is en wij met de lopende procedures gewoon doorgaan. Overigens verwachten wij nog volgende maand wederom een soortgelijke uitspraak van het gerechtshof Den Haag in een namens u lopende zaak, waarin naar onze verwachting wederom bepaald zal worden dat u recht heeft op uw geld terug.

 

Welke procedures voeren wij onder meer?

Op dit moment lopen er verschillende procedures, waaronder:

-         Een bodemzaak namens alle deelnemers tegen de Staatsloterij. In deze bodemzaak eisen wij, zoals de Hoge Raad heeft aangegeven, de aankoopbedragen van de Staatsloten terug, inclusief de rente en kosten. Deze zaak staat voor september 2017 voor pleidooi.

-         Ook loopt er een procedure tegen 14 gedaagden, waaronder het ministerie van Financiën, de Nederlandse Loterij, Lotto, de Raad van Commissarissen in persoon, voormalig bestuursleden, alsmede accountantskantoor KPMG om alle schade van de deelnemers op te verhalen. Deze partijen hebben immers geen voorzieningen laten treffen voor de te betalen schade en werken er, elk op hun eigen manier, aan mee om de schuldeiserspositie uit te hollen. Wij zien deze procedure vol vertrouwen tegemoet.

-         Verder loopt er een procedure inzake het besluit van de Autoriteit Consument en Markt, waarbij de fusie tussen Lotto en Staatsloterij is goedgekeurd.

-         Daarnaast loopt er een beroepsprocedure inzake het opgeheven beslag tegen de Staatsloterij die is ingesteld namens een groot deel van de deelnemers.

-         Ten slotte zijn er vrijwel doorlopend nieuwe procedures in voorbereiding. Kijk op onze website om van het laatste nieuws op de hoogte te blijven.


Over Stichting Staatsloterijschadeclaim
De Stichting Staatsloterijschadeclaim die met de Staatsloterij heeft geschikt wordt volledig gefinancierd door de Staatsloterij en personen die deze stichting leiden of mee te maken hebben, zijn ook nog eens nauw verweven met de Staatsloterij.

Zo blijkt bestuurslid Ianika Tzankova, tevens hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, van de Stichting Staatsloterijschadeclaim rechtstreeks afkomstig van het kantoor dat eerder de Staatsloterij bijstond in de rechtszaak tegen Loterijverlies omtrent de misleiding van de winkansen en te winnen prijzen. Verder is Jurjen Lemstra advocaat van de Stichting Staatsloterijschadeclaim. Zijn directe kantoorgenoot en compagnon Flip Wijers heeft nota bene namens de Staatsloterij geprocedeerd tegen Loterijverlies in die rechtszaak. Maar bovenal heeft Lemstra zich in het verleden zeer negatief uitgelaten over de winkansen van Loterijverlies, terwijl Loterijverlies, zoals u weet, tot aan de Hoge Raad gewonnen heeft. Kortom, een schijn van partijdigheid hangt boven deze ‘schikking’ mede gezien voorgaande en het feit dat deze ‘schikking’ geen enkel recht geeft aan het bedrog van de Staatsloterij.

Zodra er meer informatie is, zullen we die aan u doorgeven in een volgende nieuwsbrief.

Meer nieuws
Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. U kunt surfen naar www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van deze rechtszaak.

Contact
Meer informatie dan in deze mail staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.
 

Aanmelden
  • Like Loterijverlies.nl B.V. op Facebook
  • Volg Loterijverlies.nl B.V. op Google Plus